Return to Video

TÍTOL: Introduint Chromeless

 • 0:02 - 0:05
  Hola! Em dic Lloyd Hilaiel i estic treballant amb Marcio Galli a Mozilla Labs.
 • 0:05 - 0:10
  En aquest curt vídeo que hem compilat farem una ullada al projecte Chromeless.
 • 0:10 - 0:14
  Chromeless és un experiment que apunta a facilitar el jugar
 • 0:14 - 0:17
  amb noves idees al voltant de la interfície d'usuari en la web.
 • 0:17 - 0:19
  intenta incluir a més gent en la conversa
 • 0:19 - 0:22
  sobre com hauria de ser un programa de navegació web.
 • 0:22 - 0:24
  I de com hauria de funcionar
 • 0:24 - 0:27
  Tècnicament, Chromeless no és realment res de nou.
 • 0:27 - 0:30
  El que hem fet és agafar XULrunner, el temps d'ejecució de aplicació sobre
 • 0:30 - 0:32
  els quals Firefox i Thunderbird estàn construïts
 • 0:32 - 0:35
  i posar una prima capa d'abstracció per sobre.
 • 0:35 - 0:38
  La capa fa possible construir ràpidament un explorador web
 • 0:38 - 0:43
  fent servir tecnologies web com html, javascript i css.
 • 0:43 - 0:45
  Ara en Chromeless un senzill document html
 • 0:45 - 0:49
  defineix la interfície d'usuari de l'explorador mateix.
 • 0:49 - 0:51
  Per fer més fàcil la comunicació hem estat anomenant
 • 0:51 - 0:54
  el document html inicial "codi d'explorador".
 • 0:54 - 0:57
  Ara tal com altre contingut web normal pot integrar llocs i quadres flotants,
 • 0:57 - 1:00
  Aquest explorador també ho pot integrar
 • 1:00 - 1:03
  però té majors privilegis per a afectar i monitorejar
 • 1:03 - 1:05
  contingut dins aquest marc.
 • 1:05 - 1:08
  Aquest tema d'agafar conceptos web ja existents
 • 1:08 - 1:10
  i augmentar-los una mica
 • 1:10 - 1:13
  és la idea bàsica de Chromeless.
 • 1:13 - 1:18
  Ara, fem un recorregut per algunes de las cosas que pot fer.
 • 1:18 - 1:20
  El que estàs mirant ara és un explorador web

  molt simple,
 • 1:20 - 1:22
  però funcional
 • 1:22 - 1:25
  Aquí pots veure html bàsic que genera un quadre
 • 1:25 - 1:28
  de text on pots introduir una url i un marc
 • 1:28 - 1:30
  on anar al contingut web.
 • 1:30 - 1:32
  Amb Chromeless és en realitat tot el codi que necessites
 • 1:32 - 1:34
  per construir un explorador.
 • 1:34 - 1:36
  Portem-lo una mica mes lluny.
 • 1:36 - 1:38
  I si volem deixar a l'usuari activar el mode a pantalla completa?
 • 1:38 - 1:41
  Expandir-se a pantalla completa és, òbviament, quelcom
 • 1:41 - 1:43
  que una pàgina web normal no pot fer.
 • 1:43 - 1:45
  Així que hem de obrir una nova API.
 • 1:45 - 1:48
  Dintre de Chromeless, el mode d'accedir a noves API's,
 • 1:48 - 1:51
  es fa mitjançant la funció "global require".
 • 1:51 - 1:54
  En aquest cas farem servir la "biblioteca misc".
 • 1:54 - 1:56
  El nom "misc" és només un contenidor
 • 1:56 - 1:59
  però exposa una funció de pantalla completa que podem usar
 • 1:59 - 2:01
  per canviar el mode de l'explorador.
 • 2:01 - 2:04
  Invocarà la funció dintre d'un manejador
 • 2:04 - 2:05
  de click de botó.
 • 2:05 - 2:08
  Amb 4 línies més de codi el nostre explorador ara te
 • 2:08 - 2:11
  un mode de pantalla completa funcional.
 • 2:11 - 2:13
  Així que a continuació intentarem alguna cosa una mica més lúdica
 • 2:13 - 2:15
  combinant un parell de noves ideas.
 • 2:15 - 2:17
  Primer, com mencionarem abans, el codi
 • 2:17 - 2:21
  té majors privilegis per a monitorejar el contingut web ejecutant-se en marcs.
 • 2:21 - 2:25
  Un exemple és el esdeveniment experimental "dom load"
 • 2:25 - 2:29
  que s'activa quan es carrega nou contingut en un marc.
 • 2:29 - 2:31
  L'altra ferramenta que usarem serà la biblioteca "dom shot"
 • 2:31 - 2:35
  la qual pot obtenir instantànies gràfiques d'un node "dom" específic.
 • 2:35 - 2:37
  El valor afegit per la funció és una url que
 • 2:37 - 2:40
  contenint dades d'imatge png integrades.
 • 2:40 - 2:43
  Ara Marcio combina les dues característiques i una mica de
 • 2:43 - 2:45
  jquery per construir aquest explorador de demostració.
 • 2:45 - 2:48
  Et deixa veure miniatures de pestanyes obertes,
 • 2:48 - 2:51
  amb un efecte d'ull de peix.
 • 2:51 - 2:54
  Esperem que això et permetrà comprendre molt bé
 • 2:54 - 2:55
  en què consisteix Chromeless.
 • 2:55 - 2:57
  Per saber més et recomanem
 • 2:57 - 3:00
  obtenir el codi des de github i començar amb el tutorial inclòs.
 • 3:00 - 3:03
  Mentre que algunes de les API's que hem mostrat aquí podrien haver canviat,
 • 3:03 - 3:07
  les idees bàsiques darrere Chromeless segur que no ho han fet.
 • 3:07 - 3:09
  Si tens idees sobre Chromeless, o t'agradaria
 • 3:09 - 3:12
  contribuir, pots unir-te a la batalla en els llocs usuals,
 • 3:12 - 3:14
  via IRC i a la nostra llista de distribució.
 • 3:14 -
  Gràcies per l'atenció.
Title:
TÍTOL: Introduint Chromeless
Video Language:
English
Duration:
03:16
castor.eoi edited คาตะลาน subtitles for Introducing Chromeless
castor.eoi edited คาตะลาน subtitles for Introducing Chromeless
castor.eoi added a translation

Catalan subtitles

Revisions