Return to Video

Да разрешим стари проблеми като изучаваме нови видове

 • 0:01 - 0:02
  През последните няколко години
 • 0:02 - 0:06
  прекарвах летата си в лабораторията
  по океанология
 • 0:06 - 0:08
  в Уудс Хол, Масачузетс.
 • 0:09 - 0:13
  Основното, което правех там беше
  да наемам лодка.
 • 0:13 - 0:16
  Тази вечер искам да ви поканя да
 • 0:16 - 0:18
  поплаваме с нея.
 • 0:20 - 0:25
  И така, отплаваме от Ийл Понд към
  Вийнярд Саунд,
 • 0:25 - 0:27
  близо до брега на Мартас Вийнярд,
 • 0:27 - 0:31
  имаме и дрон, който ще идентифицира
  потенциални места,
 • 0:31 - 0:33
  от които да надникнем в
  Атлантическия океан.
 • 0:33 - 0:36
  По-рано бих казал дори в дълбините
  на Атлантика, но
 • 0:36 - 0:40
  не трябва да ходим много
  надълбоко, за да достигнем непознатото.
 • 0:40 - 0:43
  Тук, само на две мили
 • 0:43 - 0:47
  от една от най-добрите океаноложки
  лаборатории в света,
 • 0:47 - 0:51
  спускаме обикновена мрежа за планктон
  във водата
 • 0:51 - 0:53
  и изкарваме на повърхността
 • 0:53 - 0:56
  неща, на които човечеството рядко
  обръща внимание,
 • 0:56 - 0:59
  и често такива, каквито никога не е
  виждало.
 • 0:59 - 1:02
  Тук са някои от организмите,
  които хванахме в нашата мрежа.
 • 1:02 - 1:03
  Това е медуза.
 • 1:04 - 1:05
  Но погледнете внимателно,
 • 1:05 - 1:08
  в това животно живее друг организъм,
 • 1:08 - 1:11
  който вероятно е нов за науката.
 • 1:11 - 1:13
  Изцяло нов вид.
 • 1:13 - 1:16
  А какво ще кажете за тази прозрачна
  красавица
 • 1:16 - 1:17
  с туптящо сърце,
 • 1:17 - 1:21
  тя се разможава безполово, а на главата
  ѝ расте
 • 1:21 - 1:24
  потомство, което ще се размножава полово.
 • 1:25 - 1:26
  Нека повторя,
 • 1:26 - 1:30
  животното се размножава безполово, а
  на главата му расте неговото потомство,
 • 1:30 - 1:34
  което ще се размножава полово.
 • 1:35 - 1:36
  Странна медуза?
 • 1:37 - 1:38
  Не точно.
 • 1:38 - 1:39
  Това е асцидия.
 • 1:40 - 1:41
  Това са група животни,
 • 1:41 - 1:45
  с които, както вече знаем, споделяме
  генетично наследство,
 • 1:45 - 1:50
  те може би са най-близкият до нас
  безгръбначен вид. А сега се запознайте
 • 1:50 - 1:52
  с братовчедка си,
 • 1:52 - 1:53
  Талия демократика.
 • 1:53 - 1:55
  (Смях)
 • 1:55 - 1:59
  Сигурен съм, че на последното семейно
  събиране, не запазихте място
 • 1:59 - 2:01
  за Талия,
 • 2:01 - 2:02
  но нека ви кажа,
 • 2:02 - 2:06
  тези животни са дълбоко свързани с нас
 • 2:06 - 2:09
  по начини, които тепърва започваме
  да разбираме.
 • 2:10 - 2:14
  Така че следващия път, когато
  някой, подигравателно ви каже,
 • 2:14 - 2:18
  че този вид проучвания са прости
  риболовни експедиции,
 • 2:18 - 2:21
  се надявам, че ще си спомните
  пътешествието ни тази вечер.
 • 2:22 - 2:26
  Днес много от биологичните науки
  виждат смисъл
 • 2:26 - 2:28
  само в по-задълбочено изучаване
  на вече познати неща,
 • 2:28 - 2:31
  в картографирането на открити континенти.
 • 2:31 - 2:34
  Но някои от нас се интересуват
  много повече от това, което не знаем.
 • 2:35 - 2:39
  Искаме да открием напълно нови континенти
 • 2:39 - 2:42
  и да се вгледаме в прекрасните
  гледки на непознатото.
 • 2:43 - 2:47
  Искаме да сме напълно смаяни
 • 2:47 - 2:49
  от нещо, което никога
  не сме виждали преди.
 • 2:49 - 2:50
  И да, съгласен съм
 • 2:50 - 2:54
  има много моменти на малко егоцентрично
  удоволствие, когато можеш да кажеш:
 • 2:54 - 2:57
  "Хей, аз първи открих това."
 • 2:57 - 3:00
  Но това не е начинание, влючващо
  мания за величие,
 • 3:00 - 3:03
  защото в този вид откривателски
  проучвания,
 • 3:03 - 3:06
  ако не се чувстваш като абсолютен идиот
  през повечето време,
 • 3:06 - 3:09
  значи правиш нещо, не както трябва.
 • 3:09 - 3:11
  (Смях)
 • 3:12 - 3:18
  И така, всяко лято изкарвам на палубата
  на нашата малка лодка
 • 3:18 - 3:21
  все повече и повече неща, за които знаем
  много малко.
 • 3:23 - 3:26
  Тази вечер искам да ви разкажа
  история за живот,
 • 3:26 - 3:30
  която рядко се разказва в обстановка
  като тази.
 • 3:31 - 3:36
  От гледна точка на нашите
  лаборатории по биология от 21-ви век,
 • 3:36 - 3:40
  ние сме започнали да разбираме
  много от мистериите на живота.
 • 3:41 - 3:45
  Имаме чувството, че след векове
  научни проучвания,
 • 3:45 - 3:47
  сме започнали да правим значителни крачки
 • 3:47 - 3:51
  към разбирането на някои от
  най-фундаменталните принципи на живота.
 • 3:51 - 3:56
  Колективният ни оптимизъм е отразен в
  развитието на биотехнологиите
 • 3:56 - 3:58
  по света, които се борят
 • 3:58 - 4:03
  чрез науката да намерят нови лечения
  за различни болести.
 • 4:04 - 4:09
  Рак, остаряване, дегенеративни
  заболявания
 • 4:09 - 4:13
  това определено са някои нежелани
  събития, които искаме да опитомим.
 • 4:14 - 4:15
  Често се чудя:
 • 4:15 - 4:18
  Защо е толкова трудно да намерим
 • 4:18 - 4:21
  решение за проблем като рака?
 • 4:21 - 4:24
  Може би, защото се опитваме
  да разрешим проблема,
 • 4:24 - 4:27
  а не да разберем живота?
 • 4:28 - 4:31
  Животът на тази планета споделя
  общ произход
 • 4:31 - 4:36
  и аз мога да обобщя 3,5 милиарда години
  от историята на живота на планетата
 • 4:36 - 4:37
  в един единствен слайд.
 • 4:37 - 4:41
  Тук виждате предствители на всички,
  познати видове на Земята.
 • 4:41 - 4:45
  В тази необятност от видово разнообразие
 • 4:45 - 4:48
  ние не заемаме много забележително място.
 • 4:48 - 4:49
  (Смях)
 • 4:49 - 4:50
  Хомо Сапиенс.
 • 4:51 - 4:53
  Последният от нашия род.
 • 4:54 - 4:57
  Но без да искам да омаловажа
 • 4:57 - 4:59
  постиженията на нашия вид,
 • 4:59 - 5:04
  колкото и да искаме и въпреки,
  че често се преструваме, че е така,
 • 5:04 - 5:07
  ние не сме мерилото за всичко.
 • 5:07 - 5:11
  Въпреки това, измерваме
  за много неща.
 • 5:11 - 5:15
  Непрестанно измерваме, анализираме и
  сравняваме,
 • 5:15 - 5:19
  много от тази работа е изключително
  ценна и нужна.
 • 5:20 - 5:26
  Но натискът за специализираност на
  биологичните проучвания,
 • 5:26 - 5:29
  и за производство на практически
  значими резултати,
 • 5:29 - 5:32
  ограничава възможността ни да
  изучаваме живота
 • 5:32 - 5:36
  до неприемливо тесни граници и
  незадоволителни дълбочини.
 • 5:37 - 5:42
  Изучаваме и измерваме изключително
  малко резенче от живия свят
 • 5:42 - 5:46
  и се надяваме, че тези числа ще спасят
  животите на всички ни.
 • 5:46 - 5:48
  Колко малка част питате вие?
 • 5:48 - 5:49
  Ще ви кажа число.
 • 5:49 - 5:54
  Националната океаноложка и
  атмосферна администрация наскоро изчисли,
 • 5:54 - 5:58
  че около 95% от океаните ни
  не са изследвани.
 • 5:59 - 6:00
  Сега помислете за това за секунда.
 • 6:01 - 6:05
  95% от океаните все още са неизследвани.
 • 6:06 - 6:08
  Мисля, че спокойно мога да кажа,
 • 6:08 - 6:13
  че дори не знаем колко не знаем за живота.
 • 6:14 - 6:17
  Така че не е изненадващо, че всяка
  седмица в моята област
 • 6:17 - 6:20
  виждаме добавяне на все повече и повече
  нови видове
 • 6:20 - 6:22
  към това невероятно дърво на живота.
 • 6:22 - 6:24
  Ето един екземпляр,
 • 6:24 - 6:26
  открит по-рано това лято,
 • 6:26 - 6:27
  нов за науката
 • 6:27 - 6:30
  и заемащ своя самотен клон на
  дървото на живота.
 • 6:31 - 6:32
  По-трагичното е,
 • 6:32 - 6:36
  че знаем за много други видове животни,
 • 6:36 - 6:39
  но тяхната биология остава недостатъчно
  добре изучена.
 • 6:39 - 6:42
  Сигурен съм, че някои от вас са чували,
 • 6:42 - 6:46
  че морската звезда може да регенерира
  крака си, след като го изгуби.
 • 6:46 - 6:47
  Но може да не знаете,
 • 6:47 - 6:52
  че самият крак може да регенерира
  цяла морска звезда.
 • 6:53 - 6:57
  Съществуват животни, които правят
  наистина зашеметяващи неща.
 • 6:57 - 6:59
  Обзалагам се,
 • 6:59 - 7:04
  че много от вас никога не са чували за
  плоския чревей Schmidtea mediterranea.
 • 7:04 - 7:07
  Този малък приятел тук
 • 7:07 - 7:10
  прави неща, които ме изумяват.
 • 7:10 - 7:14
  Можете да вземете едно от тези животни и
  да го разрежете на 18 различни части,
 • 7:14 - 7:18
  всяка една от тези части ще регенерира
 • 7:18 - 7:19
  цяло животно
 • 7:19 - 7:21
  за по-малко от две седмици.
 • 7:22 - 7:26
  18 глави, 18 тела, 18 мистерии.
 • 7:26 - 7:29
  През последните петнайсетина години
 • 7:29 - 7:32
  се опитвам да разбера как тези малки
  същества правят това,
 • 7:33 - 7:35
  как правят този магически трик.
 • 7:35 - 7:36
  Но и те, като всички магьосници,
 • 7:36 - 7:39
  не са особено склонни да разкрият
  тайните си.
 • 7:39 - 7:41
  (Смях)
 • 7:41 - 7:42
  И ето ни
 • 7:42 - 7:46
  след 20 години подробно изучаване
  на тези животни,
 • 7:46 - 7:49
  геномно картиране, почесване по главата,
 • 7:49 - 7:52
  хиляди ампутации и хиляди регенерации,
 • 7:52 - 7:56
  все още не разбираме напълно как
  тези животни правят, това което правят.
 • 7:56 - 8:00
  Всяка планария е океан сама по себе си,
 • 8:00 - 8:01
  пълен с неизвестни.
 • 8:02 - 8:04
  Една от общите характеристики
 • 8:04 - 8:07
  на всички тези животни,
  за които ви разказвам
 • 8:07 - 8:10
  е, че те сякаш не са разбрали намека,
 • 8:10 - 8:12
  че трябва да следват правилата,
 • 8:12 - 8:16
  които сме извели от шепата случайно
  избрани животни,
 • 8:16 - 8:19
  които в момента населяват
  по-голямата част
 • 8:19 - 8:22
  от биомедицинските лаборатории по света.
 • 8:22 - 8:24
  Запознайте се с нашите Нобелови лауреати.
 • 8:24 - 8:26
  Седем вида,
 • 8:26 - 8:30
  които изградиха днешното ни разбиране
 • 8:30 - 8:32
  за биологичното поведение.
 • 8:33 - 8:35
  Този малък приятел тук -
 • 8:35 - 8:37
  три Нобелови награди за 12 години.
 • 8:38 - 8:41
  И все пак, въпреки всичкото внимание,
  което са получили,
 • 8:41 - 8:43
  всичкото знание, което са донесли,
  както и
 • 8:43 - 8:45
  лъвския пай финансиране,
 • 8:45 - 8:49
  все още сме изправени пред същите
  неразрешими проблеми и
 • 8:49 - 8:51
  пред много нови предизвикателства.
 • 8:51 - 8:53
  Това е така, защото за съжаление
 • 8:53 - 8:56
  тези седем животни са едва
 • 8:56 - 9:02
  0,0009% от всички видове,
  които обитават планетата.
 • 9:04 - 9:06
  Така че започвам да подозирам,
 • 9:06 - 9:11
  че тази специализираност пречи
  на прогреса, в най-добрия случай или
 • 9:11 - 9:14
  в най-лошия, ни подвежда.
 • 9:14 - 9:17
  Защото животът на тази планета,
  както и историята му, е на
 • 9:17 - 9:19
  тези, които нарушават
  правилата.
 • 9:19 - 9:23
  Животът на Земята е започнал от
  едноклетъчни организми,
 • 9:23 - 9:25
  които плували милиони години в океана,
 • 9:25 - 9:27
  докато едно от тези създания не решило:
 • 9:27 - 9:30
  "Днес ще направя нещо различно,
 • 9:30 - 9:33
  днес искам да изобретя нещо,
  наречено многоклетъчност
 • 9:33 - 9:34
  и ще го направя."
 • 9:34 - 9:37
  Сигурен съм, че това не е било много
  популярен ход
 • 9:37 - 9:38
  по това време,
  (Смях)
 • 9:38 - 9:39
  но някак си е успяло да стане.
 • 9:39 - 9:42
  Тогава многоклетъчните организми
  започнали да заселват
 • 9:42 - 9:43
  всички древни океани
 • 9:43 - 9:44
  и процъфтели.
 • 9:44 - 9:46
  И те все още са тук.
 • 9:47 - 9:50
  Когато земни маси се появили
  над повърхността на океаните
 • 9:50 - 9:51
  друго същество си казало:
 • 9:51 - 9:54
  "Хей, това изглежда като много добър
  недвижим имот.
 • 9:54 - 9:55
  Искам да се нанеса там."
 • 9:55 - 9:57
  "Луд ли си?
 • 9:57 - 10:00
  Ще пресъхнеш там. Нищо не може
  да живее извън водата."
 • 10:00 - 10:01
  Но животът открил начин,
 • 10:01 - 10:03
  и днес има организми,
  които живеят на земята.
 • 10:03 - 10:06
  Веднъж стъпили на земята,
  погледнали към небето
 • 10:06 - 10:08
  и си казали: "Ще е хубаво да
  достигна облаците,
 • 10:08 - 10:09
  ще полетя."
 • 10:09 - 10:12
  "Не можеш да надмогнеш гравитацията,
  няма как да полетиш."
 • 10:12 - 10:15
  И все пак, природата е изобретила,
 • 10:15 - 10:17
  много и независими един от друг
 • 10:17 - 10:18
  начини за летене.
 • 10:18 - 10:21
  Обичам да изучавам животни,
  които рушат правилата,
 • 10:21 - 10:25
  защото всеки път, когато нарушат правило,
  те създават нещо ново,
 • 10:25 - 10:28
  благодарение на което ние сме тук днес.
 • 10:29 - 10:31
  Тези животни не са разбрали намека.
 • 10:31 - 10:33
  Те нарушават правилата.
 • 10:33 - 10:35
  Така че, ако ще изучаваме животни,
  които рушат правилата,
 • 10:35 - 10:38
  не трябва ли начинът, по който го правим
  също да ги нарушава?
 • 10:40 - 10:43
  Мисля, че трябва да възобновим
  изследователския си дух.
 • 10:43 - 10:46
  Вместо да вкарваме природата в
  лабораториите
 • 10:46 - 10:47
  и да я разпитваме там,
 • 10:47 - 10:49
  трябва ние да занесем науката
 • 10:49 - 10:52
  във величествената лаборатория,
  която е природата
 • 10:52 - 10:56
  и там, с модерното си, технологично
  оборудване
 • 10:56 - 10:59
  да изследваме всяка нова форма на живот,
  която открием,
 • 10:59 - 11:02
  както и всяка нова биологична
  характеристика.
 • 11:02 - 11:07
  Всъщност, трябва да вложим целият си
  интелект в това
 • 11:07 - 11:09
  отново да станем глупави,
 • 11:09 - 11:13
  незнаещи пред необятността
  на неизвестното.
 • 11:13 - 11:14
  Защото въпреки всичко,
 • 11:15 - 11:17
  в основата на науката не стои
  просветеността.
 • 11:17 - 11:19
  В основата на науката е незнанието.
 • 11:19 - 11:21
  Това правим.
 • 11:21 - 11:24
  Някога Антоан дьо Сент-Екзюпери е написал:
 • 11:24 - 11:26
  "Ако искаш да построиш кораб,
 • 11:26 - 11:28
  не карай хората да събират дърва
 • 11:28 - 11:30
  и не им давай задачи и работа,
 • 11:30 - 11:34
  научи ги да копнеят за безкрайната
  необятност на морето..."
 • 11:35 - 11:36
  Като учен и преподавател,
 • 11:36 - 11:38
  обичам да перефразирам този цитат,
 • 11:38 - 11:42
  ние учените трябва да научим
  нашите студенти
 • 11:42 - 11:44
  да мечтаят за безкрайната необятност
  на морето,
 • 11:44 - 11:45
  което е нашето незнание.
 • 11:47 - 11:51
  Ние, Хомо Сапиенс сме единствения вид,
  който познаваме,
 • 11:51 - 11:53
  който има наклонност към научно
  изследване.
 • 11:54 - 11:56
  Ние, както и всички други видове
  на Земята,
 • 11:56 - 12:00
  сме тясно вплетени в историята на живота.
 • 12:01 - 12:04
  И мисля, че ще сгреша малко, ако кажа,
  че животът е мистерия,
 • 12:04 - 12:07
  защото според мен, животът е
  отворена тайна,
 • 12:07 - 12:11
  която е приканвала вида ни от векове
  да я разбере.
 • 12:11 - 12:13
  Аз ви питам:
 • 12:13 - 12:17
  Не сме ли ние най-добрият шанс на животът
  да се опознае?
 • 12:17 - 12:18
  И ако е така,
 • 12:18 - 12:20
  какво чакаме?
 • 12:20 - 12:22
  Благодаря.
 • 12:22 - 12:25
  (Аплодисменти)
Title:
Да разрешим стари проблеми като изучаваме нови видове
Speaker:
Алехандро Санчез Алварадо
Description:

Природата е изключително изобилна, разнообразна и мистериозна, но биологичните проучвания днес се концентрират основно върху седем вида, сред които плъхове, пилета, винени мушици и хора. Изучаваме зашеметяващо малка част от живия свят, казва биологът Алехандро Санчез Алварадо, и се надяваме, че това ще е достатъчно, за да разрешим най-старите и най-трудните научни проблеми, като ракът. В тази, привличаща вниманието презентация, Алварадо ни приканва да открием непознатото и ни показва впечатляващи открития.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:39

Bulgarian subtitles

Revisions