Return to Video

Likeverdige brøker

 • 0:01 - 0:03
  Sarah har 48 dollar.
 • 0:03 - 0:07
  Hun vil spare 1/3 av pengene til en tur.
 • 0:07 - 0:10
  Hvor mange dollar må hun spare?
 • 0:10 - 0:14
  Vi vil finne ut hva 1/3 av 48 er.
 • 0:14 - 0:16
  Bruk 48 som nevner
 • 0:16 - 0:19
  og finn en likeverdig brøk til 1/3.
 • 0:19 - 0:22
  Det de vil at vi skal gjøre i denne oppgaven
 • 0:22 - 0:26
  er å finne 1/3 av pengene hennes,
  men vi vil skrive
 • 0:26 - 0:31
  dette som en likeverdig brøk
  hvor vi har 48
 • 0:31 - 0:31
  som nevner.
 • 0:31 - 0:37
  Dette er likt noe blankt her oppe.
 • 0:37 - 0:39
  Dette er likt noe over 48.
 • 0:39 - 0:44
  Hvordan kan vi finne det som er over 48?
 • 0:44 - 0:46
  La oss finne ut hva dette betyr.
 • 0:46 - 0:50
  Om vi skriver 1/3,
  ser det slik ut.
 • 0:50 - 0:56
  Du kan forestille deg
  en boks eller en pai.
 • 0:56 - 1:01
  La oss si at dette er min pai,
  og jeg må dele den inn i
 • 1:01 - 1:02
  tre deler.
 • 1:02 - 1:05
  La meg dele den inn i tre like deler.
 • 1:05 - 1:09
  1/3 er en av disse tre delene.
 • 1:09 - 1:12
  Det er det 1/3 betyr.
 • 1:12 - 1:15
  Om vi stiller det opp som en brøk over 48,
 • 1:15 - 1:16
  hvordan kan vi gjøre det?
 • 1:16 - 1:17
  Vi må dele dette
 • 1:17 - 1:19
  inn i 48 deler.
 • 1:19 - 1:22
  Hvordan kan vi dele noe inn i 48?
 • 1:22 - 1:29
  3 gange 16 er lik 38,
  så om vi deler alle disse med 16
 • 1:29 - 1:31
  blir det vanskelig å skrive her,
 • 1:31 - 1:32
  men du kan forestille deg det.
 • 1:32 - 1:38
  Du deler det inn i to,
 • 1:38 - 1:43
  så i fire og deretter i åtte.
 • 1:43 - 1:44
  Du kommer til å endre opp med
  en haug med linjer her,
 • 1:44 - 1:47
  men du kan forestille deg
  at du deler alle disse.
 • 1:47 - 1:51
  Om du deler disse nok ganger, får du
 • 1:51 - 1:54
  16 deler, så dette blir 16.
 • 1:54 - 1:58
  Her har du 16, og der har du 16.
 • 1:58 - 2:00
  Du kan fortsette slik.
 • 2:00 - 2:01
  La meg skrive det i grønt her borte.
 • 2:01 - 2:06
  Om vi fortsetter å dele det,
  vil vi få 48,
 • 2:06 - 2:09
  fordi den første tredje blir 16 deler,
 • 2:09 - 2:12
  den andre tredje blir 16,
  og den tredje
 • 2:12 - 2:14
  blir også 16 deler.
 • 2:14 - 2:16
  Til sammen får du 48 deler.
 • 2:16 - 2:19
  Hva representerer 1/3?
 • 2:19 - 2:23
  16 av 48.
 • 2:23 - 2:26
  Det representerer disse 16 her borte.
 • 2:26 - 2:31
  Det representerer disse 16,
  så 1 over 3
 • 2:31 - 2:33
  er akkurat det samme.
 • 2:33 - 2:41
  1 over 3 er akkurat det samme
  som 16 over 48.
 • 2:41 - 2:43
  Vi gjorde det kun ved
  å tenke intuitivt
 • 2:43 - 2:49
  på hva 1/3 av 48 er,
  men vi kan også gjøre annerledes.
 • 2:54 - 2:59
  For å få nevneren,
  det underste tallet, fra 3 til 48
 • 2:59 - 3:02
  må vi multiplisere med 16.
 • 3:02 - 3:05
  3 gange 16 er lik 48.
 • 3:05 - 3:08
  Det er slik vi får 3 deler
  til å bli 48 deler.
 • 3:09 - 3:11
  Vi må multiplisere med 16.
 • 3:11 - 3:14
  Vi må omgjøre alle delene våre til 16.
 • 3:14 - 3:16
  Det er det vi gjorde.
 • 3:16 - 3:20
  Du kan ikke bare multiplisere
  nevneren med 16.
 • 3:20 - 3:25
  Du må også multiplisere telleren
  med det samme tallet.
 • 3:25 - 3:30
  Om alle delene mine blir 16 deler,
 • 3:30 - 3:33
  vil den ene delen bli 16.
 • 3:33 - 3:36
  Vi kan si at 3 gange 16
 • 3:36 - 3:42
  er lik 48, så 1 gange 16
  blir telleren min på 16.
 • 3:42 - 3:45
  Da blir 1/3 det samme som 16/48.
 • 3:45 - 3:47
  Du kan også tenke at,
  du vil lære
 • 3:47 - 3:54
  mer om dette senere.
  Vi vil ha 1/3 av 48, ikke sant?
 • 3:54 - 4:00
  Det er så mye hun vil spare.
  1/3 av 48 er lik
 • 4:00 - 4:04
  1/3 gange 48.
 • 4:04 - 4:08
  Når du multipliserer 1/3 gange 48,
 • 4:08 - 4:13
  kan du omskrive 48 som en brøk, 48/1.
 • 4:13 - 4:17
  Det representerer 48 hele.
 • 4:17 - 4:18
  Når du multipliserer brøker,
  kan du multiplisere tellerne.
 • 4:20 - 4:25
  Dette er lik 48 over--,
  og da multipliserer du nevnerne.
 • 4:26 - 4:30
  48/3, 1 gange 48 er lik 48.
 • 4:30 - 4:32
  Vi skal se nærmere på dette senere.
 • 4:32 - 4:33
  Ikke bli redd om du blir forvirret.
 • 4:33 - 4:38
  I nevneren har vi 3 gange 1 er lik 3
  og 48 delt med 3
 • 4:38 - 4:41
  eller 48/3 er lik 16.
 • 4:41 - 4:48
  Så 1/3 av 48 er lik 16
  eller 16/48 er lik 1/3.
 • 4:48 - 4:50
  Det gir forhåpentligvis mening for deg.
Title:
Likeverdige brøker
Description:

U02_L1_T4_we1 Likeverdige brøker

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:50

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions