Cru98's avatar
To change your picture, click Edit link in About section.

Thông tin

台中酒吧是不容錯過的夜生活行程之一。台中酒吧擁有各自別具特色的風格主題內容,旅客不單單可以在台中酒吧喝到一般的酒品,也可在此喝到獨特的調酒。
cru98 joined Amara on Tháng 11. 16, 2021.

Ngôn ngữ

cru98 vẫn chưa lựa chọn ngôn ngữ.

Nhóm

vẫn chưa tham gia nhóm nào.

User Activity

No activity