Xau Usd's avatar
To change your picture, click Edit link in About section.

Thông tin

Tên công ty: XAUUSD
XAUUSD là trang web cung cấp biểu đồ giá Vàng trên Đô la Mỹ. Biểu đồ phân tích kỹ thuật giá vàng trực tuyến. Biểu đồ xauusd sẽ cho phép bạn theo dõi lịch sử giá vàng thế giới nhanh nhất.
Address: 208 Nguyen Huu Canh, Phuong 22, Binh Thanh, Ho Chi Minh City
Phone: +84901230186
Email: lienhe@xauusd.vn
Website: https://xauusd.vn
xau usd joined Amara on Tháng bảy 19, 2021.

Ngôn ngữ

xau usd vẫn chưa lựa chọn ngôn ngữ.

Nhóm

vẫn chưa tham gia nhóm nào.

User Activity

No activity