Return to Video

Sčítání smíšených čísel

 • 0:01 - 0:04
  Sečtěte, zjednodušte a výsledek zapište jako smíšené číslo.
 • 0:04 - 0:06
  Máme zde dvě smíšená čísla,
 • 0:06 - 0:09
  část s celým číslem a část se zlomkem,
 • 0:09 - 0:09
  a máme je sečíst.
 • 0:09 - 0:11
  Existují dva způsoby jak na to.
 • 0:11 - 0:14
  Mohli byste převést každé z čísel na nepravý zlomek,
 • 0:14 - 0:16
  čísla sečíst a potom převést zpět
 • 0:16 - 0:17
  na smíšený tvar.
 • 0:17 - 0:20
  Nebo byste se na to mohli jednoduše podívat a řici si,
 • 0:20 - 0:29
  že 17 a 2/9 je úplně to samé jako 17 plus 2/9
 • 0:29 - 0:39
  a že 5 a 1/9 je úplně to samé jako 5 plus 1/9.
 • 0:39 - 0:42
  Takže 17 a 2/9 plus 5 a 1/9 je stejné
 • 0:42 - 0:45
  jako 17 plus 2/9 plus 5 plus 1/9.
 • 0:45 - 0:48
  Tyto dva zápisy jsou naprosto ekvivalentní.
 • 0:48 - 0:51
  Dále víme, že když sčítáme skupinu čísel,
 • 0:51 - 0:53
  nezáleží na pořadí.
 • 0:53 - 0:54
  Můžete zaměnit pořadí a říci si,
 • 0:54 - 1:02
  že toto je totéž jako 17 plus 5
 • 1:02 - 1:06
  plus 2/9
 • 1:06 - 1:09
  plus 1/9.
 • 1:09 - 1:11
  Můžeme sčítat v jakémkoliv pořadí.
 • 1:11 - 1:13
  Kolik je 17 plus 5 už víme,
 • 1:13 - 1:15
  to už jsme dělali,
 • 1:15 - 1:20
  17 plus 5 je 22, čili ta část tady je 22.
 • 1:20 - 1:27
  Máme tedy 22 plus, teď kolik je 2/9 plus 1/9?
 • 1:27 - 1:30
  Oba zlomky mají stejný jmenovatel, číslo devět,
 • 1:30 - 1:34
  bude to tedy několik devítin a poté sečtete čitatele.
 • 1:34 - 1:37
  2 plus 1 jsou 3.
 • 1:37 - 1:41
  22 plus 3/9, ale to můžeme dále zjednodušit.
 • 1:41 - 1:42
  Čitatel i jmenovatel
 • 1:42 - 1:43
  jsou dělitelné 3.
 • 1:43 - 1:45
  Dělením čitatele 3 dostanete 1,
 • 1:45 - 1:48
  dělením jmenovatele 3 dostanete 3.
 • 1:48 - 1:56
  Takže 22 plus 1/3, což je úplně totéž jako 22...
 • 1:56 - 2:00
  - napíši to raději tím druhým odstínem modré -
 • 2:00 - 2:05
  což je úplně totéž jako 22 a 1/3.
Title:
Sčítání smíšených čísel
Description:

U02_L3_T1_we3 Adding Mixed Numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:06
Czech Grammar Bot edited Czech subtitles for Adding Mixed Numbers
Petra Jirůtková edited Czech subtitles for Adding Mixed Numbers
frantisek.matys edited Czech subtitles for Adding Mixed Numbers
frantisek.matys edited Czech subtitles for Adding Mixed Numbers
frantisek.matys edited Czech subtitles for Adding Mixed Numbers
frantisek.matys edited Czech subtitles for Adding Mixed Numbers
frantisek.matys edited Czech subtitles for Adding Mixed Numbers

Czech subtitles

Revisions Compare revisions