Return to Video

การลบทศนิยม

 • 0:01 - 0:07
  เราต้องคำนวณ 9.005 ลบ 3.6
  หรือเรามองมัน
 • 0:07 - 0:13
  เป็น 9 กับ 5 ในพัน ลบ 3 กับ 6 ในสิบก็ได้.
 • 0:13 - 0:16
  เมื่อใดก็ตามที่ลบทศนิยม
 • 0:16 - 0:18
  สิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับ
  การบวกทศนิยมด้วย
 • 0:18 - 0:21
  คือคุณต้องวางทศนิยมให้ตรงกัน.
 • 0:21 - 0:32
  นี่ก็คือ 9.005 ลบ 3.6.
 • 0:32 - 0:35
  เราได้วางทศนิยมตรงแล้ว เราก็
 • 0:35 - 0:37
  ลบได้.
 • 0:37 - 0:39
  เราก็ลบได้.
 • 0:39 - 0:40
  เราเริ่มตรงนี้.
 • 0:40 - 0:42
  เรามี 5 ลบว่างเปล่า.
 • 0:42 - 0:45
  เราเห็นได้ว่า 3.6 นี่ หรือ
  3 กับ 6 ในสิบ. เราเติม
 • 0:45 - 0:48
  ศูนย์สองตัวตรงนี้ได้
  มันก็เหมือนกับ
 • 0:48 - 0:53
  3 กับ 600 ในพัน ซึ่ง
  เท่ากับ 6 ในสิบ.
 • 0:53 - 0:54
  และเมื่อเราดูแบบนี้ คุณก็
  บอกว่า โอเค
 • 0:54 - 0:57
  5 ลบ 0 คุณก็เขียนแค่ 5.
 • 0:57 - 0:59
  หรือคุณบอกว่า ถ้าไม่มีอะไรตรงนี้
 • 0:59 - 1:01
  มันก็คือ 5 ลบว่างเปล่า ได้ 5
 • 1:01 - 1:04
  แลวคุณได้ 0 ลบ 0 ก็แค่ 0.
 • 1:04 - 1:08
  แล้วคุณได้ 0 ลบ 6.
 • 1:08 - 1:10
  คุณลบ 6 จาก 0 ไม่ได้.
 • 1:10 - 1:13
  เราจึงต้องหาอะไรมาใส่ตรงนี้
 • 1:13 - 1:15
  สิ่งที่เราทำได้คือจับกลุ่มใหม่.
 • 1:15 - 1:21
  เราเอา 1 หน่วยออกมาจาก 9,
  ลองทำดู.
 • 1:21 - 1:25
  ลองเอา 1 หน่วยจาก 9 มา,
  มันกลายเป็น 8.
 • 1:25 - 1:27
  เราต้องทำอะไรสักอย่าง
  กับ 1 นั่น.
 • 1:27 - 1:29
  เราจะใส่มันในหลักหนึ่งในสิบ.
 • 1:29 - 1:33
  นึกดู 1 เต็มเท่ากับ 10 ในสิบ.
 • 1:33 - 1:34
  นี่คือหลักหนึ่งในสิบ.
 • 1:34 - 1:37
  แล้วนี่จะกลายเป็น 10.
 • 1:37 - 1:39
  บางครั้ง ครูสอนให้คุณยืม 1,
 • 1:39 - 1:41
  แต่จริงๆ คุณเอามาเลย
  คุณเอา 10 มาจาก
 • 1:41 - 1:44
  หลักทางซ้าย.
 • 1:44 - 1:47
  1 เต็มก็คือ 10 ในสิบ
  เราอยู่ในหลักหนึ่งในสิบ.
 • 1:47 - 1:50
  คุณจึงได้ 10 ลบ 6.
 • 1:50 - 1:51
  ขอผมเปลี่ยนสีนะ.
 • 1:51 - 1:53
  10 ลบ 6 ได้ 4.
 • 1:53 - 1:56
  คุณได้ทศนิยมตรงนี้
  แล้วคุณมี 8
 • 1:56 - 1:59
  ลบ 3 ได้ 5.
 • 1:59 - 2:03
  9.005 ลบ 3.6 จึงเท่ากับ 5.405.
Title:
การลบทศนิยม
Description:

U03_L2_T1_we2 การลบทศนิยม

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
Umnouy Ponsukcharoen edited Thai subtitles for Subtracting Decimals

Thai subtitles

Revisions