Return to Video

Converting fractions to decimals

 • 0:01 - 0:04
  Saya akan tunjukkan cara untuk menukar
 • 0:04 - 0:05
  pecahan kepada perpuluhan.
 • 0:05 - 0:07
  Dan kalau kita ada masa, saya akan ajarkan cara
 • 0:07 - 0:09
  untuk menukar perpuluhan kepada pecahan.
 • 0:09 - 0:11
  Kita mulakan dengan masalah
 • 0:11 - 0:12
  yang agak senang.
 • 0:12 - 0:15
  Katalah pecahan 1/2.
 • 0:15 - 0:17
  Dan kita nak tukarkannya kepada perpuluhan.
 • 0:17 - 0:20
  Saya akan tunjukkan caranya.
 • 0:20 - 0:23
  Kamu hanya perlu bahagikan pengangka
 • 0:23 - 0:25
  dengan penyebut.
 • 0:25 - 0:26
  Mari kita buatkan.
 • 0:26 - 0:29
  Jadi kita ambil penyebutbya -- iaitu 2 -- dan
 • 0:29 - 0:32
  pengangkanya, 1, akan dibahagikan dengan 2 ini.
 • 0:32 - 0:34
  Tahukah kamu caranya untuk bahagikan 1 dengan 2?
 • 0:34 - 0:37
  Kalau kamu ingat lagi modul pembahagian perpuluhan yang lepas,
 • 0:37 - 0:40
  kamu letakkan saja titik perpuluhan dan tambah 0 di belakang nombornya.
 • 0:40 - 0:43
  Nilai nombor ini tak berubah sebenarnya,
 • 0:43 - 0:45
  cuma kita tuliskan dengan lebih tepat lagi.
 • 0:45 - 0:47
  Kita bubuhkan titik perpuluhan di sini.
 • 0:50 - 0:51
  Adakah 1 dapat dibahagikan dengan 2?
 • 0:51 - 0:51
  Tidak.
 • 0:51 - 0:56
  10 dapat dibahagi dengan 2, dan kita dapat 5.
 • 0:56 - 0:59
  Sebab 5 darab 2 adalah 10.
 • 0:59 - 1:00
  Bakinya 0.
 • 1:00 - 1:01
  Dan selesailah.
 • 1:01 - 1:07
  Jadi 1/2 adalah bersamaan dengan 0.5.
 • 1:11 - 1:12
  Mari kita cuba yang sukar sikit.
 • 1:12 - 1:15
  Kita ambil 1/3.
 • 1:15 - 1:19
  Seperti tadi, kita ambilkan penyebutnya, 3, dan
 • 1:19 - 1:21
  biar pengangka dibahagi dengannya.
 • 1:21 - 1:25
  Saya akan tambahkan beberapa 0 selepas nombor ini.
 • 1:25 - 1:28
  1 tak dapat dibahagikan dengan 3.
 • 1:28 - 1:30
  Tapi 10 boleh, dan hasil bahaginya 3.
 • 1:30 - 1:32
  Sebab 3 darab 3 dapat 9.
 • 1:32 - 1:36
  Kita buat penolakan, dapat 1, dan turunkan 0.
 • 1:36 - 1:38
  10 bahagi 3 dapat 3.
 • 1:38 - 1:40
  Sebenarnya, titik perpuluhannya di sini.
 • 1:40 - 1:43
  3 darab 3 adalah 9.
 • 1:43 - 1:44
  Nampak tak coraknya?
 • 1:44 - 1:45
  Kita asyik dapat nombor yang sama.
 • 1:45 - 1:47
  Hasil bahaginya sebenarnya adalah 0.3333.
 • 1:47 - 1:49
  Dan ia akan teruskan tak terbatas.
 • 1:49 - 1:52
  Cara untuk tuliskan jawapannya ialah,
 • 1:52 - 1:54
  kita tak bolehlah tulis 3 yang tak terhingga banyaknya,
 • 1:54 - 2:00
  tapi kita tuliskannya sebagai 0.33 berulang,
 • 2:00 - 2:03
  maksudnya 0.33 ini akan teruskan tak terbatas.
 • 2:03 - 2:07
  Atau kamu boleh tulis 0.3 berulang.
 • 2:07 - 2:09
  Tapi saya lebih biasa jumpa yang ini.
 • 2:09 - 2:10
  Atau saya mungkin silap.
 • 2:10 - 2:12
  Secara umumnya, garisan di atas perpuluhan bermakna
 • 2:12 - 2:17
  corak nombor ini akan berulang tidak terbatas.
 • 2:17 - 2:25
  Maka, 1/3 adalah bersamaan dengan 0.33333 dan ia akan berterusan sampai bila-bila.
 • 2:25 - 2:30
  Ataupun, kita boleh tuliskannya sebagai 0.33 berulang.
 • 2:30 - 2:33
  Mari kita cuba beberapa soalan dengan corak serupa
 • 2:33 - 2:35
  yang lebih sukar.
 • 2:35 - 2:37
  Biar saya pilih nombor yang pelik sikit.
 • 2:40 - 2:42
  Kita akan cuba buat pecahan tak wajar.
 • 2:42 - 2:49
  Katalah 17/9.
 • 2:49 - 2:50
  Ia dah menarik sekarang.
 • 2:50 - 2:52
  Pengangka nombor ini lebih besar daripada penyebutnya.
 • 2:52 - 2:54
  Maka, kita akan dapat nombor yang lebih besar daripada 1.
 • 2:54 - 2:55
  Mari kita buatkan.
 • 2:55 - 3:01
  Jadi kita bahagikan 17 dengan 9.
 • 3:01 - 3:06
  Dan kita tambahkan 0 selepas titik perpuluhan di sini.
 • 3:06 - 3:09
  Jadi 17 boleh dibahagikan dengan 9 sebanyak 1 kali.
 • 3:09 - 3:11
  1 darab 9 adalah 9.
 • 3:11 - 3:14
  17 tolak 9 adalah 8.
 • 3:14 - 3:16
  Turunkan 0.
 • 3:16 - 3:20
  80 bahagikan dengan 9 -- kita tahu yang 9 darab 9 adalah 81, jadi
 • 3:20 - 3:22
  kita akan dapat 8 kerana
 • 3:22 - 3:23
  ia tak cukup 81.
 • 3:23 - 3:27
  8 darab 9 adalah 72.
 • 3:27 - 3:30
  80 tolak 72 adalah 8.
 • 3:30 - 3:31
  Turunkan satu lagi 0.
 • 3:31 - 3:32
  Saya rasa kita boleh nampak satu corak lagi.
 • 3:32 - 3:36
  80 bahagi dengan 9 adalah 8.
 • 3:36 - 3:41
  8 darab 9 adalah 72.
 • 3:41 - 3:44
  Jelaslah yang kalau saya bahagikan lagi,
 • 3:44 - 3:47
  kita akan dapat 8 yang berulang.
 • 3:47 - 3:54
  Jadi, 17 bahagi dengan 9 adalah bersamaan dengan 1.88, di mana 0.88
 • 3:54 - 3:56
  adalah berulang.
 • 3:56 - 3:59
  Ataupun, kalau kita nak bundarkan nombor ini,
 • 3:59 - 4:01
  ia adalah bersamaan 1. -- bergantung pada nilai tempat
 • 4:01 - 4:03
  yang perlu dibundarkan.
 • 4:03 - 4:06
  Ia adalah lebih kurang 1.89.
 • 4:06 - 4:07
  Kita juga boleh bundarkan kepada nilai tempat yang lain.
 • 4:07 - 4:09
  Saya telah bundarkan kepada ratus yang terdekat.
 • 4:09 - 4:11
  Tapi inilah jawapan yang tepat.
 • 4:11 - 4:15
  17/9 adalah bersamaan dengan 1.88.
 • 4:15 - 4:17
  Mungkin saya akan buatkannya dalam modul yang lain,
 • 4:17 - 4:21
  tapi tahukah kamu untuk tuliskan pecahan ini sebagai nombor bercampur?
 • 4:21 - 4:23
  Biar saya tunjukkan dalam modul yang berasingan.
 • 4:23 - 4:24
  Nanti kamu lebih keliru lagi.
 • 4:24 - 4:25
  Kita akan cuba beberapa masalah lagi.
 • 4:29 - 4:30
  Saya akan pilih nombor yang pelik.
 • 4:30 - 4:34
  Katalah 17/93.
 • 4:34 - 4:37
  Apakah nombor perpuluhan yang bersamaan dengannya?
 • 4:37 - 4:39
  Kita gunakan cara yang sama.
 • 4:39 - 4:46
  Penyebutnya 93 -- saya guna garisan yang panjang
 • 4:46 - 4:48
  kerana saya tak tahu lagi berapa tempat perpuluhan yang diperlukan.
 • 4:51 - 4:53
  Ingat ya. Kita bahagikan pengangka di atas
 • 4:53 - 4:55
  dengan penyebut di bawah.
 • 4:55 - 4:57
  Ini selalu kelirukan saya kerana selalunya kita
 • 4:57 - 5:00
  perlu bahagikan nombor yang kecil dengan nombor yang besar.
 • 5:00 - 5:03
  Jadi 17 bahagi 93 adalah 0.
 • 5:03 - 5:04
  Titik perpuluhan di sini.
 • 5:04 - 5:06
  170 bahagi 93?
 • 5:06 - 5:07
  Dapat 1.
 • 5:07 - 5:11
  1 darab 93 adalah 93.
 • 5:11 - 5:14
  170 tolak 93 adalah 77.
 • 5:18 - 5:20
  Turunkan 0.
 • 5:20 - 5:24
  770 bahagi 93?
 • 5:24 - 5:25
  Biar saya fikir.
 • 5:25 - 5:29
  Agaknya, kita dapat 8.
 • 5:29 - 5:33
  8 darab 3 adalah 24.
 • 5:33 - 5:36
  8 darab 9 adalah 72.
 • 5:36 - 5:40
  Tambah 2 adalah 74.
 • 5:40 - 5:42
  Kemudian kita tolak.
 • 5:42 - 5:44
  10 dengan 6.
 • 5:44 - 5:47
  Dan ia adalah bersamaan dengan 26.
 • 5:47 - 5:48
  Turunkan 0 lagi.
 • 5:48 - 5:53
  26 bahagi dengan 93 -- dapat 2 agaknya.
 • 5:53 - 5:57
  2 darab 3 adalah 6.
 • 5:57 - 5:59
  18.
 • 5:59 - 6:00
  Ini adalah 74.
 • 6:03 - 6:04
  0.
 • 6:04 - 6:06
  Jadi kita boleh teruskan.
 • 6:06 - 6:08
  Kita boleh terus bahagikan.
 • 6:08 - 6:10
  Dan kita akan buat ini sampai bila-bila.
 • 6:10 - 6:12
  Tapi sebagai satu anggaran bagi
 • 6:12 - 6:23
  17 bahagi 93 -- atau 17/93, ia adalah bersamaan dengan 0.182
 • 6:23 - 6:25
  dan perpuluhan ini akan berterusan.
 • 6:25 - 6:27
  Kamu boleh teruskan mengira sebenarnya.
 • 6:27 - 6:29
  Biasanya dalam peperiksaan, kamu akan disuruh untuk
 • 6:29 - 6:30
  bundarkannya kepada nilai tempat tertentu.
 • 6:30 - 6:32
  Contohnya, seperti kepada ratus yang terdekat
 • 6:32 - 6:34
  ataupun ribu yang terdekat.
 • 6:34 - 6:37
  Mari kita cuba untuk tukarkan
 • 6:37 - 6:38
  perpuluhan kepada pecahan pula.
 • 6:38 - 6:40
  Saya rasa penukaran ini
 • 6:40 - 6:42
  lebih senang daripada penukaran yang sebaliknya tadi.
 • 6:42 - 6:50
  Apakah 0.035 dalam bentuk pecahan?
 • 6:50 - 6:57
  Kita boleh tuliskan 0.035 sebagai
 • 6:57 - 7:05
  -- ia adalah sama dengan 03--
 • 7:05 - 7:06
  Sebenarnya, saya tak patut tulis 035.
 • 7:06 - 7:11
  Ia adalah bersamaan dengan 35/1000.
 • 7:11 - 7:12
  Kamu mungkin sedang fikir, Sal, macam mana
 • 7:12 - 7:14
  kamu tahu yang itu adalah 35/1000?
 • 7:14 - 7:19
  Sebab kita tahu yang
 • 7:19 - 7:20
  ini nilai tempat persepuluh.
 • 7:20 - 7:21
  Ini perseratus.
 • 7:21 - 7:23
  Dan ini nilai tempat perseribu.
 • 7:23 - 7:26
  Jadi kita ada 3 nilai tempat.
 • 7:26 - 7:29
  Maka ini adalah 35 perseribu.
 • 7:29 - 7:39
  Katalah kita ada perpuluhan 0.030.
 • 7:39 - 7:40
  Ada beberapa cara untuk kita lihatnya.
 • 7:40 - 7:42
  Kita boleh lihat yang nilai tempat perpuluhan nombor ini
 • 7:42 - 7:44
  sampai tempat perseribu.
 • 7:44 - 7:48
  Jadi ia adalah bersamaan dengan 30/1000.
 • 7:48 - 7:49
  Atau,
 • 7:49 - 7:56
  kita boleh tulis 0.030 sebagai
 • 7:56 - 8:03
  0.03 kerana 0 di belakang itu tak membawa makna.
 • 8:03 - 8:06
  Angka 0.03 ini ada sehingga nilai tempat perseratus.
 • 8:06 - 8:11
  Maka ia adalah bersamaan dengan 3/100.
 • 8:11 - 8:13
  Soalannya, adakah dua-dua pecahan ini sama?
 • 8:16 - 8:17
  Sudah tentu.
 • 8:17 - 8:18
  Dua-dua ini adalah pecahan setara.
 • 8:18 - 8:20
  Kalau kita bahagikan pengangka dan penyebut pecahan ini
 • 8:20 - 8:25
  dengan 10, kita akan dapat 3/100.
 • 8:25 - 8:26
  Kita balik ke contoh ini.
 • 8:26 - 8:28
  Sudahkah kita selesaikan masalah ini?
 • 8:28 - 8:30
  35/1000 adalah
 • 8:30 - 8:32
  pecahan yang betul.
 • 8:32 - 8:33
  35/1000.
 • 8:33 - 8:35
  Tapi kalau kita nak memudahkannya lagi,
 • 8:35 - 8:39
  kita boleh membahagikan pengangka dan penyebutnya dengan 5.
 • 8:39 - 8:41
  Maka, bentuk termudahnya adalah
 • 8:41 - 8:47
  7/200.
 • 8:47 - 8:51
  Dan kalau kita nak menukar 7/200 kepada perpuluhan
 • 8:51 - 8:54
  mengikut teknik yang digunakan tadi, kita perlu bahagikan
 • 8:54 - 8:56
  7 dengan 200.
 • 8:56 - 9:00
  Kita akan dapat 0.035.
 • 9:00 - 9:03
  Kamu boleh selesaikannya sendiri sebagai latihan.
 • 9:03 - 9:05
  Harap-harap sekarang kamu sudah dapat pemahaman asas tentang
 • 9:05 - 9:09
  cara untuk menukar pecahan kepada perpuluhan dan juga yang sebaliknya.
 • 9:09 - 9:12
  Dan kalau kamu belum faham lagi, cuba buat lagi latihan bentuk ini.
 • 9:12 - 9:17
  Saya akan cuba untuk rekod satu lagi modul
 • 9:17 - 9:19
  mengenai topik ini.
 • 9:19 - 9:20
  Selamat mencuba.
Title:
Converting fractions to decimals
Description:

How to express a fraction as a decimal

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Malay subtitles

Revisions