Return to Video

Ak chceme vyriešiť staré problémy, skúmajme nové druhy

 • 0:01 - 0:02
  Niekoľko posledných rokov
 • 0:02 - 0:06
  trávim letá v morskom
  biologickom laboratóriu
 • 0:06 - 0:08
  vo Woods Hole v Massachusetts.
 • 0:09 - 0:13
  Väčšinou si tam prenajímam čln.
 • 0:13 - 0:16
  Chcel by som vás požiadať,
 • 0:16 - 0:18
  aby ste sa v ňom dnes so mnou previezli.
 • 0:20 - 0:25
  Vyrážame z jazera Eel Pond
  do prielivu Vineyard Sound,
 • 0:25 - 0:27
  hneď vedľa ostrova Martha's Vineyard,
 • 0:27 - 0:31
  vybavení bezpilotným lietadlom
  na hľadanie miest,
 • 0:31 - 0:33
  z ktorých sa budeme dívať do Atlantiku.
 • 0:33 - 0:36
  Najprv som chcel
  povedať do hlbín Atlantiku,
 • 0:36 - 0:40
  ale nemusíme ísť príliš hlboko,
  aby sme nazreli do neznáma.
 • 0:40 - 0:43
  Tu, asi tri kilometre
 • 0:43 - 0:47
  od asi najlepšieho morského
  biologického laboratória na svete,
 • 0:47 - 0:51
  ponárame do vody
  jednoduchú planktónovú sieťku
 • 0:51 - 0:53
  a vynášame na hladinu niečo,
 • 0:53 - 0:56
  čomu ľudia len zriedka venujú pozornosť
 • 0:56 - 0:59
  a často ešte nikdy nevideli.
 • 0:59 - 1:02
  Tu je jeden z organizmov,
  ktoré sme chytili do sieťky.
 • 1:02 - 1:03
  Je to medúza.
 • 1:04 - 1:05
  Pozrite sa však lepšie:
 • 1:05 - 1:08
  vnútri tohto zvieraťa
  žije ďalší organizmus,
 • 1:08 - 1:11
  pre vedu pravdepodobne úplne nový.
 • 1:11 - 1:13
  Úplne nový druh.
 • 1:13 - 1:16
  A čo táto priehľadná kráska
 • 1:16 - 1:17
  s búšiacim srdcom?
 • 1:17 - 1:21
  Na hlave nepohlavne tvorí potomstvo,
 • 1:21 - 1:24
  ktoré sa bude ďalej rozmnožovať pohlavne.
 • 1:25 - 1:26
  Ešte raz to zopakujem:
 • 1:26 - 1:30
  toto zviera na hlave
  nepohlavne tvorí potomstvo,
 • 1:30 - 1:34
  ktoré sa bude v ďalšej generácii
  rozmnožovať pohlavne.
 • 1:35 - 1:36
  Divná medúza?
 • 1:37 - 1:38
  Nie tak úplne.
 • 1:38 - 1:39
  Je to ascídia.
 • 1:40 - 1:41
  Ide o skupinu zvierat,
 • 1:41 - 1:45
  s ktorými, ako už vieme, máme
  do veľkej miery spoločný genetický pôvod,
 • 1:45 - 1:50
  a je to možno náš najbližší
  druh bezstavovcov.
 • 1:50 - 1:52
  Toto je vaša sesternica,
 • 1:52 - 1:53
  Thalia democratica.
 • 1:53 - 1:55
  (smiech)
 • 1:55 - 1:59
  Som si istý, že Thalia sa nezúčastnila
  na vašom poslednom
 • 1:59 - 2:01
  rodinnom stretnutí,
 • 2:01 - 2:02
  ale poviem vám,
 • 2:02 - 2:06
  tieto zvieratá sú nám veľmi príbuzné
 • 2:06 - 2:09
  spôsobmi, ktoré len začíname chápať.
 • 2:10 - 2:14
  Takže dúfam, že keď bude nabudúce
  niekto posmešne hovoriť,
 • 2:14 - 2:18
  že tento druh výskumu je len
  rybárska expedícia,
 • 2:18 - 2:21
  spomeniete si na tento náš výlet.
 • 2:22 - 2:26
  Mnohé biologické vedy dnes vidia hodnotu
  len v hlbšom skúmaní toho,
 • 2:26 - 2:28
  čo už poznáme –
 • 2:28 - 2:31
  v mapovaní už objavených kontinentov.
 • 2:31 - 2:34
  Niektorých z nás však omnoho viac
  zaujíma to neznáme.
 • 2:35 - 2:39
  Chceme objavovať úplne nové kontinenty
 • 2:39 - 2:42
  a kochať sa nádhernými výhľadmi
  na to, čo nepoznáme.
 • 2:43 - 2:47
  Túžime byť úplne zmätení niečím,
 • 2:47 - 2:49
  čo sme nikdy predtým nevideli.
 • 2:49 - 2:50
  A áno, súhlasím,
 • 2:50 - 2:54
  je v tom aj veľa malého uspokojenia ega,
  keď môžeme povedať:
 • 2:54 - 2:57
  „Ja som to objavil ako prvý.“
 • 2:57 - 3:00
  Nejde o zväčšovanie si sebavedomia,
 • 3:00 - 3:03
  lebo ak sa pri tomto druhu
  objaviteľského výskumu
 • 3:03 - 3:06
  necítite väčšinu času ako úplný idiot,
 • 3:06 - 3:09
  nerobíte vedu dostatočne poctivo.
 • 3:09 - 3:11
  (smiech)
 • 3:12 - 3:18
  Takže každé leto vylovím na palubu
  tohto nášho malého člna
 • 3:18 - 3:21
  čoraz viac organizmov,
  o ktorých vieme len veľmi málo.
 • 3:23 - 3:26
  Dnes by som vám chcel porozprávať
  príbeh o živote,
 • 3:26 - 3:30
  ktorý sa v prostredí, ako je toto,
  rozpráva len zriedka.
 • 3:31 - 3:36
  Z výšok našich biologických laboratórií
  21. storočia
 • 3:36 - 3:40
  sme prostredníctvom poznania
  začali osvetľovať mnohé záhady života.
 • 3:41 - 3:45
  Cítime, že po storočiach vedeckého výskumu
 • 3:45 - 3:47
  začíname dosahovať významný pokrok
 • 3:47 - 3:51
  v chápaní niektorých
  najzákladnejších zásad života.
 • 3:51 - 3:58
  Náš kolektívny optimizmus sa premieta
  na celom svete do rastu biotechnológie
 • 3:58 - 4:03
  ktorá sa snaží využiť vedecké poznatky
  na liečbu ľudských chorôb.
 • 4:04 - 4:09
  Rakovina, starnutie,
  degeneratívne ochorenia
 • 4:09 - 4:13
  sú len niektoré z nepríjemností,
  ktorých sa chceme zbaviť.
 • 4:14 - 4:15
  Často sa čudujem,
 • 4:15 - 4:18
  prečo je pre nás také ťažké
 • 4:18 - 4:21
  vyriešiť problém rakoviny.
 • 4:21 - 4:24
  Nie je to preto, lebo sa snažíme
  vyriešiť problém rakoviny
 • 4:24 - 4:27
  a nie pochopiť život?
 • 4:28 - 4:31
  Život na tejto planéte má spoločný pôvod
 • 4:31 - 4:36
  a jeho históriu trvajúcu
  3,5 miliardy rokov môžem zhrnúť
 • 4:36 - 4:37
  na jednej snímke.
 • 4:37 - 4:41
  Tu vidíte zástupcov
  všetkých známych druhov na našej planéte.
 • 4:41 - 4:45
  V tejto nespočetnosti
  života a biodiverzity
 • 4:45 - 4:48
  máme pomerne nevýrazné miesto.
 • 4:48 - 4:49
  (smiech)
 • 4:49 - 4:50
  Homo sapiens.
 • 4:51 - 4:53
  Posledný z nášho rodu.
 • 4:54 - 4:57
  A hoci naozaj vôbec nechcem znevažovať
 • 4:57 - 4:59
  úspechy nášho druhu,
 • 4:59 - 5:04
  nie sme mierou všetkých vecí,
  aj keď by sme ňou chceli byť
 • 5:04 - 5:07
  a často sa tvárime, že sme.
 • 5:07 - 5:11
  Sme však merateľmi mnohých vecí.
 • 5:11 - 5:15
  Neúnavne kvantifikujeme,
  analyzujeme a porovnávame
 • 5:15 - 5:19
  a niečo z toho je naozaj
  neoceniteľné a potrebné.
 • 5:20 - 5:26
  Dnešný dôraz biologického výskumu
  na nutnosť špecializácie
 • 5:26 - 5:29
  a dosahovania praktických výsledkov
 • 5:29 - 5:32
  však v skutočnosti obmedzuje
  našu schopnosť skúmať život
 • 5:32 - 5:36
  neprijateľne úzkymi hranicami
  na neuspokojivé hĺbky.
 • 5:37 - 5:42
  Meriame len prekvapivo úzky pásik života
 • 5:42 - 5:46
  a dúfame, že tieto čísla
  nám všetkým zachránia život.
 • 5:46 - 5:48
  Pýtate sa, aký úzky?
 • 5:48 - 5:49
  Poviem vám jedno číslo.
 • 5:49 - 5:54
  Národný úrad pre oceány a atmosféru
  nedávno odhadol,
 • 5:54 - 5:58
  že približne 95 % z oceánov
  je stále nepreskúmaných.
 • 5:59 - 6:00
  Skúsme si to uvedomiť.
 • 6:01 - 6:05
  95 % z oceánov je nepreskúmaných.
 • 6:06 - 6:08
  Myslím, že môžeme pokojne povedať,
 • 6:08 - 6:13
  že dokonca ani nevieme,
  koľko toho o živote nevieme.
 • 6:14 - 6:17
  Preto neprekvapuje,
  že v mojom obore každý týždeň
 • 6:17 - 6:20
  pribúda do tohto úžasného stromu života
 • 6:20 - 6:22
  čoraz viac nových druhov.
 • 6:22 - 6:24
  Napríklad tento,
 • 6:24 - 6:26
  objavili ho začiatkom tohto leta,
 • 6:26 - 6:27
  pre vedu je nový
 • 6:27 - 6:30
  a teraz mu patrí samostatná vetva
  nášho rodinného stromu.
 • 6:31 - 6:32
  Ešte tragickejšie je,
 • 6:32 - 6:36
  že vieme o množstve
  ďalších druhov zvierat,
 • 6:36 - 6:39
  ale ich biológia je poľutovaniahodne
  málo preskúmaná.
 • 6:39 - 6:42
  Mnohí ste určite počuli,
 • 6:42 - 6:46
  že keď hviezdica stratí rameno,
  dokáže ho regenerovať.
 • 6:46 - 6:47
  Možno však neviete,
 • 6:47 - 6:52
  že aj samotné rameno dokáže
  regenerovať kompletnú hviezdicu.
 • 6:53 - 6:57
  Niektoré zvieratá dokážu
  skutočne ohromujúce veci.
 • 6:57 - 6:59
  Takmer by som sa stavil,
 • 6:59 - 7:04
  že mnohí z vás nikdy nepočuli
  o ploskavcovi Schmidtea mediterranea.
 • 7:04 - 7:07
  Tento krpec dokáže veci,
 • 7:07 - 7:10
  nad ktorými mi zostáva rozum stáť.
 • 7:10 - 7:14
  Môžete ho rozrezať na 18 rôznych kúskov
 • 7:14 - 7:18
  a každý jeden z nich regeneruje
 • 7:18 - 7:19
  celé zviera
 • 7:19 - 7:21
  za menej ako dva týždne.
 • 7:22 - 7:26
  18 hláv, 18 tiel, 18 záhad.
 • 7:26 - 7:29
  Posledných asi 15 rokov
 • 7:29 - 7:32
  sa snažím pochopiť,
  ako to títo drobci robia,
 • 7:33 - 7:35
  v čom spočíva ich magický trik.
 • 7:35 - 7:36
  Ale tak ako všetci dobrí kúzelníci,
 • 7:36 - 7:39
  len tak ľahko mi svoje
  tajomstvá neprezradia.
 • 7:39 - 7:41
  (smiech)
 • 7:41 - 7:42
  Takže po 20 rokoch
 • 7:42 - 7:46
  skúmania týchto zvierat,
 • 7:46 - 7:49
  mapovania genómu, škrabania si brady
 • 7:49 - 7:52
  a tisícoch amputácií a regenerácií
 • 7:52 - 7:56
  stále celkom nerozumieme tomu,
  ako to tieto zvieratá robia.
 • 7:56 - 8:00
  Každá ploskuľa je oceánom samým osebe,
 • 8:00 - 8:01
  plným neznámych.
 • 8:02 - 8:04
  Jednou zo spoločných čŕt
 • 8:04 - 8:07
  všetkých zvierat,
  o ktorých som vám hovoril,
 • 8:07 - 8:10
  je, že akoby sa k nim nedostala správa,
 • 8:10 - 8:12
  že sa musia správať podľa pravidiel,
 • 8:12 - 8:16
  ktoré sme odvodili podľa niekoľkých
  náhodne vybraných zvierat,
 • 8:16 - 8:19
  ktoré v súčasnosti obývajú veľkú väčšinu
 • 8:19 - 8:22
  svetových biomedicínskych laboratórií.
 • 8:22 - 8:24
  Zoznámte sa s našimi
  nositeľmi Nobelovej ceny.
 • 8:24 - 8:26
  V podstate sedem druhov,
 • 8:26 - 8:30
  ktoré nám priniesli podstatnú časť
  nášho dnešného chápania
 • 8:30 - 8:32
  biologického správania.
 • 8:33 - 8:35
  Tento drobec,
 • 8:35 - 8:37
  tri Nobelove ceny za 12 rokov.
 • 8:38 - 8:41
  A aj tak, napriek všetkej pozornosti,
  ktorá sa im venovala,
 • 8:41 - 8:43
  a poznatkom, ktoré priniesli,
 • 8:43 - 8:45
  ako aj najväčšiemu podielu
  z finančných zdrojov
 • 8:45 - 8:49
  stále stojíme pred rovnakou horou
  neprekonateľných problémov
 • 8:49 - 8:51
  a množstvom nových výziev.
 • 8:51 - 8:53
  A to preto, lebo, žiaľ,
 • 8:53 - 8:56
  týchto sedem zvierat predstavuje asi tak
 • 8:56 - 9:02
  0,0009 % všetkých druhov
  obývajúcich planétu.
 • 9:04 - 9:06
  Začínam mať preto podozrenie,
 • 9:06 - 9:11
  že špecializácia začína
  prinajlepšom brániť pokroku
 • 9:11 - 9:14
  a prinajhoršom nás zvádza na scestie.
 • 9:14 - 9:17
  Život na tejto planéte a jeho história
  je totiž históriou tých,
 • 9:17 - 9:19
  ktorí porušujú pravidlá.
 • 9:19 - 9:23
  Život začal na tejto planéte
  ako jednobunkové organizmy,
 • 9:23 - 9:25
  plávajúce milióny rokov v oceáne,
 • 9:25 - 9:27
  kým sa jeden z nich nerozhodol:
 • 9:27 - 9:30
  „Dnes urobím veci inak,
 • 9:30 - 9:33
  dnes vymyslím niečo,
  čo sa nazýva mnohobunkovosť,
 • 9:33 - 9:34
  naozaj to urobím.“
 • 9:34 - 9:37
  V tom čase to určite nebolo
  rozšírené rozhodnutie,
 • 9:37 - 9:38
  (smiech)
 • 9:38 - 9:39
  ale nejako sa mu to podarilo.
 • 9:39 - 9:42
  A potom mnohobunkové organizmy
  začali osídľovať
 • 9:42 - 9:43
  všetky dávne oceány
 • 9:43 - 9:44
  a darilo sa im.
 • 9:44 - 9:46
  A dnes ich tu máme.
 • 9:47 - 9:50
  Pevniny sa začali vynárať z oceánov
 • 9:50 - 9:51
  a ďalší tvor si pomyslel:
 • 9:51 - 9:54
  „Hm, tamto vyzerá
  ako naozaj pekný pozemok.
 • 9:54 - 9:55
  Tam sa chcem presťahovať.“
 • 9:55 - 9:57
  „Zbláznil si sa?
 • 9:57 - 10:00
  Vyschneš tam. Nič nemôže žiť mimo vody.“
 • 10:00 - 10:01
  Ale život našiel cestu
 • 10:01 - 10:03
  a dnes žijú organizmy aj na súši.
 • 10:03 - 10:06
  A keď už tam boli,
  možno sa pozreli na nebo
 • 10:06 - 10:08
  a povedali si:
  „Ako krásne by bolo v oblakoch.
 • 10:08 - 10:09
  Naučím sa lietať.“
 • 10:09 - 10:12
  „Nemôžeš porušiť zákon gravitácie,
  lietať sa nedá.“
 • 10:12 - 10:15
  A predsa príroda objavila,
 • 10:15 - 10:17
  niekoľkokrát nezávisle od seba,
 • 10:17 - 10:18
  ako lietať.
 • 10:18 - 10:21
  Milujem skúmať zvieratá,
  ktoré porušujú pravidlá,
 • 10:21 - 10:25
  lebo vždy, keď porušia nejaké pravidlo,
  vymyslia niečo nové,
 • 10:25 - 10:28
  vďaka čomu tu dnes môžeme byť aj my.
 • 10:29 - 10:31
  Tieto zvieratá nedostali správu.
 • 10:31 - 10:33
  Porušili pravidlá.
 • 10:33 - 10:35
  Ak teda budeme skúmať zvieratá,
  ktoré porušujú pravidlá,
 • 10:35 - 10:39
  nemali by aj spôsoby, akými ich skúmame,
  porušovať pravidlá?
 • 10:40 - 10:43
  Myslím si, že musíme oživiť
  svojho objaviteľského ducha.
 • 10:43 - 10:46
  Nemali by sme prinášať prírodu
  do laboratórií
 • 10:46 - 10:47
  a skúmať ju tam,
 • 10:47 - 10:49
  ale musíme priniesť vedu
 • 10:49 - 10:52
  do veľkolepého laboratória prírody
 • 10:52 - 10:56
  a tam modernými technologickými nástrojmi
 • 10:56 - 10:59
  skúmať každú novú formu života,
  ktorú nájdeme,
 • 10:59 - 11:02
  a všetky nové biologické vlastnosti,
  ktoré nájdeme.
 • 11:02 - 11:07
  Musíme použiť naozaj
  všetku inteligenciu na to,
 • 11:07 - 11:09
  aby sme sa znova stali hlúpymi,
 • 11:09 - 11:13
  bezradnými pred bezhraničnosťou neznámeho.
 • 11:13 - 11:14
  Lebo, napokon,
 • 11:15 - 11:17
  veda v skutočnosti nie je o poznatkoch.
 • 11:17 - 11:19
  Veda je o nevedomosti.
 • 11:19 - 11:21
  To je to, čo robíme.
 • 11:21 - 11:24
  Antoine de Saint-Exupéry napísal:
 • 11:24 - 11:26
  „Ak chcete postaviť loď,
 • 11:26 - 11:28
  nesnažte sa zhromaždiť ľudí,
 • 11:28 - 11:30
  aby zbierali drevo, a nedávajte
  im úlohy a prácu,
 • 11:30 - 11:34
  radšej ich naučte túžiť
  po bezhraničnosti mora...“
 • 11:35 - 11:36
  Ako vedec a učiteľ
 • 11:36 - 11:38
  to rád parafrázujem tak,
 • 11:38 - 11:42
  že my, vedci, musíme učiť svojich žiakov
 • 11:42 - 11:44
  túžiť po bezhraničnosti mora,
 • 11:44 - 11:45
  ktorým je naša nevedomosť.
 • 11:47 - 11:51
  My, homo sapiens, sme jediným druhom,
  o ktorom vieme,
 • 11:51 - 11:53
  že ho priťahuje vedecké bádanie.
 • 11:54 - 11:56
  Tak ako ostatné druhy na tejto planéte
 • 11:56 - 12:00
  sme neoddeliteľne spojení
  s históriou života na nej.
 • 12:01 - 12:04
  A asi sa trochu mýlim, keď hovorím,
  že život je záhada,
 • 12:04 - 12:07
  lebo si myslím, že život je
  v skutočnosti otvorené tajomstvo,
 • 12:07 - 12:11
  ktoré už tisícročia vábi náš druh,
  aby ho pochopil.
 • 12:11 - 12:13
  Takže sa vás pýtam:
 • 12:13 - 12:17
  nie sme pre život najlepšou šancou,
  ako spoznať sám seba?
 • 12:17 - 12:18
  A ak to tak je,
 • 12:18 - 12:20
  na čo do pekla čakáme?
 • 12:20 - 12:22
  Ďakujem.
 • 12:22 - 12:25
  (potlesk)
Title:
Ak chceme vyriešiť staré problémy, skúmajme nové druhy
Speaker:
Alejandro Sánchez Alvarado
Description:

Príroda je úžasne bohatá, rozmanitá a záhadná, ale dnešný biologický výskum sa zameriava len na sedem druhov, medzi ktoré patria potkany, kurčatá, vínne mušky a my sami. Skúmame prekvapivo úzky pásik života, hovorí biológ Alejandro Sánchez Alvarado, a dúfame, že to bude stačiť na vyriešenie tých najstarších, najnáročnejších problémov vedy, ako je napríklad rakovina. Alvarado nás v tejto pre oči úchvatnej prednáške vyzýva, aby sme skúmali to neznáme, a ukazuje nám pozoruhodné objavy, ktoré vtedy nastávajú.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:39

Slovak subtitles

Revisions