Return to Video

Kako bi kvantna biologija mogla da objasni najveća životna pitanja?

 • 0:01 - 0:06
  Želeo bih da vas upoznam
  sa jednim poljem nauke u nastajanju,
 • 0:06 - 0:08
  poljem koje je još uvek
  u domenu nagađanja,
 • 0:08 - 0:10
  ali koje je veoma uzbudljivo
 • 0:10 - 0:12
  i koje se svakako brzo razvija.
 • 0:13 - 0:17
  Kvantna biologija postavlja
  veoma jednostavno pitanje:
 • 0:17 - 0:19
  da li kvantna mehanika -
 • 0:19 - 0:22
  ta čudna i prelepa i moćna teorija
 • 0:22 - 0:25
  subatomskog sveta atoma i molekula
 • 0:25 - 0:28
  koja leži u osnovi
  moderne fizike i hemije -
 • 0:28 - 0:32
  takođe igra ulogu u živim ćelijama?
 • 0:32 - 0:36
  Drugim rečima, da li postoje
  procesi, mehanizmi, pojave
 • 0:36 - 0:40
  u živim organizmima
  koji jedino mogu biti objašnjeni
 • 0:40 - 0:43
  uz pomoć kvantne mehanike?
 • 0:44 - 0:45
  Sad, kvantna biologija nije nova;
 • 0:45 - 0:48
  postoji od ranih 1930-ih godina.
 • 0:48 - 0:52
  Međutim, tek tokom poslednje decenije
  pažljivi eksperimenti -
 • 0:52 - 0:55
  u biohemijskim laboratorijama
  koristeći spektroskopiju -
 • 0:55 - 1:02
  pokazali su veoma jasne, čvrste dokaze
  da postoje određeni specifični mehanizmi
 • 1:02 - 1:05
  kojima je potrebna
  kvantna mehanika da ih objasni.
 • 1:06 - 1:09
  Kvantna biologija povezuje
  kvantne fizičare, biohemičare
 • 1:09 - 1:13
  molekularne biologe -
  to je veoma interdisciplinarno polje.
 • 1:13 - 1:17
  Ja se bavim kvantnom fizikom,
  te sam nuklearni fizičar.
 • 1:17 - 1:19
  Proveo sam više od tri decenije
 • 1:19 - 1:22
  pokušavajući da razumem kvantnu mehaniku.
 • 1:22 - 1:25
  Jedan od osnivača kvantne mehanike,
  Nils Bor, rekao je:
 • 1:25 - 1:28
  „Ako nisi zadivljen njome,
  onda je ne razumeš."
 • 1:28 - 1:31
  Tako sam na neki način srećan
  što sam još uvek zadivljen njome.
 • 1:31 - 1:33
  To je dobra stvar.
 • 1:33 - 1:39
  To znači da proučavam
  najmanje strukture u univerzumu -
 • 1:40 - 1:42
  ono od čega je sagrađena realnost.
 • 1:42 - 1:45
  Ako razmišljamo o lestvici, veličini,
 • 1:45 - 1:48
  počnite od običnog predmeta
  kao što je teniska loptica
 • 1:48 - 1:51
  i samo krenite naniže
  ka manjim veličinama -
 • 1:51 - 1:56
  od iglenih ušiju do ćelije,
  pa do bakterije, pa do enzima -
 • 1:56 - 1:58
  na kraju dolazite do nanosveta.
 • 1:58 - 2:00
  Sad, možda ste čuli za nanotehnologiju.
 • 2:01 - 2:04
  Nanometar je milijarditi deo metra.
 • 2:05 - 2:09
  Moja oblast je jezgro atoma,
  koje je malecna tačka unutar atoma.
 • 2:09 - 2:11
  Čak je manja po veličini.
 • 2:11 - 2:13
  Ovo je oblast kvantne mehanike,
 • 2:13 - 2:15
  a fizičari i hemičari su imali
  dosta vremena
 • 2:15 - 2:17
  da pokušaju da se naviknu na nju.
 • 2:17 - 2:22
  Biolozi, na drugoj strani,
  lako su se izvukli, po mom mišljenju.
 • 2:22 - 2:26
  Oni su veoma srećni sa svojim modelima
  molekula od lopti i štapova.
 • 2:26 - 2:28
  (Smeh)
 • 2:28 - 2:31
  Lopte su atomi,
  a štapovi su veze između atoma.
 • 2:31 - 2:34
  Kada ne mogu da ih naprave fizički
  u svojim laboratorijama,
 • 2:34 - 2:36
  sada imaju veoma moćne kompjutere
 • 2:36 - 2:38
  koji će simulirati veliki molekul.
 • 2:38 - 2:41
  Ovo je protein sastavljen
  od 100 000 atoma.
 • 2:42 - 2:46
  Zapravo i nije potrebna kvantna mehanika
  da bi bio objašnjen.
 • 2:48 - 2:51
  Kvantna mehanika je razvijena
  1920-ih godina.
 • 2:51 - 2:57
  Ona je skup prelepih i moćnih
  matematičkih pravila i ideja
 • 2:58 - 3:00
  koje objašnjavaju tako mali svet.
 • 3:01 - 3:04
  I to je svet koji se veoma razlikuje
  od našeg svakodnevnog sveta,
 • 3:04 - 3:05
  sačinjenog od triliona atoma.
 • 3:05 - 3:09
  To je svet izgrađen
  na mogućnosti i slučajnosti.
 • 3:10 - 3:11
  To je nejasan svet.
 • 3:11 - 3:13
  To je svet fantoma
 • 3:13 - 3:16
  u kome čestice mogu da se ponašaju
  kao talas koji se širi.
 • 3:18 - 3:21
  Ako zamislimo kvantnu mehaniku
  ili kvantnu fiziku
 • 3:21 - 3:25
  kao fundamentalnu osnovu same realnosti,
 • 3:26 - 3:28
  onda nije iznenađujuće što kažemo
 • 3:28 - 3:30
  da je kvantna fizika
  u osnovi organske hemije.
 • 3:30 - 3:33
  Ipak nam ona pruža pravila
  koja nam govore
 • 3:33 - 3:35
  kako se atomi spajaju
  da bi napravili molekul.
 • 3:35 - 3:39
  Organska hemija, koja je složenija,
 • 3:39 - 3:42
  daje nam molekularnu biologiju,
  koja naravno dovodi do samog života.
 • 3:42 - 3:44
  Tako, na neki način nije iznenađujuća.
 • 3:44 - 3:45
  Skoro da je obična.
 • 3:45 - 3:50
  Kažete: „Pa, naravno, život na kraju
  mora da zavisi od kvantne mehanike",
 • 3:50 - 3:53
  ali mora i sve ostalo.
 • 3:53 - 3:56
  Mora i sva neživa materija
  napravljena od triliona atoma.
 • 3:57 - 4:00
  Na kraju, postoji kvantni nivo
 • 4:01 - 4:04
  gde moramo da uronimo u ovu čudnovatost,
 • 4:04 - 4:06
  ali u svakodnevnom životu
  možemo da zaboravimo na nju
 • 4:06 - 4:10
  zato što se,
  kada jednom sastavite trilione atoma,
 • 4:10 - 4:12
  ta kvantna čudnovatost prosto rasprši.
 • 4:15 - 4:18
  Kvantna biologija nije o tome.
 • 4:18 - 4:20
  Kvantna biologija nije toliko očigledna.
 • 4:20 - 4:25
  Naravno, kvantna mehanika je
  u osnovi života na molekularnom nivou.
 • 4:25 - 4:31
  Kvantna biologija bavi se
  traženjem netrivijalnog -
 • 4:31 - 4:35
  neočekivanih ideja u kvantnoj mehanici -
 • 4:36 - 4:39
  i proverom da li one stvarno
  igraju bitnu ulogu
 • 4:39 - 4:41
  u opisivanju životnih procesa.
 • 4:43 - 4:49
  Ovo je moj savršeni primer
  neočekivanosti kvantnog sveta.
 • 4:49 - 4:51
  Ovo je kvantni skijaš.
 • 4:51 - 4:54
  Izgleda kao da je netaknut,
  izgleda kao da je savršeno zdrav,
 • 4:54 - 4:57
  pa ipak, izgleda kao da je skijao
  sa obe strane drveta istovremeno.
 • 4:57 - 4:59
  Pa, ako biste videli takve tragove
 • 4:59 - 5:02
  pretpostavili biste da se radi
  o nekakvoj akrobaciji, naravno,
 • 5:02 - 5:04
  ali u kvantnom svetu
  ovo se stalno dešava.
 • 5:05 - 5:08
  Čestice mogu da multitaskuju,
  mogu da budu na dva mesta istovremeno.
 • 5:08 - 5:11
  One mogu da rade
  više od jedne stvari istovremeno.
 • 5:11 - 5:13
  Čestice mogu da se ponašaju
  kao talasi koji se šire.
 • 5:13 - 5:15
  To je skoro kao magija.
 • 5:16 - 5:18
  Skoro vek fizičari i hemičari
 • 5:18 - 5:21
  pokušavali su da se naviknu
  na ovu čudnovatost.
 • 5:21 - 5:23
  Ne krivim biologe
 • 5:23 - 5:25
  što nisu morali ili želeli
  da nauče kvantnu mehaniku.
 • 5:25 - 5:28
  Vidite, ova čudnovatost
  veoma je delikatna,
 • 5:28 - 5:32
  a mi, fizičari, radimo veoma naporno
  da bismo je održali
 • 5:32 - 5:33
  u svojim laboratorijama.
 • 5:33 - 5:37
  Hladimo naš sistem
  skoro do apsolutne nule,
 • 5:37 - 5:39
  vršimo eksperimente u vakuumima
 • 5:39 - 5:43
  i pokušavamo da je izolujemo
  od bilo kakvih spoljašnjih smetnji.
 • 5:44 - 5:49
  To se veoma razlikuje od toplog,
  zbrkanog, bučnog ambijenta žive ćelije.
 • 5:50 - 5:53
  Biologija sama po sebi,
  ako mislite na molekularnu biologiju,
 • 5:53 - 5:56
  čini se da je dosta dobro opisala
  sve životne procese
 • 5:56 - 5:59
  u kontekstu hemije - hemijskih reakcija
 • 5:59 - 6:04
  i ovu su redukcionističke,
  determinističke hemijske reakcije,
 • 6:04 - 6:09
  koje pokazuju da je u suštini život
  sačinjen od istih stvari kao i sve ostalo
 • 6:09 - 6:12
  i ako možemo da zaboravimo
  na kvantnu mehaniku u makrosvetu,
 • 6:12 - 6:15
  onda bi trebalo da možemo
  da zaboravimo na nju u biologiji takođe.
 • 6:16 - 6:19
  Pa, jedan čovek se nije slagao
  sa ovom idejom.
 • 6:20 - 6:24
  Ervin Šredinger,
  iz poznate Šredingerove mačke,
 • 6:24 - 6:25
  bio je austrijski fizičar.
 • 6:25 - 6:28
  Bio je jedan od osnivača
  kvantne mehanike 1920-ih.
 • 6:29 - 6:31
  Godine 1944. napisao je knjigu
  „Šta je život?”.
 • 6:32 - 6:34
  Bila je neverovatno uticajna.
 • 6:34 - 6:36
  Uticala je na Fransisa Krika
  i Džejmsa Votsona,
 • 6:36 - 6:39
  koji su otkrili
  dvostruko spiralnu strukturu DNK.
 • 6:39 - 6:42
  Da parafraziram opis u knjizi,
 • 6:42 - 6:48
  on kaže da na molekularnom nivou,
  živi organizmi imaju određeni red,
 • 6:49 - 6:52
  strukturu koja je veoma različita
 • 6:52 - 6:57
  od nasumičnog termodinamičnog guranja
  između atoma i molekula
 • 6:57 - 7:00
  u neživoj materiji iste složenosti.
 • 7:02 - 7:07
  Zapravo, čini se da se živa materija
  ponaša u ovom redu, strukturi,
 • 7:07 - 7:10
  kao neživa materija koja je ohlađena
  do skoro apsolutne nule,
 • 7:10 - 7:14
  gde kvantni efekti
  igraju veoma bitnu ulogu.
 • 7:14 - 7:18
  Postoji nešto posebno
  u vezi sa ovom strukturom - redom -
 • 7:18 - 7:20
  u živoj ćeliji,
 • 7:20 - 7:25
  te je Šredinger spekulisao da možda
  kvantna mehanika igra neku ulogu u životu.
 • 7:26 - 7:30
  To je veoma spekulativna, raširena ideja
 • 7:30 - 7:32
  i nije zapravo daleko odmakla.
 • 7:33 - 7:35
  Međutim, kao što sam pomenuo na početku,
 • 7:35 - 7:38
  u poslednjih 10 godina
  pojavljuju se eksperimenti
 • 7:38 - 7:42
  koji pokazuju
  da određene pojave u biologiji
 • 7:42 - 7:44
  izgleda zahtevaju kvantnu mehaniku.
 • 7:44 - 7:47
  Želim da podelim sa vama
  samo nekoliko uzbudljivih.
 • 7:48 - 7:52
  Ovo je jedna od najpoznatijih pojava
  u kvantnom svetu,
 • 7:52 - 7:54
  kvantno tunelovanje.
 • 7:54 - 7:58
  Kutija levo pokazuje
  talasastu, šireću distribuciju
 • 7:58 - 8:01
  kvantnog entiteta -
  čestice poput elektrona,
 • 8:01 - 8:05
  koji nije loptica koja odskače od zida.
 • 8:05 - 8:08
  To je talas za koji postoji
  određena verovatnoća
 • 8:08 - 8:10
  da može da prodre kroz čvrsti zid
 • 8:10 - 8:13
  kao fantom koji iskače na drugoj strani.
 • 8:13 - 8:17
  Možete videti bledu svetlosnu mrlju
  u kutiji na desnoj strani.
 • 8:18 - 8:22
  Kvantno tunelovanje sugeriše da čestica
  može udariti u neprobojnu prepreku
 • 8:22 - 8:25
  i ipak nekako, kao magijom,
 • 8:25 - 8:27
  iščeznuti na jednoj strani
  i pojaviti se na drugoj.
 • 8:28 - 8:32
  Najbolji način da se to objasni
  je ako hoćete da bacite loptu preko zida,
 • 8:32 - 8:36
  morate da joj date dovoljno energije
  da pređe preko vrha zida.
 • 8:36 - 8:39
  U kvantnom svetu
  ne morate da je bacate preko zida;
 • 8:39 - 8:40
  možete da je bacite ka zidu
 • 8:40 - 8:42
  i postoji određena verovatnoća
  veća od nule
 • 8:42 - 8:45
  da će nestati s vaše strane
  i pojaviti se na suprotnoj strani.
 • 8:45 - 8:47
  Ovo inače nije spekulacija.
 • 8:47 - 8:50
  Mi smo srećni -
  pa, „srećni” i nije prava reč -
 • 8:51 - 8:53
  (Smeh)
 • 8:53 - 8:54
  mi smo upoznati sa ovim.
 • 8:54 - 8:57
  (Smeh)
 • 8:57 - 8:59
  Kvantno tunelovanje se dešava stalno;
 • 8:59 - 9:02
  zapravo, ono je razlog što Sunce sija.
 • 9:03 - 9:04
  Čestice se združuju
 • 9:04 - 9:08
  i Sunce pretvara vodonik u helijum
  preko kvantnog tunelovanja.
 • 9:09 - 9:15
  Tokom '70-ih i '80-ih otkriveno je
  da se kvantno tunelovanje takođe dešava
 • 9:15 - 9:16
  unutar živih ćelija.
 • 9:16 - 9:23
  Enzimi, ovi pokretači života,
  katalizatori hemijskih reakcija -
 • 9:23 - 9:27
  enzimi su biomolekuli koji ubrzavaju
  hemijske reakcije u živim ćelijama
 • 9:27 - 9:28
  mnogo, mnogo desetina puta
 • 9:28 - 9:31
  i uvek je bila misterija kako ovo čine.
 • 9:32 - 9:33
  Pa, otkriveno je
 • 9:33 - 9:38
  da jedan od trikova koji enzimi koriste
  pošto su evoluirali
 • 9:38 - 9:43
  jeste transfer subatomskih čestica
  poput elektrona i protona
 • 9:43 - 9:48
  sa jednog kraja molekula na drugi,
  putem kvantnog tunelovanja.
 • 9:48 - 9:51
  To je efikasno, brzo, može nestati -
 • 9:51 - 9:54
  proton može nestati s jednog mesta
  i pojaviti se na drugom mestu.
 • 9:54 - 9:56
  Enzimi pomažu da se ovo desi.
 • 9:57 - 9:59
  Ovo je istraživanje koje je vršeno '80-ih
 • 9:59 - 10:03
  posebno od strane grupe na Berkliju,
  Džudit Klinman.
 • 10:03 - 10:06
  Druge grupe u Ujedinjenom Kraljevstvu
  takođe su sad potvrdile
 • 10:06 - 10:08
  da enzimi stvarno ovo rade.
 • 10:09 - 10:12
  Istraživanje koje je sprovela moja grupa -
 • 10:12 - 10:14
  kao što sam pomenuo,
  ja sam nuklearni fizičar,
 • 10:14 - 10:17
  ali sam shvatio da posedujem
  alate za upotrebu kvantne mehanike
 • 10:17 - 10:22
  u atomskom jezgru i zato mogu da primenim
  te alate takođe u drugim oblastima.
 • 10:23 - 10:25
  Jedno pitanje koje smo postavili
 • 10:25 - 10:30
  jeste da li kvantno tunelovanje
  igra ulogu u mutaciji DNK.
 • 10:30 - 10:34
  Opet, ovo nije nova ideja;
  postoji od ranih '60-ih.
 • 10:34 - 10:36
  Dve niti DNK, dvospiralna struktura,
 • 10:37 - 10:39
  spojene su prečagama,
  kao uvrnute merdevine
 • 10:39 - 10:43
  i te prečage merdevina
  jesu vodonične veze -
 • 10:43 - 10:47
  protoni koji se ponašaju kao lepak
  između dve niti.
 • 10:47 - 10:51
  Dakle, ako uveličate,
  oni drže te velike molekule -
 • 10:51 - 10:53
  nukleotide - zajedno.
 • 10:54 - 10:55
  Uveličajte još malo.
 • 10:55 - 10:57
  Dakle, ovo je kompjuterska simulacija.
 • 10:58 - 11:01
  Dve bele lopte u sredini su protoni
 • 11:01 - 11:04
  i možete videti da je to
  dupla vodonična veza.
 • 11:04 - 11:08
  Jedan više voli da sedi na jednoj strani,
  drugi na drugoj strani dveju niti,
 • 11:08 - 11:11
  na dve vertikalne linije
  koje se spuštaju nadole
 • 11:11 - 11:12
  koje ne možete videti.
 • 11:12 - 11:16
  Može se desiti da ova dva protona
  mogu da preskoče preko.
 • 11:16 - 11:17
  Gledajte ove dve bele lopte.
 • 11:18 - 11:20
  Mogu da preskoče na drugu stranu.
 • 11:20 - 11:25
  Ako se dve niti DNK razdvoje
  dovodeći do procesa replikacije,
 • 11:26 - 11:29
  a dva protona su na pogrešnim mestima,
 • 11:29 - 11:31
  ovo može da dovede do mutacije.
 • 11:31 - 11:33
  Ovo je poznato poslednjih 50 godina.
 • 11:33 - 11:35
  Pitanje je - koliko je verovatno
  da oni to učine
 • 11:35 - 11:38
  i, ako učine, kako to rade?
 • 11:38 - 11:41
  Da li preskaču kao lopta
  koja ide preko zida
 • 11:41 - 11:43
  ili prelaze preko
  putem kvantnog tunelovanja,
 • 11:43 - 11:45
  čak i ako nemaju dovoljno energije?
 • 11:45 - 11:49
  Početne naznake sugerišu
  da kvantno tunelovanje ovde igra ulogu.
 • 11:49 - 11:51
  Još uvek ne znamo koliko je bitno;
 • 11:52 - 11:53
  to je još uvek otvoreno pitanje.
 • 11:54 - 11:55
  U domenu je nagađanja,
 • 11:55 - 11:58
  ali je jedno od onih pitanja
  koje je toliko bitno,
 • 11:58 - 12:00
  ako kvantna mehanika
  igra ulogu u mutacijama,
 • 12:01 - 12:03
  svakako ovo mora imati
  bitne implikacije
 • 12:03 - 12:06
  za razumevanje određenih tipova mutacija,
 • 12:06 - 12:09
  moguće čak i onih koji dovode
  do pretvaranja ćelija u kancerogene.
 • 12:11 - 12:16
  Drugi primer kvantne mehanike
  u biologiji je kvantna koherencij
 • 12:16 - 12:19
  u jednom od najvažnijih procesa
  u biologiji, fotosintezi -
 • 12:19 - 12:23
  biljke i bakterije uzimaju
  Sunčevu svetlost
 • 12:23 - 12:25
  i koriste tu energiju
  za stvaranje biomase.
 • 12:26 - 12:30
  Kvantna koherencija je ideja
  da kvantni entiteti rade
 • 12:30 - 12:31
  više poslova istovremeno.
 • 12:31 - 12:33
  To je kvantni skijaš.
 • 12:33 - 12:35
  To je objekat koji se ponaša kao talas,
 • 12:36 - 12:38
  tako da se ne kreće
  samo u jednom ili drugom pravcu,
 • 12:38 - 12:42
  već može da prati
  više putanja istovremeno.
 • 12:43 - 12:46
  Pre nekoliko godina
  svet nauke je bio šokiran
 • 12:47 - 12:50
  kada je objavljen rad
  koji pokazuje eksperimentalne dokaze
 • 12:50 - 12:54
  da se kvantna koherencija
  odigrava unutar bakterija,
 • 12:54 - 12:56
  vršeći fotosintezu.
 • 12:56 - 12:59
  Ideja je da foton, čestica svetlosti,
  Sunčeve svetlosti,
 • 12:59 - 13:02
  kvantum svetlosti
  koga je uhvatio molekul hlorofila
 • 13:02 - 13:05
  biva predat onome
  što se zove reakcioni centar,
 • 13:05 - 13:07
  gde može biti pretvoren
  u hemijsku energiju.
 • 13:07 - 13:10
  I dolazeći tamo,
  ne prati samo jednu putanju;
 • 13:10 - 13:12
  prati više putanja istovremeno
 • 13:12 - 13:16
  da bi na najefikasniji način
  stigao do reakcionog centra
 • 13:16 - 13:18
  bez da nestane kao toplota
  koja je nus-proizvod.
 • 13:19 - 13:23
  Kvantna koherencija se dešava
  unutar živih ćelija.
 • 13:23 - 13:25
  Izuzetna ideja,
 • 13:25 - 13:31
  pa ipak dokazi narastaju skoro nedeljno
  sa novim radovima koji se pojavljuju,
 • 13:31 - 13:33
  potvrđujući da se ovo zaista odigrava.
 • 13:34 - 13:38
  Moj treći i poslednji primer
  jeste najlepša, najdivnija ideja.
 • 13:38 - 13:42
  Takođe je još uvek u domenu nagađanja,
  ali moram da je podelim sa vama.
 • 13:42 - 13:45
  Evropski crvendaći migriraju
 • 13:45 - 13:49
  iz Skandinavije do Mediterana svake jeseni
 • 13:50 - 13:53
  i kao dosta drugih morskih životinja,
  čak i insekata
 • 13:53 - 13:57
  nalaze put osećajući
  Zemljino magnetno polje.
 • 13:59 - 14:01
  Sad, Zemljino magnetno polje
  je veoma, veoma slabo;
 • 14:01 - 14:04
  ono je sto puta slabije
  od magneta frižidera,
 • 14:04 - 14:09
  pa ipak utiče na hemiju -
  nekako - unutar živih organizama.
 • 14:10 - 14:14
  Ovo ne podleže sumnji -
  nemački par orintologa,
 • 14:14 - 14:18
  Volfgan i Rosvita Vilčko,
  1970-ih potvrdili su
 • 14:18 - 14:22
  da crvendać zaista nalazi svoj put
  osećajući nekako Zemljino magnetno polje
 • 14:22 - 14:25
  koje pruža informacije o pravcu,
  ugrađeni kompas.
 • 14:25 - 14:28
  Zagonetka, misterija je - kako to radi?
 • 14:28 - 14:31
  Pa, jedina postojeća teorija -
 • 14:31 - 14:34
  ne znamo da li je ispravna,
  ali je jedina postojeća teorija -
 • 14:34 - 14:38
  jeste da to čini putem nečega
  što se zove kvantno uplitanje.
 • 14:39 - 14:41
  Unutar crvendaćeve mrežnjače -
 • 14:41 - 14:45
  ne šalim se - u crvendaćevoj mrežnjači
  je protein nazvan kriptohrom,
 • 14:45 - 14:47
  koji je osetljiv na svetlost.
 • 14:47 - 14:51
  Sa kriptohromom par elektrona
  je kvantno isprepletan.
 • 14:51 - 14:54
  Sad, kvantno uplitanje
  je kada su dve čestice razdvojene,
 • 14:54 - 14:57
  a ipak nekako ostaju
  u kontaktu jedna sa drugom.
 • 14:57 - 14:59
  Čak je i Anštajn mrzeo ovu ideju;
 • 14:59 - 15:01
  nazvao ju je
  „sablasna radnja na distanci.”
 • 15:01 - 15:02
  (Smeh)
 • 15:02 - 15:06
  Dakle, ako je Anštajn ne voli,
  onda kod svih nas može stvarati nelagodu.
 • 15:06 - 15:09
  Dva kvantno isprepletana elektrona
  unutar jednog molekula
 • 15:09 - 15:10
  plešu delikatnim plesom
 • 15:10 - 15:13
  koji je osetljiv na pravac
  kojim ptice lete
 • 15:13 - 15:14
  u Zemljinom magnetnom polju.
 • 15:15 - 15:17
  Ne znamo da li je ovo
  ispravno objašnjenje,
 • 15:17 - 15:20
  ali opa, zar ne bi bilo uzbudljivo
  kada bi kvantna mehanika
 • 15:20 - 15:23
  pomagala pticama da nađu put?
 • 15:23 - 15:26
  Kvantna biologija je još uvek
  u fazi razvoja.
 • 15:26 - 15:29
  Još uvek je u domenu nagađanja,
 • 15:30 - 15:34
  ali verujem da je izgrađena
  na jakoj nauci.
 • 15:34 - 15:38
  Takođe mislim da ćemo
  u decenijama koje dolaze
 • 15:38 - 15:43
  početi da uviđamo
  da zapravo prožima život -
 • 15:43 - 15:47
  da život ima razvijene trikove
  koji koriste kvantni svet.
 • 15:48 - 15:49
  Posmatrajte ovaj prostor.
 • 15:49 - 15:51
  Hvala vam.
 • 15:51 - 15:53
  (Aplauz)
Title:
Kako bi kvantna biologija mogla da objasni najveća životna pitanja?
Speaker:
Džim Al-Kalili (Jim Al-Khalili)
Description:

Kako crvendać zna da leti na jug? Odgovor može biti čudniji nego što ste mislili: možda je kvantna fizika uključena. Džim Al-Kalili zaokružuje veoma novi, veoma neobični svet kvantne biologije, gde ono što je Ajnštajn jednom nazvao „sablasna radnja na daljinu” pomaže pticama da nađu put, a kvantni efekti bi mogli da objasne korene samog života.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:09

Serbian subtitles

Revisions