Return to Video

ทำไมเราไม่สะกดคำอย่างที่เราอ่านออกเสียง

 • 0:01 - 0:05
  เราเสียเวลาในโรงเรียน
  ไปกับการเรียนรู้ที่จะสะกดคำ
 • 0:06 - 0:12
  ทุกวันนี้ เด็ก ๆ ก็ยังคงเสียเวลา
  ที่โรงเรียนไปกับการสะกดคำ
 • 0:13 - 0:16
  นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม
  ฉันจึงอยากจะตั้งคำถามที่ว่า
 • 0:18 - 0:21
  "เราต้องการกฎการสะกดคำใหม่หรือ"
 • 0:22 - 0:24
  ฉันเชื่อว่าใช่ค่ะ เราต้องการมัน
 • 0:24 - 0:29
  หรือถ้าจะให้ดี ฉันคิดว่าเราต้องการ
  ที่จะให้การสะกดคำที่เรามีง่ายขึ้นกว่าเดิม
 • 0:29 - 0:33
  ทั้งคำถามและคำตอบนี้
  ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยสำหรับภาษาสเปน
 • 0:33 - 0:38
  พวกมันโต้กลับไปกลับมา
  ทศวรรษแล้วทศวรรษเล่า
 • 0:38 - 0:43
  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1492 ในคู่มือ
  ไวยากรณ์ภาษาสเปนฉบับแรก
 • 0:43 - 0:49
  อันโตนิโอ เดอร์ เนบริคา บอกหลักการสะกดคำ
  ไว้อย่างชัดเจนและเรียบง่ายว่า
 • 0:49 - 0:52
  "... ดังนั้น เราจะต้องเขียนคำต่าง ๆ
  ดังเช่นที่เราออกเสียงพวกมัน
 • 0:52 - 0:54
  และการออกเสียงคำเหล่านั้น
  เฉกเช่นที่เราเขียนมัน"
 • 0:54 - 0:58
  แต่ละเสียงสอดคล้องกับตัวอักษรแต่ละตัว
 • 0:58 - 1:01
  แต่ละตัวอักษร
  เป็นตัวแทนของเสียงเดี่ยวแต่ละเสียง
 • 1:01 - 1:06
  และตัวอักษรที่ไม่ได้เป็นตัวแทนเสียงใดเลย
  ก็สมควรถูกลบทิ้งไป
 • 1:08 - 1:10
  วิธีการนี้ เป็นวิธีการทางสัทศาสตร์
  (Phonetic Approach)
 • 1:10 - 1:14
  ซึ่งบอกว่าเราจะต้องเขียนคำศัพท์ต่าง ๆ
  ดังที่เราออกเสียงพวกมัน
 • 1:14 - 1:18
  ทั้งเป็นและไม่เป็นรากของการสะกดคำ
  ที่เราปฏิบัติกันในทุกวันนี้
 • 1:19 - 1:24
  เพราะว่าภาษาสเปนต่างจากภาษาอื่น ๆ
 • 1:24 - 1:27
  เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
 • 1:27 - 1:30
  ตรงที่ภาษาสเปนที่ไม่ยอมเขียนคำต่าง ๆ
 • 1:30 - 1:31
  ให้ต่างจากที่เราอ่านออกเสียง
  มากจนเกินไป
 • 1:31 - 1:34
  แต่เป็นเพราะเมื่อศตวรรษที่ 18
 • 1:34 - 1:37
  เราตัดสินใจว่าเราจะวางมาตรฐาน
  การเขียนของเราอย่างไร
 • 1:38 - 1:42
  และนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
  ซึ่งแนะแนวทางที่ดีสำหรับการตัดสินใจ
 • 1:42 - 1:45
  มันเป็นวิธีการทางศัพทมูลวิทยา
  (Etymological Approach)
 • 1:45 - 1:47
  ซึ่งกล่าวว่า เราจะต้องสะกดคำต่าง ๆ
 • 1:47 - 1:51
  ตามแบบที่มันถูกเขียน
  ในภาษาดั้งเดิมของมัน
 • 1:51 - 1:52
  เช่น ตามภาษาละติน หรือตามภาษากรีก
 • 1:52 - 1:57
  นั่นทำให้เรามีอักษร H ที่ไม่ออกเสียง
  ซึ่งเราเขียนมันเอาไว้ แต่ไม่ได้ออกเสียง
 • 1:57 - 2:02
  นั่นทำให้เรามีอักษร B และ V
  ซึ่งทั้งสองตัวอักษรนี้
 • 2:02 - 2:06
  ไม่ได้ออกเสียงแตกต่างกันเลยในภาษาสเปน
  อย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ
 • 2:06 - 2:09
  นั่นจึงทำให้เราปวดหัวกับตัว G
 • 2:09 - 2:11
  ที่บางครั้งก็เป็นเสียงธนิต
  อย่างคำว่า "gente" [เคนเต้]
 • 2:11 - 2:14
  และบางครั้งก็เป็นเสียงสิถิล
  อย่างเช่นคำว่า "gato"[กาโต้]
 • 2:14 - 2:17
  นั่นทำให้เรามีตัว C, S และ Z
 • 2:18 - 2:21
  อักษรทั้งสามที่ในบางแห่ง
  ก็ให้เสียงเหมือนกัน
 • 2:21 - 2:24
  แต่ในบางแห่งอาจให้เสียงต่างกันเป็นสองเสียง
  แต่ไม่ใช่สามเสียง
 • 2:26 - 2:28
  ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะบอกคุณ
 • 2:28 - 2:31
  เกี่ยวกับสิ่งที่คุณยังไม่รู้
  จากประสบการณ์ของคุณ
 • 2:31 - 2:34
  เราทุกคนไปโรงเรียน
 • 2:34 - 2:39
  เราทุกคนทุ่มเวลามากมายไปกับการศึกษา
 • 2:39 - 2:44
  ทุ่มช่วงวัยเยาว์ที่สมองยังเป็นไม้อ่อนดัดง่าย
 • 2:44 - 2:45
  เสียเวลาไปกับการเขียนตามคำบอก
 • 2:45 - 2:50
  ในการจดจำกฎในการสะกดคำ
  ที่ไม่ว่าอย่างไรเสีย ก็เต็มไปด้วยข้อยกเว้น
 • 2:51 - 2:55
  เราถูกบอกหลายต่อหลายครั้ง
  ทั้งโดยตรงและโดยนัย
 • 2:55 - 2:58
  ว่าในการสะกดคำ
 • 2:58 - 3:01
  สิ่งที่เป็นพื้นฐานต่อการสอนสั่งของเรา
  กำลังอยู่ในความเสี่ยง
 • 3:01 - 3:04
  กระนั้น ฉันก็ยังรู้สึกว่า
 • 3:04 - 3:07
  คุณครูทั้งหลายไม่ได้ถามตัวเองว่า
  ทำไมมันถึงสลักสำคัญนัก
 • 3:07 - 3:10
  อันที่จริง พวกเขาไม่ได้ถามตัวเอง
  ด้วยคำถามก่อนหน้านี้ว่า
 • 3:10 - 3:13
  จุดประสงค์ของการสะกดคำคืออะไร
 • 3:14 - 3:17
  เราต้องการสะกดคำไปเพื่ออะไร
 • 3:19 - 3:22
  และความจริงก็คือ เมื่อใครสักคน
  ถามตัวเองด้วยคำถามนี้
 • 3:22 - 3:25
  คำตอบนั้นเรียบง่ายกว่า
  แต่กลับสำคัญน้อยกว่า
 • 3:25 - 3:26
  ที่พวกเรามักจะเชื่อกัน
 • 3:27 - 3:30
  การสะกดคำ
  ทำให้การเขียนของเรามีเอกภาพ
 • 3:30 - 3:33
  เพื่อที่พวกเราจะได้เขียนเหมือน ๆ กัน
 • 3:33 - 3:38
  และเพื่อทำให้มันง่ายต่อความเข้าใจของเรา
  เมื่อเราอ่านการเขียนของกันและกัน
 • 3:38 - 3:41
  แต่ที่แตกต่างจากแง่มุมอื่น ๆ ของภาษา
 • 3:41 - 3:44
  เช่น การแบ่งวรรคตอน
 • 3:44 - 3:50
  ในการสะกดคำนั้น
  มันไม่มีการใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
 • 3:50 - 3:52
  ในการแบ่งวรรคตอน
 • 3:52 - 3:56
  ด้วยการแบ่งวรรคตอน ฉันสามารถเลือก
  ที่จะเปลี่ยนความหมายของวลีได้
 • 3:56 - 3:59
  ด้วยการแบ่งวรรคตอน
 • 3:59 - 4:02
  ฉันสามารถที่จะกำหนด
  บางจังหวะของการเขียนของฉันได้
 • 4:02 - 4:04
  แต่ไม่ใช่ด้วยการสะกดคำ
 • 4:04 - 4:07
  เมื่อมันเป็นเรื่องของการสะกดคำ
  มีเพียงแค่ถูกหรือผิด
 • 4:07 - 4:11
  ตามแต่ว่ามันเข้ากันหรือไม่เข้ากัน
  กับกฎในตอนนั้น
 • 4:12 - 4:17
  แต่แล้ว มันจะไม่เป็นเหตุเป็นผลกว่าหรือ
  ที่จะทำให้กฎในปัจจุบันเรียบง่าย
 • 4:17 - 4:23
  เพื่อให้เรียนและสอนกันง่ายยิ่งขึ้น
  และใช้การสะกดคำได้อย่างถูกต้อง
 • 4:24 - 4:28
  มันจะไม่เป็นเหตุเป็นผลกว่านี้หรือ
  ที่จะทำให้กฎในปัจจุบันเรียบง่าย
 • 4:28 - 4:31
  เพื่อให้เวลาทั้งหมด
 • 4:31 - 4:34
  ที่เราอุทิศแก่การสอนการสะกดคำ
 • 4:34 - 4:37
  จะสามารถถูกนำไปอุทิศให้กับเรื่องอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวกับภาษา
 • 4:37 - 4:41
  ซึ่งความซับซ้อนของพวกมัน
  สมควรได้รับเวลาและความใส่ใจ
 • 4:42 - 4:47
  สิ่งที่ฉันอยากนำเสนอ
  ไม่ใช่การล้มเลิกการสะกดคำ
 • 4:47 - 4:51
  ไม่ใช่ให้ทุกคนเขียนอย่างไรก็ได้
  อย่างที่อยากจะเขียน
 • 4:52 - 4:56
  ภาษาเป็นเครื่องมือสาธารณะ
 • 4:56 - 4:59
  ดังนั้น
 • 4:59 - 5:02
  ฉันก็ยังเชื่อว่ามันเป็นพื้นฐาน
  ว่าเราควรใช้มันตามเกณฑ์ที่มีร่วมกัน
 • 5:02 - 5:04
  แต่ฉันยังพบว่ามันเป็นพื้นฐาน
 • 5:04 - 5:08
  ที่เกณฑ์ที่มีอยู่ร่วมกันนั้น
  จะต้องเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • 5:08 - 5:12
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะ
  ถ้าเราทำให้การสะกดคำของเราเรียบง่าย
 • 5:12 - 5:15
  เราก็ไม่ต้องลดระดับมันให้ต่ำลงมา
 • 5:15 - 5:18
  เมื่อการสะกดคำของเราเรียบง่าย
 • 5:18 - 5:21
  คุณภาพของภาษาก็ไม่ได้รับผลกระทบเลย
 • 5:22 - 5:26
  ทุก ๆ วัน ฉันทำงานเกี่ยวกับ
  วรรณกรรมยุคทองของสเปน
 • 5:26 - 5:30
  ฉันอ่าน การ์ซิลาโซ่, เซร์บันเตส,
  กอนโกร่า, เกเบโด
 • 5:30 - 5:33
  ผู้ซึ่งบางครั้งก็เขียนคำว่า "hombre"
  [ออมเบร] แบบที่ไม่มีตัว H
 • 5:33 - 5:36
  และบางครั้งก็เขียนคำว่า "escribir"
  [เอสคริบริ] ด้วยตัว V
 • 5:36 - 5:38
  และมันชัดเจนสำหรับฉัน
 • 5:38 - 5:44
  ว่าความแตกต่างระหว่างการสะกดคำเหล่านั้น
  กับการสะกดคำของเราคือการตกลงกัน
 • 5:44 - 5:47
  หรืออาจพูดได้ว่า การไร้ซึ่งข้อตกลง
  ในช่วงเวลาของพวกเขา
 • 5:47 - 5:49
  แต่ไม่ใช่ความแตกต่างเรื่องคุณภาพ
 • 5:50 - 5:53
  แต่ขอให้ฉันวกกลับไปพูดถึง
  ครูบาอาจารย์สักหน่อย
 • 5:53 - 5:56
  เพราะพวกเขาเป็นตัวละครสำคัญ
  ในเรื่องราวนี้
 • 5:56 - 6:02
  ก่อนหน้านี้ ฉันเล่าถึงการยืนกราน
  ที่ค่อนข้างจะไร้เหตุผล
 • 6:02 - 6:05
  ที่ครูของเราจู้จี้กับเราเหลือเกิน
 • 6:05 - 6:06
  ในเรื่องการสะกดคำ
 • 6:06 - 6:10
  แต่ความเป็นจริงก็คือ
  สิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างที่มันเป็น
 • 6:10 - 6:12
  มันมีเหตุผลที่ชัดเจน
 • 6:12 - 6:14
  ในสังคมของเรา
 • 6:14 - 6:17
  การสะกดคำทำหน้าที่เป็นดัชนีแห่งเอกสิทธิ์
 • 6:17 - 6:22
  ที่แยกผู้ทรงวัฒนธรรมออกจากผู้ป่าเถื่อน
  แยกผู้มีการศึกษาออกจากผู้ไร้การศึกษา
 • 6:22 - 6:27
  โดยไม่เกี่ยวข้องเลยว่า
  บริบทที่กำลังถูกเขียนอยู่นั้นคืออะไร
 • 6:27 - 6:30
  คนคนหนึ่งอาจได้งานหรือไม่ได้งาน
 • 6:30 - 6:33
  ด้วยเหตุที่เขาเขียน H หรือว่าไม่ได้เขียน
 • 6:33 - 6:34
  คนคนหนึ่งอาจกลายเป็นตัวตลกของสังคม
 • 6:34 - 6:36
  เพียงเพราะเขียนตัว B ไว้ผิดตำแหน่ง
 • 6:36 - 6:39
  ดังนั้น ในบริบทนี้
 • 6:39 - 6:41
  แน่นอนล่ะว่า
  เราควรสละเวลาให้กับการสะกดคำ
 • 6:41 - 6:46
  แต่เราไม่ควรลืมว่า
 • 6:46 - 6:48
  ตลอดประวัติศาสตร์ของภาษาเรา
 • 6:48 - 6:51
  มีแต่ครู
 • 6:51 - 6:53
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษา
  ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น
 • 6:53 - 6:57
  ที่ส่งเสริมการปฏิรูปการสะกด
 • 6:57 - 6:59
  ที่ตระหนักว่าการสะกดคำของเรา
 • 6:59 - 7:04
  มักจะมีอุปสรรค
  ในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้
 • 7:04 - 7:06
  ตัวอย่างเช่น ในกรณีของเรา
 • 7:06 - 7:08
  เซอร์เมียนโต และ อันเดรส เบลโย่
  เป็นหัวหอกในการปฏิรูปการสะกดคำ
 • 7:08 - 7:12
  ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับภาษาสเปน
 • 7:12 - 7:16
  ซึ่งก็คือ การปฏิรูปในชิลี
  เมื่อกลางศตวรรษที่ 19
 • 7:16 - 7:20
  แล้วทำไมเราไม่รับเอาผลสำเร็จ
  จากครูบาอาจารย์เหล่านั้น
 • 7:22 - 7:26
  และนำมันมาพัฒนาการสะกดคำของเราล่ะ
 • 7:26 - 7:30
  นี่คือ กลุ่มคำที่เราคุ้นเคยจำนวน 10,000 คำ
 • 7:30 - 7:33
  ที่ฉันอยากจะหยิบยกขึ้นมา
  เพื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของพวกมัน
 • 7:33 - 7:35
  ที่ฉันคิดว่ามันสมเหตุสมผล
  ที่จะนำมาอภิปรายกัน
 • 7:35 - 7:39
  ลองกำจัด H ที่ไม่ต้องออกเสียงออกไป
 • 7:40 - 7:43
  ตรงที่เราเขียน H แต่ไม่อ่านออกเสียง
 • 7:43 - 7:48
  ลองไม่ต้องเขียนมันดูนะคะ
 • 7:48 - 7:49
  (เสียงปรบมือ)
 • 7:49 - 7:50
  ฉันจินตนาการไม่ออก
  ว่ามันจะเกิดเป็นเรื่องอ่อนไหว
 • 7:50 - 7:53
  ที่ใครสักคนจะถูกตัดสินเพราะความยุ่งยาก
  ที่เกิดจาก H ที่ไม่ออกเสียงได้อย่างไร
 • 7:53 - 7:58
  อย่างที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ว่า B และ V
 • 7:58 - 8:00
  ไม่เคยมีความแตกต่างกันเลย
  ในภาษาสเปน
 • 8:00 - 8:03
  (เสียงปรบมือ)
 • 8:03 - 8:04
  เลือกมาสักตัว จะเป็นตัวไหนก็ได้
  ปรึกษากัน และตัดสินใจเลย
 • 8:04 - 8:07
  ทุกคนมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
  และอาจจะถกเถียงกัน
 • 8:07 - 8:11
  เลือกมาตัวเดียวก็พอ แล้วทิ้งอีกตัวไป
 • 8:11 - 8:14
  มาแยกหน้าที่ให้กับ G และ J
 • 8:14 - 8:17
  G ควรจะคงเสียงเสียงสิถิลของมันไว้
  แบบใน "กาโต้" "มาโก" "อะกิล่า"
 • 8:17 - 8:21
  และ J ควรคงเสียงเสียงธนิต
 • 8:21 - 8:25
  อย่างใน "คาราบี" "คาราฟา" "เคนเต้"
  "อาร์เคนติโน" เอาไว้
 • 8:25 - 8:30
  กรณีของ C, S และ Z ก็น่าสนใจ
 • 8:30 - 8:36
  เพราะมันแสดงว่าวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
  การออกเสียงนั้นจะต้องเป็นตัวชี้แนะ
 • 8:36 - 8:40
  แต่ไม่อาจเป็นหลักการแต่เพียงอย่างเดียวได้
 • 8:40 - 8:43
  ในบางกรณี ความแตกต่างในการอ่าน
  ออกเสียงจะต้องได้รับการบ่งบอก
 • 8:43 - 8:48
  ค่ะ อย่างที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้
  C, S และ Z
 • 8:48 - 8:50
  ในบางที่ มีเสียงเพียงแบบเดียว
  ในบางที่มีเสียงสองแบบ
 • 8:50 - 8:54
  หากเราลดตัวอักษรจากสามตัว
  เหลือเป็นสองตัวก็ดีมากแล้ว
 • 8:54 - 8:59
  สำหรับบางคน การเปลี่ยนแปลงนี้
  อาจเป็นอะไรที่สุดโต่ง
 • 9:00 - 9:05
  แต่จริง ๆ แล้วไม่เลยค่ะ
 • 9:05 - 9:07
  ราชบัณฑิตยสถานสเปน
  และสถาบันทางภาษาทุกแห่ง
 • 9:07 - 9:11
  ยังเชื่อว่าการสะกดคำ
  ควรที่จะได้รับการพัฒนาปรับปรุง
 • 9:11 - 9:16
  ในแบบที่ว่า ภาษานั้นถูกเชื่อมโยงกับ
  ประวัติศาสตร์ ธรรมเนียม และประเพณี
 • 9:16 - 9:20
  แต่ในขณะเดียวกัน มันจะต้องเหมาะสม
  ต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 9:20 - 9:25
  และบางครั้ง การเชื่อมโยงกับ
  ประวัติศาสตร์ ธรรมเนียม และประเพณีนี้
 • 9:25 - 9:30
  ก็กลายเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้ในปัจจุบัน
 • 9:30 - 9:35
  แน่นอนล่ะว่า
  นี่เป็นการอธิบายข้อเท็จจริงที่ว่า
 • 9:36 - 9:38
  ภาษาของเรานั้น
  เป็นมากกว่าภาษาเพื่อนบ้าน
 • 9:38 - 9:45
  ตรงที่ภาษาของเราได้ดัดแปลงตัวเอง
  โดยพวกเราเองมาโดยตลอด
 • 9:45 - 9:48
  ยกตัวอย่างเช่น เราเปลี่ยนจากการเขียน
  "ortographia" เป็น "ortografía",
 • 9:48 - 9:52
  จาก "theatro" เป็น "teatro",
  จาก "quantidad" เป็น "cantidad",
 • 9:52 - 9:56
  จาก "symbolo" เป็น "símbolo",
 • 9:56 - 9:58
  และตัว H ที่ไม่ออกเสียง
  ก็ค่อย ๆ ถูกกำจัดออกไป
 • 9:58 - 10:04
  จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • 10:04 - 10:06
  "arpa" และ "armonía" สามารถสะกด
  แบบมีหรือไม่มี H ก็ได้
 • 10:06 - 10:12
  และทุกคนก็เห็นด้วยกับมัน
 • 10:12 - 10:14
  ฉันยังเชื่อด้วยว่า
 • 10:15 - 10:18
  เวลานี้แหละที่เหมาะสมต่อการอภิปราย
 • 10:18 - 10:24
  เราพูดกันเสมอว่า
  ภาษาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • 10:25 - 10:29
  จากรากฐานขึ้นมา
 • 10:29 - 10:31
  และผู้ใช้ภาษาก็คือผู้ที่นำคำใหม่ ๆ
  เพิ่มเติมเข้าไป
 • 10:31 - 10:35
  และเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  ทางไวยากรณ์
 • 10:35 - 10:38
  และผู้มีอำนาจหน้าที่
  เช่นองค์กรทางวิชาการในบางแห่ง
 • 10:38 - 10:42
  หรือพจนานุกรมในบางฉบับ
  หรือกระทรวงกรมในบางแห่ง
 • 10:42 - 10:46
  หลังจากระยะเวลาอันยาวนาน
  ก็ยอมรับและจัดรวมพวกมันเข้าไป
 • 10:46 - 10:50
  มันเป็นจริงเฉพาะกับบางระดับของภาษา
 • 10:51 - 10:54
  มันเป็นจริงเฉพาะในระดับคำศัพท์
 • 10:54 - 10:58
  ทว่ามันไม่ค่อยจะเป็นเช่นนั้น
  ในระดับของไวยากรณ์
 • 10:58 - 11:01
  และฉันเกือบจะพูดได้ว่า
  มันไม่เป็นจริงเช่นนั้นเลยในระดับการสะกดคำ
 • 11:01 - 11:05
  ที่ตามประวัติศาสตร์แล้ว
  เปลี่ยนแปลงแบบรับคำสั่งจากเบื้องบนลงมา
 • 11:05 - 11:09
  สถาบันต่าง ๆ
 • 11:09 - 11:13
  เป็นผู้คอยออกกฏและกำหนดวัตถุประสงค์
  ในการเปลี่ยนแปลงเสมอมา
 • 11:13 - 11:16
  ทำไมฉันถึงพูดว่านี่คือเวลาเปลี่ยนแปลง
  ที่เหมาะสมน่ะหรือคะ
 • 11:17 - 11:22
  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • 11:22 - 11:23
  การเขียนถูกจำกัดมากกว่า
  และเป็นส่วนตัวมากกว่าการพูด
 • 11:23 - 11:29
  แต่ในยุคของเรานี้
  ที่เป็นยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์ก
 • 11:30 - 11:35
  จะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงรูปแบบปฏิวัติ
 • 11:35 - 11:38
  ผู้คนไม่เคยเขียนกันแพร่หลายเช่นนี้มาก่อน
 • 11:38 - 11:41
  คนไม่เคยเขียนเพื่อให้ผู้อ่าน
  จำนวนมากมายเท่านี้มาก่อน
 • 11:41 - 11:46
  และเป็นครั้งแรกในสังคมออนไลน์
 • 11:47 - 11:50
  เราจะได้เห็นการใช้การสะกดคำ
  ในรูปโฉมใหม่ในระดับมหาชน
 • 11:50 - 11:55
  ที่ซึ่งผู้มีการศึกษาชั้นสูงที่สะกดคำ
  ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
 • 11:55 - 11:59
  เมื่ออยู่ในสังคมออนไลน์
  ก็มีพฤติกรรมส่วนใหญ่
 • 11:59 - 12:02
  เหมือน ๆ กับพฤติกรรม
  ของผู้ใช้งานสังคมออนไลน์โดยมาก
 • 12:02 - 12:07
  นั่นบ่งบอกว่า พวกเขาผ่อนปรน
  การตรวจสอบการสะกดคำ
 • 12:07 - 12:11
  และให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว
  และความสะดวกในการสื่อสารมากกว่า
 • 12:11 - 12:16
  สังคมออนไลน์เวลานี้ เราจะเห็นความสับสน
  ในการใช้ของแต่ละคน
 • 12:16 - 12:22
  แต่ฉันคิดว่า เราต้องให้ความสนใจกับมัน
 • 12:22 - 12:25
  เพราะว่ามันอาจกำลังบอกเราว่า
 • 12:25 - 12:27
  ยุคที่จะกำหนดการเขียนแนวใหม่
 • 12:27 - 12:32
  กำลังหาจุดยืนให้กับการเขียนแบบใหม่นี้
 • 12:32 - 12:36
  ฉันเชื่อว่ามันคงไม่ถูกต้อง
  ถ้าเราปฏิเสธหรือเขี่ยมันทิ้งไป
 • 12:36 - 12:42
  ด้วยเหตุผลที่ว่า
 • 12:42 - 12:47
  เราระบุว่าพวกมันเป็นอาการของการเสื่อมสลาย
  ทางวัฒนธรรมในยุคของเรา
 • 12:47 - 12:52
  ไม่ค่ะ ฉันเชื่อว่าเราจะต้องสังเกต
  จัดระเบียบ และเปิดทางให้พวกมัน
 • 12:52 - 12:57
  ด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการ
  ในยุคของเราอย่างเหมาะสมยิ่งกว่า
 • 12:59 - 13:02
  ฉันคาดเดาได้ถึงผลลัพธ์บางอย่าง
 • 13:04 - 13:05
  จะมีคนพูดว่า
 • 13:05 - 13:10
  ถ้าเราทำให้การสะกดคำนั้นเรียบง่าย
  เราจะสูญเสียศัพทมูลวิทยาไป
 • 13:11 - 13:14
  ว่ากันตามจริงแล้ว
  หากเราอยากจะอนุรักษ์ศัพทมูลวิทยา
 • 13:14 - 13:16
  เราจะต้องทำอะไรมากกว่า
  แค่จดจ่ออยู่ที่การสะกดคำ
 • 13:16 - 13:20
  เราจะต้องเรียนภาษาละติน
  กรีก และอาหรับ
 • 13:21 - 13:24
  ด้วยการสะกดคำที่ถูกทำให้เรียบง่าย
  เราอาจทำให้ศัพทมูลวิทยา
 • 13:24 - 13:29
  เป็นอย่างที่มันเป็นในตอนนี้
  ซึ่งก็คือทำพจนานุกรมศัพทมูลวิทยานั่นเอง
 • 13:29 - 13:31
  ผลลัพธ์ที่สองจะมาจากคนที่บอกว่า
 • 13:32 - 13:35
  "ถ้าเราทำให้การสะกดคำเรียบง่าย
 • 13:35 - 13:39
  เราก็จะแบ่งแยกความแตกต่าง
 • 13:39 - 13:43
  ระหว่างคำที่มีตัวอักษรแตกต่างกัน
  เพียงตัวเดียวไม่ได้"
 • 13:43 - 13:47
  นั่นก็จริงอยู่ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา
 • 13:47 - 13:52
  ภาษาของเรามีคำพ้องรูป
  ที่มีความหมายแตกต่างกัน
 • 13:52 - 13:54
  แต่ว่าเราก็ไม่เห็นจะสับสนระหว่าง
  คำว่า "banco" ที่แปลว่าม้านั่ง
 • 13:54 - 13:57
  กับ "banco" ที่แปลว่าธนาคาร เลย
 • 13:57 - 14:00
  หรือคำว่า "traje" ที่แปลว่าสูท
  กับคำว่า "trajimos" ที่แปลว่าสวมใส่
 • 14:00 - 14:06
  ในสถานการณ์ส่วนใหญ่
  บริบทช่วยขจัดความสับสนต่าง ๆ
 • 14:07 - 14:10
  แต่ก็ยังมีข้อโต้เถียงที่สามอยู่ดี
 • 14:12 - 14:13
  สำหรับฉันแล้ว มันเป็นข้อโต้แย้ง
  ที่เข้าใจได้มากที่สุด
 • 14:15 - 14:18
  นั่นก็คือ คนที่บอกว่า
  "ฉันไม่อยากเปลี่ยนเลย
 • 14:19 - 14:22
  ฉันเติบโตมากับการสะกดคำแบบนี้
  ฉันเคยชินกับอะไรแบบนี้
 • 14:23 - 14:26
  พออ่านคำที่สะกดแบบเรียบง่ายนี่
 • 14:26 - 14:33
  มันทำเอาตาฉันแทบบอด"
 • 14:33 - 14:34
  (เสียงหัวเราะ)
 • 14:34 - 14:39
  ส่วนหนึ่งของข้อโต้แย้งนี้
  มีอยู่ในตัวเราทุกคน
 • 14:40 - 14:42
  เราควรจะทำอย่างไรน่ะหรือคะ
 • 14:42 - 14:44
  ฉันคิดว่า เราควรทำในสิ่งที่
  เราทำกันเสมอ ๆ ในกรณีเช่นนี้
 • 14:44 - 14:50
  ซึ่งก็คือ เปลี่ยนแปลงมันซะ
 • 14:50 - 14:54
  เด็ก ๆ ก็ได้รับการสอนกฎใหม่
 • 14:54 - 14:59
  พวกเราที่ไม่อยากปรับเปลี่ยนตาม
  ก็สามารถเขียนในแบบที่เราคุ้นเคยได้
 • 14:59 - 15:06
  และหวังว่า เวลาจะช่วยทำให้กฎใหม่
  เข้าที่เข้าทาง
 • 15:06 - 15:11
  ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงการสะกดคำ
  ที่ส่งผลลึกลงไปต่อรากเหง้าของนิสัย
 • 15:12 - 15:16
  ตั้งอยู่บนความระมัดระวัง, ความเห็นพ้องต้องกัน,
  ความค่อยเป็นค่อยไป และความอดทน
 • 15:16 - 15:18
  ในเวลาเดียวกัน เราก็ไม่อาจยอม
  ให้การยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ
 • 15:19 - 15:22
  เหนี่ยวรั้งเราไว้ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้า
 • 15:22 - 15:25
  สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะรำลึกถึงอดีต
 • 15:25 - 15:28
  ก็คือการพัฒนาสิ่งที่ตกทอดมาสู่เรา
 • 15:28 - 15:31
  ฉะนั้น ฉันจึงเชื่อว่าเราต้องเข้าถึงข้อตกลง
 • 15:31 - 15:34
  สถาบันวิชาการจะต้องเข้าถึงข้อตกลง
 • 15:34 - 15:38
  และเลิกนิสัยเดิม ๆ ของเรา
  ในเรื่องกฏกติกาการสะกดคำ
 • 15:38 - 15:39
  ที่เราทำไปเพื่อรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ
  แม้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะไร้ประโยชน์แล้วก็ตาม
 • 15:40 - 15:43
  ฉันเชื่อว่า ถ้าเราทำอย่างนั้น
 • 15:43 - 15:47
  กับส่วนหนึ่งของภาษาที่เรียบง่าย
  แต่มีความสำคัญยิ่งนี้
 • 15:47 - 15:53
  เราจะส่งมอบอนาคตที่สดใสกว่า
  ไว้ให้กับลูกหลานของเรา
 • 15:53 - 15:57
  (เสียงปรบมือ)
Title:
ทำไมเราไม่สะกดคำอย่างที่เราอ่านออกเสียง
Speaker:
คารินา กัลเพอริน (Karina Galperin)
Description:

เราใช้พลังงานสมองไปมากแค่ไหนเพื่อเรียนรู้ว่าจะสะกดคำอย่างไร ภาษามีวิวัฒนาการตลอดเวลา และวิธีการที่เราสะกดคำก็เช่นกัน มันคุ้มกันหรือที่จะเสียเวลาไปกับการจดจำกฎต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยข้อยกเว้นมากมาย คารินา กัลเพอริน นักวิชาการด้านอักษรศาสตร์แนะว่ามันอาจถึงเวลาแล้วสำหรับการปรับเปลี่ยนการบันทึกภาษาของเราและมุมมองที่เรามีต่อสิ่งดังกล่าว (ให้การบรรยายไว้เป็นภาษาสเปน พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ)

more » « less
Video Language:
Spanish
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:13

Thai subtitles

Revisions