< Return to Video

Giờ Lập trình Minecraft - Chúc mừng!

 • 0:00 - 0:01
  Preson: Chúc mừng!
 • 0:01 - 0:04
  Lizzy: Chúc mừng!
 • 0:04 - 0:06
  Stampy: Chúc mừng, bạn đã làm được!
 • 0:06 - 0:11
  Stacy: Chúc mừng các bạn, các bạn đã giải được các câu đố!
 • 0:11 - 0:16
  Và bây giờ bạn đã hoàn thành xong Giờ Lập trình, bạn có thể bắt đầu lập trình với MineCraft.
 • 0:16 - 0:20
  Bạn đã được học về các vòng lặp, các nhóm chức năng và những gì một Đặc vụ có thể làm.
 • 0:20 - 0:24
  Bây giờ, đây là thời gian lúc bạn có thể tự do sáng tạo, và bạn chính là một lập trình viên!
 • 0:24 - 0:28
  Sử dụng thời gian còn lại để tạo những nhóm chức năng riêng của bạn để khám phá, sở hữu và xây dựng.
 • 0:28 - 0:32
  Bạn có thể sử dụng các mã lệnh trong cấp độ này trong thế giới Minecraft:
 • 0:32 - 0:33
  Phiên bản dành cho Giáo dục.
 • 0:33 - 0:37
  Bạn chỉ cần click vào "Hoàn thành" và làm theo hướng dẫn để lấy đường link
 • 0:37 - 0:39
  để tiếp tục lập trình cho Đặc vụ.
 • 0:39 - 0:41
  Chúc vui vẻ và hoàn thành nhiệm vụ!
 • 0:41 - 0:43
  Stacy: Và tớ đã trở lại!
 • 0:43 - 0:45
  Các bạn, đây là Đặc vụ!
 • 0:45 - 0:48
  Để tớ cho các bạn xem nó có thể làm gì nhé.
 • 0:48 - 0:50
  Nhìn này!
 • 0:50 - 0:51
  Nó đang hoạt động!
 • 0:51 - 0:56
  Tớ đã nói với nó xây dựng một câu thang bên ngoài các khối đá để chúng ta có thể sử dụng
 • 0:56 - 0:57
  và thoát ra bên ngoài.
 • 0:57 - 0:59
  Các bạn, không chỉ là những cầu thang đâu nhé.
 • 0:59 - 1:03
  Tớ có thể nói với Đặc vụ làm bất cứ thứ gì tớ muốn và Đặc vụ sẽ thực hiện.
 • 1:03 - 1:05
  Stampy: Bạn đã làm như thế nào vậy?
 • 1:05 - 1:07
  Stacy: Nó khá dễ dàng, thực sự đấy.
 • 1:07 - 1:08
  Tớ chỉ sử dụng các mã lệnh lập trình!
Title:
Giờ Lập trình Minecraft - Chúc mừng!
Description:

Bắt đầu học tập tại http://code.org/minecraft

Kết nối với chúng tôi!
• Twitter https://twitter.com/codeorg
• Facebook https://www.facebook.com/Code.org
• Instagram https://instagram.com/codeorg
• Tumblr https://blog.code.org
• LinkedIn https://www.linkedin.com/company/code-org
• Google+ https://google.com/+codeorg

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:15

Vietnamese subtitles

Revisions