Return to Video

Lisbeth Myhre - Arendalsuka

 • 0:03 - 0:06
  Får du med mine fine føtter?
 • 0:06 - 0:07
  Ja.
 • 0:07 - 0:09
  Ja de er jo fine vet du
 • 0:09 - 0:13
  Her går man på slalom...
 • 0:13 - 0:16
  Ja det ser ut som slalomstøvler ja.
 • 0:16 - 0:20
  Nå skal dere få høre litt om hva
  som gjorde at sjeldne diagnoser
 • 0:20 - 0:23
  kom på dagsorden
  i Norge.
 • 0:23 - 0:26
  Men dette er en historie som
  ihvertfall strekker seg
 • 0:26 - 0:28
  tilbake på 1960-tallet.
 • 0:28 - 0:32
  Hvor en god lege og en god
  sosialkurator
 • 0:32 - 0:34
  som det het den gangen.
 • 0:34 - 0:39
  Skjønte at bløderne, som jo
  er en av de sjeldne diagnosene
 • 0:39 - 0:42
  trengte mye mer enn den
  medisinske behandlingen
 • 0:42 - 0:46
  som på det tidspunktet var
  på god vei.
 • 0:46 - 0:49
  Heldigvis hadde vi et annet privat
  initiativ
 • 0:49 - 0:50
  Frambu
 • 0:50 - 0:54
  Som den gangen arbeidet
  med ulike grupper funksjonshemmede
 • 0:54 - 0:59
  Og hvor lederen, Odd Kjus,
  så at disse menneskene med
 • 0:59 - 1:03
  sjeldne tilstander, som også
  var blant de større gruppene
 • 1:03 - 1:07
  at de trengte noe mer enn
  det de store gruppene som
 • 1:07 - 1:11
  revmatikere og psykisk
  utviklingshemmende fikk.
 • 1:13 - 1:17
  Det førte til enda mer aktivitet
  rundt det sjeldne området.
 • 1:17 - 1:21
  Det ble et samarbeid med de
  nordiske landene.
 • 1:23 - 1:27
  Blant annet gjennom et
  initiativ i nordisk ministerråd
 • 1:28 - 1:32
  og som førte til at den "nordiske nämden
  for handikapp frågor"
 • 1:32 - 1:36
  også satte igang et eget prosjekt
  for sjeldne diagnoser
 • 1:37 - 1:42
  Alle snakket den gangen om
  sjeldne funksjonshemninger
 • 1:42 - 1:44
  og om smågruppene.
 • 1:44 - 1:49
  Sjeldne funksjonshemninger var
  et godt begrep i veldig mange år
 • 1:49 - 1:54
  og tydeliggjorde behovet for
  tverretatlig tiltak.
 • 1:54 - 1:59
  At det ikke kun var medisinske
  spørsmål det handlet om
 • 1:59 - 2:02
  men det handlet om å kunne leve
  et godt liv
 • 2:02 - 2:06
  med sine sjeldne funksjonshemninger
 • 2:06 - 2:11
  FN var også på ballen og hadde det
  internasjonale året for funksjonshemninger
 • 2:11 - 2:13
  i 1981.
 • 2:13 - 2:18
  Og i Norge kom det en offentlig utredning
  på bakgrunn av det internasjonale året.
 • 2:18 - 2:23
  Og den offentlige utredningen laget
  handlingsplanen for 80-årene.
 • 2:23 - 2:27
  Men en handlingsplan er
  ikke gjort på 1-2-3
 • 2:27 - 2:32
  Og det kom ikke noen handlingsplan
  for 80-årene før regjeringen satte i gang
 • 2:32 - 2:39
  et arbeid på slutten av 80-tallet og som
  førte til regjeringens handlingsplan
 • 2:39 - 2:46
  for funksjonshemmede i 1990-94
  og 1994-97.
 • 2:46 - 2:48
  Og der, der skjedde det noe.
 • 2:48 - 2:54
  Der kom det øremerkede midler
  til å sette i gang utviklingen av
 • 2:54 - 2:58
  nasjonale tilbud for mennesker med
  sjeldne funksjonshemninger.
 • 2:59 - 3:03
  Det arbeidet mener jeg kanskje var det
  aller viktigste som skjedde
 • 3:03 - 3:08
  og som har gjort at Norge har fått flere
  nasjonale kompetansesentre for de
 • 3:08 - 3:11
  ulike diagnosegruppene.
 • 3:11 - 3:15
  Heldigvis så hørte myndighetene
  på brukerorganisasjonene.
 • 3:15 - 3:20
  Stortinget hørte på brukerorganisasjonene,
  og sentrene som ble utviklet gjennom
 • 3:20 - 3:28
  handlingsplanen fikk alle sammen lov
  til å leve videre med statlig finansiering.
 • 3:28 - 3:33
  Nå kom de sjeldne på dagsorden
  også økonomisk og fremtiden så
 • 3:33 - 3:40
  ganske lys ut for de som hadde fått
  et nasjonalt kompetansesenter.
Titel:
Lisbeth Myhre - Arendalsuka
Beskrivning:

more » « less
Video Language:
Norwegian Bokmal
Duration:
04:13

Norwegian Bokmal subtitles

Ändringar