Return to Video

Ъгли образувани при пресичането на две успоредни прави с трета произволна права

 • 0:00 - 0:02
  В това видео ще помислим малко за
 • 0:02 - 0:12
  успоредни прави и други линии, които пресичат успоредни
 • 0:12 - 0:14
  прави и които наричаме пресечни прави
 • 0:14 - 0:17
  Та, нека помислим първо какво е успоредно или
 • 0:17 - 0:18
  успоредна права
 • 0:18 - 0:22
  Та, една дефиниция, която мисля, че ще работи добре
 • 0:22 - 0:24
  за нуждите на това видео, е че те са две прави, които
 • 0:24 - 0:26
  са на една и съща равнина
 • 0:26 - 0:29
  И когато говорим за равнина, говорим за- можете да си
 • 0:29 - 0:32
  представите двуизмерна повърхност като този екран
 • 0:32 - 0:34
  този екран е равнина.
 • 0:34 - 0:38
  Та, две прави на равнина, които никога не се пресичат.
 • 0:38 - 0:42
  И тази права- ще се постарая с рисуването- представете си
 • 0:42 - 0:44
  че правата продължава завинаги в тази посока и тази
 • 0:44 - 0:47
  посока- нека използвам различен цвят-
 • 0:47 - 0:52
  И тези прави тук са успоредни
 • 0:52 - 0:54
  Те никога няма да се пресекат
 • 0:54 - 0:56
  Ако приемем, че съм ги начертал добре и че
 • 0:56 - 0:58
  се движат в една и съща посока, те
 • 0:58 - 1:00
  никога няма да се пресекат
 • 1:00 - 1:02
  И ако помислите какъв вид прави не са
 • 1:02 - 1:08
  успоредни, е, тази зелена права и тази розова
 • 1:08 - 1:09
  не са успоредни.
 • 1:09 - 1:12
  Те ясно се пресичат в някоя точка.
 • 1:12 - 1:15
  Та тези двечките са успоредни, и понякога
 • 1:15 - 1:19
  хората чертая линия продължаваща
 • 1:19 - 1:21
  в една и съща посока, за да покажат че тези прави
 • 1:21 - 1:22
  са успоредни
 • 1:22 - 1:24
  Ако имаме няколко успоредни прави, може да направим две стрелки
 • 1:24 - 1:26
  както и да е.
 • 1:26 - 1:27
  Просто си кажете, добре, тези линии
 • 1:27 - 1:29
  няма да се пресекат
 • 1:29 - 1:31
  Това, за което ще помислим, е какво става когато
 • 1:31 - 1:36
  тези успоредни линии се пресекат от трета линия.
 • 1:36 - 1:38
  Нека нарисувам трета линия тук.
 • 1:38 - 1:42
  Ето и трета линия
 • 1:42 - 1:46
  И така това тук е третата линия, която пресича
 • 1:46 - 1:52
  успоредните прави и която наричаме пресечна права
 • 1:52 - 1:56
  защото пресича двете успоредни прави
 • 1:56 - 1:59
  Сега, винаги когато имате права пресичаща успоредни
 • 1:59 - 2:02
  прави, имате интересна връзка между
 • 2:02 - 2:03
  образуваните ъгли
 • 2:03 - 2:06
  Това често се дава на стандартни тестове
 • 2:06 - 2:09
  Защото е основен геометричен въпрос
 • 2:09 - 2:12
  И е добре наистина да го избистрим в главите си
 • 2:12 - 2:16
  Така, първото нещо, което трябва да осъзнаем е, че ако тези прави са успоредни
 • 2:16 - 2:18
  допускаме, че те са, тогава
 • 2:18 - 2:22
  съответните ъгли ще бъдат равни
 • 2:29 - 2:31
  розова линия или тази виолетова пресече
 • 2:31 - 2:32
  тази жълта линия
 • 2:32 - 2:38
  Имаме този ъгъл горе, който означихме със зелено
 • 2:38 - 2:43
  имаме, нека бъде в оранжево, имаме този
 • 2:43 - 2:48
  ъгъл тук в оранжево и имаме още един ъгъл ето тук
 • 2:48 - 2:53
  в друго зелено, и после имаме и този ъгъл
 • 2:53 - 2:55
  ето тук, точно там където използвах този
 • 2:55 - 2:57
  синкаво-лилав цвят.
 • 2:57 - 2:59
  Та това са 4 ъгъла
 • 3:09 - 3:12
  Мога да го нарисувам в същото зелено, ето тук.
 • 3:20 - 3:21
  Това са равни ъгли.
 • 3:21 - 3:24
  Ако това е, ще си измисля число, ако това е 70
 • 3:24 - 3:28
  градуса, то този ъгъл ето тук също
 • 3:28 - 3:29
  ще бъде 70 градуса.
 • 3:41 - 3:43
  Ако вземем, нека начертая други две успоредни
 • 3:43 - 3:46
  линии и може би ще ви дам по-труден пример.
 • 4:27 - 4:30
  Ако това тук е 70 градуса, то тук долу
 • 4:30 - 4:32
  също ще имаме 79 градуса
Title:
Ъгли образувани при пресичането на две успоредни прави с трета произволна права
Description:

Ъгли на успоредни прави

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:53

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions