Return to Video

Subtrahera tal i decimalform

 • 0:01 - 0:07
  Vi ska beräkna 9,005 minus 3,6. Man kan se det som
 • 0:07 - 0:13
  9 och 5 tusendelar minus 3 och 6 tiondelar.
 • 0:13 - 0:16
  När man subtraherar tal i decimalform, är det
 • 0:16 - 0:18
  viktigaste (detta gäller även för addition)
 • 0:18 - 0:21
  att rada upp decimalerna.
 • 0:21 - 0:32
  Vi har 9,005 minus 3,6
 • 0:32 - 0:35
  och vi har radat upp decimalerna, så vi är redo
 • 0:35 - 0:37
  att subtrahera.
 • 0:37 - 0:39
  Nu kan vi subtrahera.
 • 0:39 - 0:40
  Vi börjar här uppe.
 • 0:40 - 0:42
  5 minus ingenting.
 • 0:42 - 0:45
  Man kan skriva om 3,6 eller 3 och 6 tiondelar
 • 0:45 - 0:48
  genom att skriva två nollor här, så att det blir
 • 0:48 - 0:53
  3 och 600 tusendelar (vilket är samma sak som 6 tiondelar).
 • 0:53 - 0:54
  Om man ser det på det sättet, kan man säga, OK, 5 minus 0
 • 0:54 - 0:57
  och man skriver 5 där.
 • 0:57 - 0:59
  Eller så kunde man ha sagt att om det inte fanns något där,
 • 0:59 - 1:01
  så hade det varit 5 minus ingenting - alltså 5.
 • 1:01 - 1:04
  Sen har vi 0 minus 0, vilket är 0.
 • 1:04 - 1:08
  Och sedan har vi 0 minus 6.
 • 1:08 - 1:10
  Och man can inte ta bort 6 från 0.
 • 1:10 - 1:13
  Så vi behöver någonting på den här platsen
 • 1:13 - 1:15
  och vad vi kommer att göra är att omgruppera.
 • 1:15 - 1:21
  Vi kommer att ta en etta från nian.
 • 1:21 - 1:25
  Vi tar en etta från nian - så att det blir en åtta.
 • 1:25 - 1:27
  Och vi måste göra något med ettan.
 • 1:27 - 1:29
  Vi sätter den på tiondelsplatsen.
 • 1:29 - 1:33
  Kom ihåg att en hel är 10 tiondelar.
 • 1:33 - 1:34
  Det här är tiondelsplatsen.
 • 1:34 - 1:37
  Så det här kommer att bli 10.
 • 1:37 - 1:39
  Ibland så lärs det ut som att man lånar ettan, men
 • 1:39 - 1:41
  man tar den faktiskt, och man tar faktiskt 10 från
 • 1:41 - 1:44
  platsen till vänster.
 • 1:44 - 1:47
  En hel är 10 tiondelar, vi är på tiondelsplatsen.
 • 1:47 - 1:50
  Så vi har 10 minus 6.
 • 1:50 - 1:51
  Jag byter färg.
 • 1:51 - 1:53
  10 minus 6 är 4.
 • 1:53 - 1:56
  Vi har decimalkommat där, och sen har vi 8
 • 1:56 - 1:59
  minus 3, alltså 5.
 • 1:59 -
  Så 9,005 minus 3,6 är 5,405.
Title:
Subtrahera tal i decimalform
Description:

U03_L2_T1_we2 Subtracting Decimals

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
embargokong added a translation

Swedish subtitles

Revisions