Return to Video

Изваждане на дроби

 • 0:01 - 0:07
  Трябва да пресметнем 9,005 минус 3,6 или иначе казано
 • 0:07 - 0:13
  9 цяло и 5 хилядни минус 3 цяло и 6 десети.
 • 0:13 - 0:16
  Когато решавате задачи с изваждане на дроби,
 • 0:16 - 0:18
  най- важното нещо, което се отнася и за събирането на десетични дроби,
 • 0:18 - 0:21
  е да подравните десетичните запетаи.
 • 0:21 - 0:32
  Имаме 9,005 минус 3,6
 • 0:32 - 0:35
  Подравнили сме запетаите и сме готови
 • 0:35 - 0:37
  да изваждаме.
 • 0:37 - 0:39
  Сега нека ги извадим.
 • 0:39 - 0:40
  Започваме от тук.
 • 0:40 - 0:42
  Имаме 5 минус нищо.
 • 0:42 - 0:45
  Можете да си представите това 3,6 или 3 цяло и 6 десети,
 • 0:45 - 0:48
  може да добавим две нули тук и ще бъде същото
 • 0:48 - 0:53
  като 3 цяло и 600 хилядни, което е същото като 6 десети.
 • 0:53 - 0:54
  И когато го разгледаме по този начин, виждаме, добре, 5 минус 0,
 • 0:54 - 0:57
  което е нищо и просто пишем 5 тук.
 • 0:57 - 0:59
  Или може да се каже, ако няма нищо тук,
 • 0:59 - 1:01
  ще имаме 5 минус нищо, което е 5.
 • 1:01 - 1:04
  После имаме 0 минус 0, което е 0.
 • 1:04 - 1:08
  и после имаме 0 минус 6.
 • 1:08 - 1:10
  Не можем да извадим 6 от 0.
 • 1:10 - 1:13
  Трябва да добавим нещо в това място тук
 • 1:13 - 1:15
  и това, което ще направим е взимане назаем.
 • 1:15 - 1:21
  Ще взиемем 1 от 9, нека да го направим.
 • 1:21 - 1:25
  Взимаме 1 от 9 и получаваме 8.
 • 1:25 - 1:27
  Трябва да направим нещо с тази единица.
 • 1:27 - 1:29
  Ще я преместим при десетите.
 • 1:29 - 1:33
  Помните, че цяла едница е равна на 10 десети.
 • 1:33 - 1:34
  Това е мястото на десетите.
 • 1:34 - 1:37
  Тогава това става 10.
 • 1:37 - 1:39
  Понякога ви учат, че взимаме назаем 1, но
 • 1:39 - 1:41
  всъщност вие я отнемате, в действителност взимате 10 от
 • 1:41 - 1:44
  съседното място в ляво.
 • 1:44 - 1:47
  Та това едно е 10 десети, защото ние сме на мястото на десетите.
 • 1:47 - 1:50
  Имаме 10 минус 6.
 • 1:50 - 1:51
  Нека да променя цвета.
 • 1:51 - 1:53
  10 минус 6 е 4.
 • 1:53 - 1:56
  Тук ни е десетичната запетая и после имаме имаме 8
 • 1:56 - 1:59
  минус 3 е 5.
 • 1:59 -
  И така, 9,005 минус 3,6 е 5,405.
Title:
Изваждане на дроби
Description:

U03_L2_T1_we2 Subtracting Decimals

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:08
Ivan Gospodinov edited Bulgarian subtitles for Subtracting Decimals
deedee edited Bulgarian subtitles for Subtracting Decimals
Ivo added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions