Return to Video

Делене на десетични дроби на степен на 10

 • 0:01 - 0:04
  Трябва да раздели 99,061 или
 • 0:04 - 0:08
  деветдест и девет цяло и шейсет и една хилядни на 100.
 • 0:08 - 0:09
  Има няколко начина да го направим
 • 0:09 - 0:11
  но в този урок ще се съсредоточа
 • 0:11 - 0:13
  над един по- бърз начин за решение.
 • 0:13 - 0:14
  Надявам се да го разберете.
 • 0:14 - 0:17
  Върху това също ще се съсредоточа- да го разберете наистина.
 • 0:17 - 0:20
  Нека да го обмислим малко.
 • 0:20 - 0:27
  Така, 99,061. Ако трябва да разделим това на 10,
 • 0:27 - 0:28
  просто да си изясним нещо,
 • 0:28 - 0:31
  ако трябва да разделим това на 10, колко ще получим?
 • 0:31 - 0:34
  Всъщност ще преместим десетичната запетая
 • 0:34 - 0:37
  едно място наляво. И това е ясно
 • 0:37 - 0:39
  защото имаме малко над 99.
 • 0:39 - 0:43
  Ако вземем 99 делено на 10 трябва да получим малко над 9.
 • 0:43 - 0:46
  Основно местим десетичната запетая
 • 0:46 - 0:49
  с едно наляво когато делим на 10.
 • 0:49 - 0:55
  Това ще е равно на 9,9061.
 • 0:55 - 0:58
  Ако делите на 100,
 • 0:58 - 1:01
  което всъщност е в центъра на задачата ни,
 • 1:01 - 1:06
  значи, ако делим 99,061 на 100
 • 1:06 - 1:08
  Ако преместим запетаята с едно място наляво
 • 1:08 - 1:10
  делим на 10.
 • 1:10 - 1:13
  За да разделим на 100 трябва да разделим на 10 отново.
 • 1:13 - 1:16
  Затова я местим 2 пъти. Ето- един път, два пъти.
 • 1:16 - 1:21
  И сега запетаята е най-отпред, пред първата 9.
 • 1:21 - 1:26
  Което също е логично. 99 е почти 100.
 • 1:26 - 1:29
  Или малко по-малко от 100. Така че ако разделим на 100
 • 1:29 - 1:32
  трябва да получим малко по-малко от 1.
 • 1:32 - 1:34
  И така местим запетаята
 • 1:34 - 1:35
  две места наляво,
 • 1:35 - 1:37
  защото все едно делим на 10 два пъти,
 • 1:37 - 1:39
  можете да го разбирате така,
 • 1:39 - 1:43
  получаваме запетаята пред 99.
 • 1:43 - 1:46
  ,99061, трябва да сложим 0 тук
 • 1:46 - 1:48
  за повече яснота.
 • 1:48 - 1:50
  И така получаваме това тук.
 • 1:50 - 1:52
  Това е един начин да се погледне задачата,
 • 1:52 - 1:54
  въпреки, че аз искам винаги да си представяте как
 • 1:54 - 1:55
  когато местите десетичната запетая наляво,
 • 1:55 - 1:58
  всъщност делите на 10 когато я местите наляво.
 • 1:58 - 2:01
  Когато я местите надясно, умножавате по 10.
 • 2:01 - 2:03
  Понякога хората казват "Хей, виж,
 • 2:03 - 2:05
  можеш просто да преброиш нулите."
 • 2:05 - 2:09
  И ако делиш, ето тук делим на 100,
 • 2:09 - 2:14
  100 има две нули и когато делим на него
 • 2:14 - 2:18
  местим десетичната запетая две места наляво.
 • 2:18 - 2:20
  Може да правите и това, ако...
 • 2:20 - 2:22
  особено ако бързате.
 • 2:22 - 2:24
  Ако тук имаше 20 нули, можете да кажете,
 • 2:24 - 2:27
  "Добре, нека преместим 20 места наляво."
 • 2:27 - 2:30
  Но искам наистина да си помислите защо това работи.
 • 2:30 - 2:31
  Защо има логика?
 • 2:31 - 2:35
  Защо получавате число, което както изглежда
 • 2:35 - 2:37
  е вярно.
 • 2:37 - 2:39
  Ето защо има логика
 • 2:39 - 2:41
  ако вземете нещо, което е почти 100
 • 2:41 - 2:45
  и го разделите на 100, ще получите нещо, което е почти 1.
 • 2:45 - 2:48
  И тази част, честно казано, е една добра проверка
 • 2:48 - 2:50
  за да се уверите, че местите запетаята в правилната посока.
 • 2:50 - 2:53
  Защото ако пробвате това след пет или десет години
 • 2:53 - 2:56
  може да сте забравили правилото
 • 2:56 - 2:58
  или както искате го наречете за решаване,
 • 2:58 - 3:00
  но ще си кажете "Чакай. Наляво или
 • 3:00 - 3:02
  надясно местя запетаята?"
 • 3:02 - 3:03
  Тогава е добре да си направите проверката,
 • 3:03 - 3:05
  да си кажете "Добре, виж. Ако деля на 100
 • 3:05 - 3:07
  трябва да получа по- малка стойност.
 • 3:07 - 3:09
  И като местя запетаята наляво
 • 3:09 - 3:11
  ми дава по- малка стойност.
 • 3:11 - 3:13
  Ако умножавам по 100 трябва да получа по- голяма стойност."
 • 3:13 - 3:15
  И като преместите запетаята надясно
 • 3:15 - 3:18
  получавате тази по- голяма стойност.
Title:
Делене на десетични дроби на степен на 10
Description:

u3_l2_t2_we4 Dividing a Decimal by a Power of 10

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18
Ivan Gospodinov edited Bulgarian subtitles for Dividing a Decimal by a Power of 10
deedee added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions