Return to Video

Daniel Gordon Looks Back | ART21 "New York Close Up"

 • 0:01 - 0:03
  [Windsor Terrace, Brooklyn]
 • 0:20 - 0:23
  [New York Close Up]
 • 0:29 - 0:32
  [Daniel Gordon - họa sĩ]
 • 0:32 - 0:36
  [Điện thoại rung]
 • 0:36 - 0:37
  [Gordon] Xin chào?
 • 0:37 - 0:40
  ["Daniel Gordon Looks Back']
 • 0:40 - 0:41
  --Vâng, tôi đây
 • 0:42 - 0:43
  Vài tuần trước,
 • 0:43 - 0:44
  khi tôi đang làm việc,
 • 0:44 - 0:47
  tôi nhận được cuộc gọi từ
 • 0:47 - 0:51
  người đã mua tác phẩm của tôi
  từ năm 2004
 • 0:51 - 0:52
  bức ảnh đã hư hại
 • 0:52 - 0:55
  và họ hỏi liệu nó có thể
  được in lại
 • 1:01 - 1:02
  Thế là tôi
 • 1:02 - 1:05
  cảm giác rất tuyệt khi
 • 1:05 - 1:06
  nhìn lại mười năm về trước
 • 1:06 - 1:08
  và nhìn lại những gì tôi đã làm
 • 1:09 - 1:12
  Nó giống một cách ngạc nhiên
 • 1:12 - 1:14
  với những gì tôi đang làm hiện tại
 • 1:17 - 1:19
  Tôi rất thích cái cây nó--
  trông nó rất lạ--
 • 1:19 - 1:23
 • 1:23 - 1:24
 • 1:26 - 1:27
  Trở về lúc mà tôi bắt đầu
 • 1:27 - 1:29
  nhận biết giọng nói của mình và
 • 1:29 - 1:34
  học cách tạo đồ vật logic.
 • 1:38 - 1:41
  Tôi cố gắng làm chúng giống với thực tế nhất
 • 1:41 - 1:44
  nhưng đó lại là thứ làm tôi
 • 1:44 - 1:46
  càng ngày càng ít hứng thú hơn.
 • 1:50 - 1:51
  Không phải là không có
 • 1:51 - 1:54
  sự thực tế trong những tác phẩm của tôi
 • 1:54 - 1:59
  nhưng thay vì giấu đi tất cả,
 • 2:00 - 2:03
  tôi rất thích để mọi người thấy
 • 2:03 - 2:05
  một đống giấy nhăn nheo
 • 2:06 - 2:07
  và những đồ vật làm thủ công.
 • 2:07 - 2:09
  để chứng tỏ rằng Photoshop là một thứ
 • 2:09 - 2:12
  đại diện cho cả một quá trình.
 • 2:13 - 2:15
  Biến quả dưa hấu thành màu lam
 • 2:15 - 2:19
  hay để quả đào màu lục...
 • 2:19 - 2:20
  Những thứ mang hình ảnh riêng.
 • 2:20 - 2:22
  Và thêm một chút âm thanh cho chúng.
 • 2:23 - 2:25
  [Tiếng chìu khóa kêu]
 • 2:26 - 2:29
  [Danny chuyển tới một studio mới]
 • 2:30 - 2:32
  [cạnh người vợ Rudy]
 • 2:32 - 2:33
  [RUBY SKY STILER] chúng tôi nghĩ mình cần cho nhau khoảng không
 • 2:33 - 2:36
  nhưng hóa ra cái chúng tôi cần
 • 2:36 - 2:37
  là thời gian bên cạnh nhau.
 • 2:37 - 2:39
  [Cả hai cùng cười]
 • 2:39 - 2:40
  [Gordon] Rudy có lẽ thích công việc cũ của tôi
 • 2:40 - 2:40
  hơn là tôi thích nó,
 • 2:40 - 2:41
  và ngược lại, tôi thích công việc cũ
 • 2:41 - 2:42
  của Rudy hơn cô ấy.
 • 2:42 - 2:43
  Rất hiếm khi chúng tôi nhìn lại
 • 2:43 - 2:44
  và thốt lên:
 • 2:44 - 2:45
  ''Những điều chúng tôi từng làm thật tuyệt vời''
 • 2:45 - 2:46
  Không bao giờ.
 • 2:46 - 2:47
  [STILER] Khi tôi tiếp tục với tác phẩm,
 • 2:47 - 2:49
  tôi càng ngày càng thấy chán nó [Rudy Sky Stiler,họa sĩ]
 • 2:49 - 2:50
  [GORDON] Nhưng thỉnh thoảng, bạn nghĩ
 • 2:50 - 2:52
  ''Đã rất lâu rồi..."
 • 2:52 - 2:53
  kể từ khi bạn khách quan trong vấn đề gì đó...
 • 2:53 - 2:55
  [STILER] Tôi đã nghe anh ấy nói thế trước đây,
 • 2:56 - 3:00
  và tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.
 • 3:00 - 3:02
  [GORDON] Chưa bao giờ sao?
 • 3:02 - 3:04
  [STILER] Vâng.
 • 3:04 - 3:06
  [GORDON] thậm chí đến bây giờ , em...
 • 3:06 - 3:07
  ...nói thế nào nhỉ, um..
 • 3:07 - 3:09
  [STILER] Chúa ơi, đừng nói lời nào nữa.
 • 3:09 - 3:10
 • 3:10 - 3:11
 • 3:11 - 3:12
 • 3:12 - 3:13
 • 3:13 - 3:15
 • 3:15 - 3:16
 • 3:16 - 3:17
 • 3:17 - 3:18
 • 3:18 - 3:19
 • 3:19 - 3:20
 • 3:20 - 3:21
 • 3:21 - 3:22
 • 3:23 - 3:26
 • 3:26 - 3:28
 • 3:28 - 3:29
 • 3:29 - 3:31
 • 3:31 - 3:33
 • 3:33 - 3:34
 • 3:34 - 3:36
 • 3:36 - 3:39
 • 3:39 - 3:40
 • 3:40 - 3:42
 • 3:42 - 3:44
 • 3:44 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:54 - 3:57
 • 3:57 - 4:00
 • 4:00 - 4:02
 • 4:02 - 4:04
 • 4:05 - 4:07
 • 4:07 - 4:09
 • 4:09 - 4:11
 • 4:11 - 4:12
 • 4:12 - 4:16
 • 4:16 - 4:19
 • 4:20 - 4:22
 • 4:22 - 4:24
 • 4:24 - 4:27
 • 4:27 - 4:31
 • 4:34 - 4:37
 • 4:37 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:42
 • 4:42 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:51 - 4:55
 • 4:55 - 4:56
 • 4:56 - 4:57
 • 4:57 - 4:59
 • 4:59 - 5:02
 • 5:02 - 5:05
 • 5:05 - 5:06
 • 5:15 - 5:17
 • 5:17 - 5:18
 • 5:18 - 5:21
 • 5:21 - 5:22
 • 5:22 - 5:23
 • 5:23 - 5:26
 • 5:26 - 5:29
 • 5:29 - 5:31
 • 5:32 - 5:33
 • 5:35 - 5:36
 • 5:36 - 5:38
 • 5:38 - 5:41
 • 5:41 - 5:42
 • 5:43 - 5:45
 • 5:45 - 5:47
 • 5:48 - 5:51
 • 5:51 - 5:53
 • 5:53 - 5:56
 • 5:58 - 6:01
 • 6:01 - 6:03
 • 6:03 - 6:05
 • 6:05 - 6:07
 • 6:07 - 6:09
 • 6:09 - 6:11
 • 6:11 - 6:13
 • 6:13 - 6:15
 • 6:15 - 6:18
 • 6:21 - 6:22
 • 6:22 - 6:25
 • 6:25 - 6:28
 • 6:28 - 6:30
 • 6:30 - 6:33
 • 6:33 - 6:34
 • 6:34 - 6:37
 • 6:38 - 6:40
 • 6:40 - 6:42
 • 6:42 - 6:44
 • 6:46 - 6:48
Title:
Daniel Gordon Looks Back | ART21 "New York Close Up"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"New York Close Up" series
Duration:
07:12

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions