Return to Video

Converting decimals to fractions 2 (ex 1)

 • 0:00 - 0:07
  Хајде да видимо да ли можемо да напишемо 0,0727 као разломак.
 • 0:07 - 0:09
  Хајде само да видимо на којим су позицијама цифре.
 • 0:09 - 0:13
  Ово је на месту десетих...
 • 0:13 - 0:17
  Ово је на месту стотих...
 • 0:17 - 0:22
  Ово 2 је на месту хиљадитих...
 • 0:22 - 0:27
  и ово последње 7 је на месту десетхиљадитих.
 • 0:27 - 0:31
  Постоји неколико начина на које можемо ово да урадимо. Начин на који ја гледам на ово је -
 • 0:31 - 0:39
  ова овде цифра је на месту десетхиљадитих, можемо све ово да посматрамо као 727 десетхиљадитих,
 • 0:39 - 0:43
  јер је ово овде најмање децимално место.
 • 0:43 - 0:53
  Хајде да сад поново напишемо овај број. Ово је једнако 727 кроз 10.000.
 • 0:53 - 0:58
  Већ смо га написали као разломак, и ја мислим да од тога једноставније не може.
 • 0:58 - 1:02
  Овај горе број није дељив са 2, није дељиво са 5.
 • 1:02 - 1:09
  Заправо, није дељив ни са 3, што значи да није дељив ни са 6 ни са 9. Не делује ни да је дељиво са 7.
 • 1:09 - 1:13
  Могуће је да је прост број. Али мислим да смо завршили.
Title:
Converting decimals to fractions 2 (ex 1)
Description:

Converting decimals to fractions 2 (ex 1)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:14

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions