Return to Video

Daniel Gordon Looks Back | ART21 "New York Close Up"

 • 0:01 - 0:03
  [Windsor Terrace, Brooklyn]
 • 0:20 - 0:23
  [New York Close Up]
 • 0:29 - 0:32
  [Daniel Gordon - họa sĩ]
 • 0:32 - 0:36
  [Điện thoại rung]
 • 0:36 - 0:37
  [Gordon] Xin chào?
 • 0:37 - 0:40
  ["Daniel Gordon Looks Back']
 • 0:40 - 0:41
  --Vâng, tôi đây
 • 0:42 - 0:43
  Vài tuần trước,
 • 0:43 - 0:44
  khi tôi đang làm việc,
 • 0:44 - 0:47
  tôi nhận được cuộc gọi từ
 • 0:47 - 0:51
  người đã mua tác phẩm của tôi
  từ năm 2004
 • 0:51 - 0:52
  bức ảnh đã hư hại
 • 0:52 - 0:55
  và họ hỏi liệu nó có thể
  được in lại
 • 1:01 - 1:02
  Thế là tôi
 • 1:02 - 1:05
  cảm giác rất tuyệt khi
 • 1:05 - 1:06
  nhìn lại mười năm về trước
 • 1:06 - 1:08
  và nhìn lại những gì tôi đã làm
 • 1:09 - 1:12
  Nó giống một cách ngạc nhiên
 • 1:12 - 1:14
  với những gì tôi đang làm hiện tại
 • 1:17 - 1:19
  Tôi rất thích cái cây nó--
  trông nó rất lạ--
 • 1:19 - 1:23
 • 1:23 - 1:24
 • 1:26 - 1:27
 • 1:27 - 1:29
 • 1:29 - 1:34
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:44
 • 1:44 - 1:46
 • 1:50 - 1:51
 • 1:51 - 1:54
 • 1:54 - 1:59
 • 2:00 - 2:03
 • 2:03 - 2:05
 • 2:06 - 2:07
 • 2:07 - 2:09
 • 2:09 - 2:12
 • 2:13 - 2:15
 • 2:15 - 2:19
 • 2:19 - 2:20
 • 2:20 - 2:22
 • 2:23 - 2:25
 • 2:26 - 2:29
 • 2:30 - 2:32
  [Danny chuyển tới một studio mới]
 • 2:32 - 2:33
  [sát bên studio của vợ mình-Rudy]
 • 2:33 - 2:36
  Ban đầu chúng tôi tưởng mình cần không gian cho nhau
 • 2:36 - 2:37
  hóa ra điều chúng tôi cần
 • 2:37 - 2:39
  là thời gian ở bên cạnh nhau.
 • 2:39 - 2:40
  [cả hai cùng cười]
 • 2:40 - 2:40
  [Gordon] Rudy có vẻ thích công việc cũ
 • 2:40 - 2:41
  của tôi hơn
 • 2:41 - 2:42
  và tôi cũng thích
 • 2:42 - 2:43
  công việc cũ của cô ấy hơn.
 • 2:43 - 2:44
  Rất hiếm khi chúng tôi nhìn lại tác phẩm cũ
 • 2:44 - 2:45
  và phải thốt lên:
 • 2:45 - 2:46
  Những thứ mình đã làm thật tuyệt vời."
 • 2:46 - 2:47
  Rất hiếm.
 • 2:47 - 2:49
  [STILER] Khi tôi tiến sâu vào tác phẩm,
 • 2:49 - 2:50
  tôi càng thấy ít hứng thú hơn. [Ruby Sky Stiler, Họa sĩ]
 • 2:50 - 2:52
 • 2:52 - 2:53
 • 2:53 - 2:55
 • 2:56 - 3:00
 • 3:00 - 3:02
 • 3:02 - 3:04
 • 3:04 - 3:06
 • 3:06 - 3:07
 • 3:07 - 3:09
 • 3:09 - 3:10
 • 3:10 - 3:11
 • 3:11 - 3:12
 • 3:12 - 3:13
 • 3:13 - 3:15
 • 3:15 - 3:16
 • 3:16 - 3:17
 • 3:17 - 3:18
 • 3:18 - 3:19
 • 3:19 - 3:20
 • 3:20 - 3:21
 • 3:21 - 3:22
 • 3:23 - 3:26
 • 3:26 - 3:28
 • 3:28 - 3:29
 • 3:29 - 3:31
 • 3:31 - 3:33
 • 3:33 - 3:34
 • 3:34 - 3:36
 • 3:36 - 3:39
 • 3:39 - 3:40
 • 3:40 - 3:42
 • 3:42 - 3:44
 • 3:44 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:54 - 3:57
 • 3:57 - 4:00
 • 4:00 - 4:02
 • 4:02 - 4:04
 • 4:05 - 4:07
 • 4:07 - 4:09
 • 4:09 - 4:11
 • 4:11 - 4:12
 • 4:12 - 4:16
 • 4:16 - 4:19
 • 4:20 - 4:22
 • 4:22 - 4:24
 • 4:24 - 4:27
 • 4:27 - 4:31
 • 4:34 - 4:37
 • 4:37 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:42
 • 4:42 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:51 - 4:55
 • 4:55 - 4:56
 • 4:56 - 4:57
 • 4:57 - 4:59
 • 4:59 - 5:02
 • 5:02 - 5:05
 • 5:05 - 5:06
 • 5:15 - 5:17
 • 5:17 - 5:18
 • 5:18 - 5:21
 • 5:21 - 5:22
 • 5:22 - 5:23
 • 5:23 - 5:26
 • 5:26 - 5:29
 • 5:29 - 5:31
 • 5:32 - 5:33
 • 5:35 - 5:36
 • 5:36 - 5:38
 • 5:38 - 5:41
 • 5:41 - 5:42
 • 5:43 - 5:45
 • 5:45 - 5:47
 • 5:48 - 5:51
 • 5:51 - 5:53
 • 5:53 - 5:56
 • 5:58 - 6:01
 • 6:01 - 6:03
 • 6:03 - 6:05
 • 6:05 - 6:07
 • 6:07 - 6:09
 • 6:09 - 6:11
 • 6:11 - 6:13
 • 6:13 - 6:15
 • 6:15 - 6:18
 • 6:21 - 6:22
 • 6:22 - 6:25
 • 6:25 - 6:28
 • 6:28 - 6:30
 • 6:30 - 6:33
 • 6:33 - 6:34
 • 6:34 - 6:37
 • 6:38 - 6:40
 • 6:40 - 6:42
 • 6:42 - 6:44
 • 6:46 - 6:48
Title:
Daniel Gordon Looks Back | ART21 "New York Close Up"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"New York Close Up" series
Duration:
07:12

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions