Ghe Ong Thep's avatar
To change your picture, click Edit link in About section.

Thông tin

Công ty Ống thép Hòa Phát (Ống thép Hòa Phát) được thành lập từ tháng 8/1996, là thành viên của Tập đoàn Hòa Phát
ghe ong thep joined Amara on Tháng sáu 11, 2019.

Ngôn ngữ

ghe ong thep vẫn chưa lựa chọn ngôn ngữ.

Nhóm

vẫn chưa tham gia nhóm nào.

User Activity

No activity