Return to Video

TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)

 • 0:49 - 1:02
  Natapos na ang holocene.
  Ano ang ginagawa natin ngayon,
  at sa susunod na ilang taon,
  ay may malaking epekto sa susunod
  na ilang libong taon.
 • 1:04 - 1:11
  Ang tanging kundisyon ng mga modernong tao
  ay nakilala na sa ngayon ay nagbabago.
  At mabilis na pagbabago.
 • 1:13 - 1:17
  Walang nananatiling pareho sa mundong ito,
  lahat ay nagbabago.
 • 1:18 - 1:23
  Ang Daigdig ay darating sa isang pagtalbog,
  at hindi mo alam kung ano ang mangyayari
  sa kabila ng pagtalon nito.
 • 1:23 - 1:26
  Lumulukso talaga ang Daigdig.
 • 1:32 - 1:39
  Ang mga bagay na gumagalaw sa mundong ito,
  ay huminto! Lahat ay umiikot.
 • 2:59 - 3:04
  Habang nagsisimula itong maubusan ng enerhiya,
  ang araw ay hindi lamang mag-aalis ng wala.
 • 3:06 - 3:12
  Ang kalagitnaan nito ay babagsak, at ang gumagawa ng sobrang init ay magdudulot ng paglawak ng outer layers.
 • 3:22 - 3:25
  Patay na ang Araw.
 • 3:25 - 3:30
  Mananatili ang mahinang paglamig
  sa mga nagyeyelong temperatura ng malalim kalawakan.
 • 3:40 - 3:45
  Ang kapalaran ng araw ay katulad din sa ibang mga bituin.
 • 3:45 - 3:51
  Isang araw, dapat silang mamatay sa kalaunan,
  at ang Cosmos ay lumundag
  sa diim ng walang hangganan.
 • 3:54 - 3:58
  Ang lahat ng mga bituin ay mauubusan ng
  enerhiya.
 • 3:58 - 4:06
  Bumaba ang temperatura ng Sansinukob.
  Ang mga bituin, bawat isa, sa madilim na
  kalangitan, ay mamamatay.
 • 4:08 - 4:12
  At wala nang bagong nilikhang mga bituin.
 • 4:13 - 4:18
  Kaya ang Sansinukob ay matatapos
  hindi sa isang putok, ngunit sa isang ungot.
 • 4:21 - 4:25
  At hindi sa apoy,
  ngunit sa pagyelo.
 • 5:02 - 5:06
  Nang walang enerhiya na natitira upang sumunog,
  lumalabo ang mamulang white dwarf
 • 5:06 - 5:11
  ay mula sa huling natitirang init
  mula sa extinguished furnace nito.
 • 5:16 - 5:18
  Sa paghahanap ng Daigdig kung saan na
  kaya ito,
 • 5:18 - 5:24
  ito ay bubuo lamang ng parehong halaga ng liwanag
  gaya ng buong buwan sa isang malinaw na gabi.
 • 5:29 - 5:37
 • 5:37 - 5:41
 • 5:51 - 5:56
 • 7:14 - 7:18
 • 7:18 - 7:23
 • 7:28 - 7:33
 • 7:35 - 7:37
 • 7:39 - 7:42
 • 7:42 - 7:46
 • 7:55 - 7:58
 • 7:58 - 8:02
 • 9:05 - 9:09
 • 9:11 - 9:16
 • 9:16 - 9:20
 • 9:22 - 9:23
 • 9:23 - 9:28
 • 9:31 - 9:35
 • 9:35 - 9:38
 • 9:38 - 9:43
 • 9:45 - 9:49
 • 10:35 - 10:40
 • 10:40 - 10:42
 • 10:44 - 10:48
 • 10:48 - 10:52
 • 11:18 - 11:23
 • 11:23 - 11:30
 • 11:30 - 11:34
 • 11:42 - 11:47
 • 11:52 - 11:59
 • 12:57 - 13:02
 • 13:02 - 13:04
 • 13:08 - 13:12
 • 13:15 - 13:24
 • 13:24 - 13:27
 • 13:27 - 13:38
 • 13:45 - 13:48
 • 13:53 - 13:58
 • 14:02 - 14:06
 • 14:10 - 14:15
 • 14:15 - 14:18
 • 14:18 - 14:24
 • 14:56 - 15:00
 • 15:09 - 15:12
 • 15:18 - 15:21
 • 15:22 - 15:28
 • 15:32 - 15:39
 • 15:53 - 15:59
 • 16:03 - 16:08
 • 16:08 - 16:16
 • 16:21 - 16:23
 • 16:23 - 16:27
 • 16:27 - 16:30
 • 16:39 - 16:43
 • 16:43 - 16:49
 • 16:58 - 17:01
 • 17:23 - 17:26
 • 17:26 - 17:28
 • 17:29 - 17:36
 • 17:36 - 17:40
 • 17:52 - 17:57
 • 17:57 - 18:02
 • 18:02 - 18:08
 • 18:13 - 18:16
 • 18:16 - 18:21
 • 18:21 - 18:25
 • 18:27 - 18:33
 • 18:36 - 18:41
 • 18:43 - 18:51
 • 18:57 - 19:06
 • 20:18 - 20:22
 • 20:23 - 20:26
 • 20:28 - 20:34
 • 20:35 - 20:41
 • 20:45 - 20:48
 • 20:48 - 20:51
 • 20:51 - 20:54
 • 20:54 - 20:58
 • 21:00 - 21:04
 • 21:07 - 21:12
 • 21:15 - 21:18
 • 21:18 - 21:23
 • 21:23 - 21:25
 • 21:30 - 21:35
 • 21:37 - 21:41
 • 21:43 - 21:46
 • 21:48 - 21:52
 • 21:52 - 21:55
 • 22:00 - 22:06
 • 22:08 - 22:16
 • 22:17 - 22:19
 • 22:21 - 22:27
 • 22:30 - 22:32
 • 22:33 - 22:37
 • 22:37 - 22:41
 • 22:41 - 22:45
 • 23:52 - 23:58
 • 24:03 - 24:08
 • 24:10 - 24:17
 • 24:43 - 24:47
 • 24:47 - 24:53
 • 24:53 - 24:57
 • 25:03 - 25:10
 • 25:12 - 25:17
 • 25:17 - 25:21
 • 25:21 - 25:26
 • 25:30 - 25:35
 • 25:35 - 25:37
 • 25:39 - 25:44
 • 25:44 - 25:48
 • 25:48 - 25:53
 • 27:24 - 27:31
 • 27:31 - 27:36
 • 27:36 - 27:43
 • 27:57 - 28:04
 • 28:04 - 28:11
 • 28:15 - 28:21
 • 28:21 - 28:28
 • 28:29 - 28:33
Title:
TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time (4K)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
29:21

Filipino subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions