Return to Video

Lakkofsa tuqaadhaa hir'isu/hirdhisu.

 • 0:01 - 0:07
  9.005 hir'isu 3.6 herreeguu qabna, ykn hin laalla
 • 0:07 - 0:13
  akka 9 tuqa 5 hir'isu 3 tuqa 3 tti.
 • 0:13 - 0:16
  Yeroo Lakkofsa tuqaa hir'isu dha dalgdu hunda, wanti guddaan
 • 0:16 - 0:18
  yeroo iddatullee,
 • 0:18 - 0:21
  tuqaawwan wal jalatti tarreessuu qabda.
 • 0:21 - 0:32
  marree kun, 9.005 hir'isu 3.6 ti.
 • 0:32 - 0:35
  Marree waljalatti tarreessinee jirra amma.
 • 0:35 - 0:37
  hir'isuuf.
 • 0:37 - 0:39
  amma hir'su ni dandeenna
 • 0:39 - 0:40
  marree asitti eegalla.
 • 0:40 - 0:42
  5 hir'isu 0 qabna
 • 0:42 - 0:45
  can akka 3.6 ykn ammoo akka 3 tuqa 6 tti laaluu dandeetta.
 • 0:45 - 0:48
  asitti duwwaa lamaa dabali
 • 0:48 - 0:53
  3 fi 600ffaa(3.600),
 • 0:53 - 0:54
  akkasitt yoo laaltu marree, hayyee, 5 hir'isu 0 jetta
 • 0:54 - 0:57
  5 numa ta'a.
 • 0:57 - 0:59
  ykn yomaa achi yoo hin jirre shan afoo,
 • 0:59 - 1:01
  5 irraa duwwaa yoo fudhan shanumata ta'a jechu
 • 1:01 - 1:04
  0 irra duwwaa yoo hir'isan, duwwama ta'a.
 • 1:04 - 1:08
  achin 0 hir'isu 6 qabda
 • 1:08 - 1:10
  6 duwwaa irra hir'isu hin dandeettu.
 • 1:10 - 1:13
  waa asitti galtuu qabna
 • 1:13 - 1:15
  wanti godhuuf deemnu, walitti makuu
 • 1:15 - 1:21
  1, 9 irraa fudhachuudha deemna. Hayyee, akkas haa goonu.
 • 1:21 - 1:25
  marre 1, 9 irraa haafuunu. achin 8 ta'a.
 • 1:25 - 1:27
  1 saniin waa godhuu qabna.
 • 1:27 - 1:29
  bakka kudhanii keenna
 • 1:29 - 1:33
  Amma yaadadhu kaa, 1 guutuu, 10 qita
 • 1:33 - 1:34
  kun bakka kudhaniiti
 • 1:34 - 1:37
  marree kun kudhan ta'a
 • 1:37 - 1:39
  Akka waan ergifattuu fa'a jedhanii barsiisan
 • 1:39 - 1:41
  Ima fodhatarta jechu, dhugatti 10
 • 1:41 - 1:44
  bitaa kee irraafudhataa jirta.
 • 1:44 - 1:47
  1 guutuun, 10ffa, bakka kudhaffaa jirra
 • 1:47 - 1:50
  marree 10, hir'isu 6 qabna.
 • 1:50 - 1:51
  bifa haa jijjiiruu mee
 • 1:51 - 1:53
  10 hir'isu 6, 4 ta'a.
 • 1:53 - 1:56
  tuqa tee achuu qabda, achin 8.
 • 1:56 - 1:59
  8 hir'isu 3, 5 ta'a.
 • 1:59 -
  marree 9.005 hir'isu 3.6, 5.405 ti.
Title:
Lakkofsa tuqaadhaa hir'isu/hirdhisu.
Description:

U03_L2_T1_we2 Subtracting Decimals

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
Asasa Oromia Ethiopia added a translation

Oromo subtitles

Revisions