Mài Sàn Bê Tông's avatar
To change your picture, click Edit link in About section.

Thông tin

BTMBAOLONG Dịch vụ mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông, bê tông trang trí, xoa nền đánh mặt bê tông. Máy mài bê tông 3 pha, đĩa mài kim cương, hóa chất tăng cứng hardener lithium silicate. BTMBAOLONG: Lô 31-33 , Trần Kim Xuyến, Quang Sỹ, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam . Số điện thoại: 0932048303. Email: info@betongmaidanang.com Website: https://betongmaidanang.com/san-be-tong-mai-danh-bong/
Mài Sàn Bê Tông joined Amara on Tháng 2. 9, 2020.

Ngôn ngữ

Mài Sàn Bê Tông vẫn chưa lựa chọn ngôn ngữ.

Nhóm

vẫn chưa tham gia nhóm nào.

User Activity

No activity