Xây Dựng Nhà Xưởng's avatar
To change your picture, click Edit link in About section.

Thông tin

Đơn giá thi công xây dựng nhà xưởng tại Bình Dương. Chuyên thi công nhà xưởng, nhà kho, xây dựng nhà thép tiền chế tại các khu công nghiệp.
Xây dựng nhà xưởng joined Amara on Tháng 8. 9, 2019.

Ngôn ngữ

Xây dựng nhà xưởng vẫn chưa lựa chọn ngôn ngữ.

Nhóm

vẫn chưa tham gia nhóm nào.

User Activity

No activity