Return to Video

Dělení desetinného čísla mocninami 10

 • 0:01 - 0:07
  Máme spočítat 99,061,
  neboli 99 a 61 tisícin,
 • 0:07 - 0:08
  děleno 100.
 • 0:08 - 0:10
  A je několik způsobů,
  jak to vyřešit,
 • 0:10 - 0:11
  ale v tomto videu se
  budu soustředit pouze
 • 0:11 - 0:13
  na rychlejší způsob,
  jak o tom přemýšlet.
 • 0:13 - 0:14
  A snad vám to bude dávat smysl.
 • 0:14 - 0:17
  A to je také záměr.
  Aby vám to dávalo smysl.
 • 0:17 - 0:20
  Pojďme se nad tím
  napřed trochu zamyslet.
 • 0:20 - 0:27
  Takže 99,061.
  Takže kdybychom to měli vydělit 10,
 • 0:27 - 0:28
  jen abychom si to ujasnili,
 • 0:28 - 0:31
  tak kdybychom to měli vydělit 10,
  kolik bychom dostali?
 • 0:31 - 0:34
  V podstatě bychom přesunuli
  tuto desetinnou čárku
 • 0:34 - 0:37
  o jedno místo doleva.
  A mělo by to dávat smysl,
 • 0:37 - 0:39
  protože máme něco málo přes 99.
 • 0:39 - 0:43
  Kdybyste vzali 99 děleno 10,
  měli byste mít něco málo přes 9.
 • 0:43 - 0:46
  Takže, když dělíte 10,
  tak byste v podstatě
 • 0:46 - 0:49
  přesunuli desetinnou čárku
  o jedno místo doleva.
 • 0:49 - 0:55
  Takže tohle by se rovnalo 9,9061.
 • 0:55 - 0:58
  Kdybyste měli dělit 100,
 • 0:58 - 1:01
  což je vlastně cílem této úlohy,
 • 1:01 - 1:06
  takže kdybychom měli 99,061 děleno 100...
 • 1:06 - 1:08
  Když posuneme desetinou čárku
  o jedno místo doleva,
 • 1:08 - 1:10
  tak dělíme 10.
 • 1:10 - 1:13
  Abychom to vydělili 100,
  tak to musíme znovu vydělit 10.
 • 1:13 - 1:16
  Takže to posuneme dvakrát.
  Jednou, dvakrát.
 • 1:16 - 1:21
  Takže teď je desetinná čárka
  před tou přední 9.
 • 1:21 - 1:26
  Což by také mělo dávat smysl.
  99 je skoro 100.
 • 1:26 - 1:29
  Nebo jen o trochu méně než 100.
  Takže když to vydělíte 100,
 • 1:29 - 1:32
  tak bychom měli dostat číslo
  jen o trochu menší než 1.
 • 1:32 - 1:34
  A když přesunete desetinnou čárku
 • 1:34 - 1:35
  o dvě místa doleva,
 • 1:35 - 1:37
  protože to opravdu dělíme dvakrát 10,
 • 1:37 - 1:39
  když nad tím chcete přemýšlet takto,
 • 1:39 - 1:43
  tak dostaneme desetinnou čárku před to 99.
 • 1:43 - 1:46
  ,99061, měli bychom sem napsat 0,
 • 1:46 - 1:48
  občas je to trochu jasnější.
 • 1:48 - 1:50
  Takže pak dostaneme tady toto.
 • 1:50 - 1:52
  Teď jeden způsob,
  jak se nad tím zamyslet,
 • 1:52 - 1:54
  ačkoliv nechci, abyste si to
  vždy takhle představili,
 • 1:54 - 1:55
  když přesunete desetinnou čárku
  o jedno místo doleva,
 • 1:55 - 1:58
  tak opravdu dělíte 10,
  když ji posunujete doleva.
 • 1:58 - 2:01
  Když ji posunete doprava,
  tak násobíte 10.
 • 2:01 - 2:03
  Občas lidé říkají, podívej,
 • 2:03 - 2:05
  prostě bys mohl spočítat počet nul.
 • 2:05 - 2:09
  A když dělíte, a tady dělíte 100,
 • 2:09 - 2:14
  100 má dvě nuly, takže když tím dělíte,
 • 2:14 - 2:18
  tak můžeme přesunout
  naši desetinnou čárku o dvě místa doleva.
 • 2:18 - 2:20
  Je v pořádku to tak dělat,
  zvlášť když víte,
 • 2:20 - 2:22
  že je to trochu rychlejší způsob,
  jak to vyřešit.
 • 2:22 - 2:24
  Kdyby tohle mělo 20 nul,
  potřebovali byste říct,
 • 2:24 - 2:27
  dobře, přesuňme desetinnou čárku
  o 20 míst doleva.
 • 2:27 - 2:30
  Ale já opravdu chci, abyste se zamysleli
  nad tím, proč to tak funguje.
 • 2:30 - 2:31
  Proč to dává smysl?
 • 2:31 - 2:35
  Proč vám vyjde číslo,
 • 2:35 - 2:37
  které se zdá být zhruba správně veliké?
 • 2:37 - 2:39
  Že proto dává smysl,
 • 2:39 - 2:41
  když vezmete číslo, které je skoro 100
 • 2:41 - 2:45
  a vydělíte ho 100, tak dostanete číslo,
  jež je skoro 1.
 • 2:45 - 2:48
  A tahle část, upřímně,
  je opravdu dobrá zkouška
 • 2:48 - 2:50
  jak si ověřit, že desetinnou čárku
  posouváte správným směrem,
 • 2:50 - 2:53
  protože kdybyste tohle měli vyzkoušet
  za 5 nebo 10 let,
 • 2:53 - 2:56
  možná byste si na toto pravidlo,
 • 2:56 - 2:58
  nebo jak tomu chcete říkat, nevzpomněli
 • 2:58 - 3:00
  a ptali byste se: 'Mám posunout
 • 3:00 - 3:02
  desetinnou čárku doleva nebo doprava?'
 • 3:02 - 3:03
  Je opravdu dobré udělat si zkoušku,
 • 3:03 - 3:05
  abyste si mohli říct,
  když dělím 100,
 • 3:05 - 3:07
  tak bych měl dostat menší hodnotu.
 • 3:07 - 3:09
  A posunutí desetinné čárky doleva
 • 3:09 - 3:11
  mi opravdu dá menší hodnotu.
 • 3:11 - 3:13
  Kdybych násobil 100,
  měl bych dostat větší hodnotu.
 • 3:13 - 3:15
  A posunutí desetinné čárky doprava
 • 3:15 - 3:18
  by vám dalo větší hodnotu.
Title:
Dělení desetinného čísla mocninami 10
Description:

u3_l2_t2_we4 Dělení desetinného čísla mocninami 10

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18

Czech subtitles

Revisions Compare revisions