Return to Video

Еквивалентни дроби

 • 0:01 - 0:03
  Сара има 48 долара.
 • 0:03 - 0:07
  Иска да спести 1/3 от парите си за пътуване.
 • 0:07 - 0:10
  Колко долара трябва да задели?
 • 0:10 - 0:14
  В общи линии искаме да разберем
  колко е 1/3 от 48.
 • 0:14 - 0:16
  Сложи 48 за знаменател и намери
 • 0:16 - 0:19
  еквивалентната дроб на 1/3.
 • 0:19 - 0:22
  Това, което се иска да направим в тази задача, е
 • 0:22 - 0:26
  да вземем 1/3 от парите ѝ, но искаме да запишем
 • 0:26 - 0:30
  отговора като еквивалентна дроб, където да имаме
 • 0:30 - 0:31
  48 за знаменател.
 • 0:31 - 0:37
  Това е равно на "нещо" – празно място тук.
 • 0:37 - 0:39
  Това е равно на "нещо" върху 48.
 • 0:39 - 0:44
  Как можем да получим това 'нещо върху 48'?
 • 0:44 - 0:46
  Нека помислим малко какво означава това.
 • 0:46 - 0:50
  Имаме 1/3, ако начертаем 1/3, ще изглежда така.
 • 0:50 - 0:56
  Може да си представиш кутия или пай.
 • 0:56 - 1:00
  Да речем, че това е моят пай,
 • 1:00 - 1:02
  който разделям на 3 парчета.
 • 1:02 - 1:05
  Нека го разделя на 3 равни части.
 • 1:05 - 1:09
  1/3 е 1 от тези 3 парчета.
 • 1:09 - 1:12
  Това означава 1/3.
 • 1:12 - 1:15
  Ако искаме да изразим това
  като дроб със знаменател 48,
 • 1:15 - 1:16
  как да го постигнем?
 • 1:16 - 1:18
  Ами ще трябва да разделим това нещо
 • 1:18 - 1:19
  на 48 парчета.
 • 1:19 - 1:22
  Как можем да разделим нещо на 48?
 • 1:22 - 1:29
  Ами, 3 по 16 е 48,
  тоест ако разделим всяко от тези
 • 1:29 - 1:31
  на 16 парчета – ще бъде трудно за чертане.
 • 1:31 - 1:33
  Но можеш да си го представиш.
 • 1:33 - 1:37
  Да видим, разделяме на 2,
 • 1:37 - 1:39
  сега на 4,
 • 1:39 - 1:42
  сега на 8.
 • 1:42 - 1:46
  Ще имаме куп линии тук,
  Но просто си представи.
 • 1:47 - 1:52
  Ако разделим всяко от тези достатъчно пъти,
  ще получим 16 парчета.
 • 1:52 - 1:54
  Това там са 16.
 • 1:54 - 1:58
  Ще имаме 16 там и 16 там.
 • 1:58 - 2:00
  Мога просто да го повтарям.
 • 2:00 - 2:01
  Нека го направя в зелено тук.
 • 2:01 - 2:05
  Ако просто продължим да го разделяме,
  ще получим 48,
 • 2:05 - 2:09
  защото първата трета ще има 16 парчета,
 • 2:09 - 2:11
  втората трета ще има 16
 • 2:11 - 2:14
  и третата ще има 16 парчета.
 • 2:14 - 2:16
  Общо ще има 48 парчета.
 • 2:16 - 2:19
  Какво представлява тази 1/3?
 • 2:19 - 2:23
  Тя представлява 16 от 48.
 • 2:23 - 2:26
  Представлява ето тези 16 тук.
 • 2:26 - 2:30
  Представлява тези 16 тук,
 • 2:30 - 2:33
  значи 1/3 е същото нещо...
 • 2:33 - 2:41
  1/3 е същото като 16/48
 • 2:41 - 2:44
  Ние го решихме, като
  разгледахме някак интуитивно
 • 2:44 - 2:47
  колко е 1/3 от 48.
 • 2:47 - 2:52
  Но един начин да го решим
 • 2:52 - 2:57
  е като превърнем знаменателя – числото отдолу –
 • 2:57 - 2:59
  да превърнем 3 в 48.
 • 2:59 - 3:02
  Трябва да умножим по 16.
 • 3:02 - 3:05
  3 по 16 е 48
 • 3:05 - 3:08
  Ето така стигаме от 3 парчета
 • 3:08 - 3:09
  до 48 парчета.
 • 3:09 - 3:11
  Трябва да умножим по 16.
 • 3:11 - 3:14
  Можем да превърнем всяко парче в 16 парчета.
 • 3:14 - 3:16
  Това и направихме.
 • 3:16 - 3:20
  Но не може да умножим само знаменателя по 16.
 • 3:20 - 3:25
  Трябва да умножим и числителя по същото число.
 • 3:25 - 3:30
  Ако всяко от парчетата ми се превърне в 16 парчета,
 • 3:30 - 3:33
  тогава едното парче ще стане 16.
 • 3:33 - 3:37
  Един начин да си го представиш е да си кажеш,
  че 3 по 16 е 48,
 • 3:37 - 3:42
  значи 1 по 16 ще бъде числителят ми,
  значи ще бъде 16.
 • 3:42 - 3:45
  1/3 = 16/48
 • 3:45 - 3:49
  Друг начин да си го представиш,
  който ще научиш подробно по-нататък,
 • 3:49 - 3:54
  е да искаме 1/3 от 48.
 • 3:54 - 3:56
  Тя иска толкова да спести.
 • 3:56 - 4:00
  1/3 от 48 е
 • 4:00 - 4:04
  1/3 по 48.
 • 4:04 - 4:09
  Когато умножаваш – нека го запиша така – 1/3 по 48,
 • 4:09 - 4:13
  и можеш да напишеш 48 като дроб, 48/1.
 • 4:13 - 4:17
  То буквално означава 48 единици.
 • 4:17 - 4:18
  Когато умножаваш дроби,
 • 4:18 - 4:20
  можем просто да умножим числителите.
 • 4:20 - 4:24
  Това е равно на 48 върху –
 • 4:24 - 4:26
  след това просто умножаваме знаменателите.
 • 4:26 - 4:30
  48/3; 1 по 48 е 48.
 • 4:30 - 4:32
  Ще разгледаме това по-подробно в бъдеще.
 • 4:32 - 4:33
  Не се притеснявай, ако те обърква.
 • 4:33 - 4:36
  В знаменателя: 3 по 1 е 3.
 • 4:36 - 4:38
  А 48, делено на 3,
 • 4:38 - 4:41
  или 48/3 е равно на 16.
 • 4:41 - 4:45
  Значи 1/3 от 48 е равно на 16,
 • 4:45 - 4:48
  или 16/48 е 1/3.
 • 4:48 - 4:50
  Надявам се, че го разбра.
Title:
Еквивалентни дроби
Description:

U02_L1_T4_we1 Еквивалентни дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:50
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Equivalent Fractions
Nikoleta Nikolaeva edited Bulgarian subtitles for Equivalent Fractions
Mr. Brightside edited Bulgarian subtitles for Equivalent Fractions
Mr. Brightside added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions