Return to Video

How can I let people go? Summer Retreat - 2016.07.27

 • Not Synced
  Kính bạch Thầy và Tăng Thân
 • Not Synced
  Chủ đề của câu hỏi của con là chữa trị
 • Not Synced
  và về tình thương đích thực.
 • Not Synced
  Và với con, thật khó để nói tạm biệt với người khác
 • Not Synced
  Khi họ đến rồi đi khỏi đời con
 • Not Synced
 • Not Synced
  Gần đây con thực tập kết nối với
 • Not Synced
  đứa trẻ 5 tuổi trong con,
 • Not Synced
  được một vài năm rồi
 • Not Synced
  Và gần đây khi có ai đó nói tạm biệt với con
 • Not Synced
  con đã thấy rất khó khăn
 • Not Synced
  Và con quán chiếu về việc này sau đó
 • Not Synced
  đứa bé 5 tuổi trong con đã đi lên và nói rằng
 • Not Synced
  Con cần phải làm cho Mẹ con hạnh phúc
 • Not Synced
  để bà ấy có thể chăm sóc cho con.
 • Not Synced
  Và nếu Mẹ buồn, điều đó có nghĩa là con
 • Not Synced
  không thể làm Mẹ vui
 • Not Synced
  và cũng có nghĩa là con không thể yêu thương.
 • Not Synced
  Và con nghĩ khi người khác nói tạm biệt với con,
 • Not Synced
  có nghĩa là con không thể yêu thương họ,
 • Not Synced
  và họ rời khỏi con vì trước đó con không có khả năng yêu thương họ
 • Not Synced
  Con biết rằng con hướng tình thương của con ra ngoài rất nhiều
 • Not Synced
  và khi có người nói họ muốn rời đi
 • Not Synced
  thì con lại muốn cho đi tình thương nhiều hơn
 • Not Synced
  để cố giữ người đó ở lại,
 • Not Synced
  vì con sợ họ sắp rời con.
 • Not Synced
  Và con nghĩ một phần là do con sợ rằng họ sẽ ra đi
 • Not Synced
  như lúc Mẹ con không ở đó khi con còn nhỏ vậy.
 • Not Synced
  Con cũng sợ rằng có thể vì con có một thiếu sót nào đó,
 • Not Synced
  tình thương của con không hiệu quả,
 • Not Synced
  con không thể thương người mà con muốn thương.
 • Not Synced
  Và đó là câu hỏi của con:
 • Not Synced
  làm sao để chữa lành điều này
 • Not Synced
  và có thể thương yêu với tự do
 • Not Synced
  thương mà không cố nắm giữ lấy người khác
 • Not Synced
  khi họ ra đi.
 • Not Synced
  Trong mỗi chúng ta đều có một em bé bị thương
 • Not Synced
  và ta cần phải chăm sóc em bé ấy.
 • Not Synced
  Để chăm sóc cho em bé,
 • Not Synced
  ta cần phải đi vào bên trong mình.
 • Not Synced
  Ta cần phải có mặt với chính mình
 • Not Synced
  thay vì đặt chú ý của mình bên ngoài
 • Not Synced
  tìm kiếm tình thương, sự chấp nhận, công nhận
 • Not Synced
  để khỏa lấp khoảng trống để lại bởi vết thương
 • Not Synced
  của em bé trong ta.
 • Not Synced
  Ta cần phải quay về chăm sóc chính mình.
 • Not Synced
  Chỉ có tình thương cho chính mình mới có thể làm việc đó
 • Not Synced
  Hãy lắng nghe em bé bị thương của mình
 • Not Synced
  Và chỉ khi ta làm được như vậy
 • Not Synced
  ta mới chữa lành được vết thương.
 • Not Synced
  Chỉ khi ta quay về và lắng nghe chính mình
 • Not Synced
  có mặt cho chính mình, chăm sóc vết thương đó
 • Not Synced
  thì ta mới thực sự thương được chính ta.
 • Not Synced
  Và chỉ khi làm được như vậy
 • Not Synced
  ta mới yêu thương được người khác.
 • Not Synced
  Và tình thương ta dành cho người đó
 • Not Synced
  dựa trên tình thương bản thân mình
 • Not Synced
  cho người đó không gian
 • Not Synced
  và cho chính ta không gian,
 • Not Synced
  giúp họ có tự do
 • Not Synced
  và cho ta tự do -
 • Not Synced
  tự do để đến và đi khi họ muốn
 • Not Synced
  và cho ta tự do để chào đón họ và cũng để cho họ ra đi khi họ phải đi.
 • Not Synced
  Con nghĩ rằng chúng ta đều ở đây để chữa lành cho chính mình
 • Not Synced
  và chữa lành các vết thương bên trong ta
 • Not Synced
  và chúng ta
Title:
How can I let people go? Summer Retreat - 2016.07.27
Video Language:
English
Duration:
17:31

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions