YouTube

Har du ett Youtubekonto?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal undertexter

← Lisbeth Myhre - Arendalsuka

Få inbäddningskod
1 Språk

Visar version 1 skapad 08/14/2019 av chh@frambu.no.

 1. Får du med mine fine føtter?

 2. Ja.
 3. Ja de er jo fine vet du
 4. Her går man på slalom...
 5. Ja det ser ut som slalomstøvler ja.
 6. Nå skal dere få høre litt om hva
  som gjorde at sjeldne diagnoser
 7. kom på dagsorden
  i Norge.
 8. Men dette er en historie som
  ihvertfall strekker seg
 9. tilbake på 1960-tallet.
 10. Hvor en god lege og en god
  sosialkurator
 11. som det het den gangen.
 12. Skjønte at bløderne, som jo
  er en av de sjeldne diagnosene
 13. trengte mye mer enn den
  medisinske behandlingen
 14. som på det tidspunktet var
  på god vei.
 15. Heldigvis hadde vi et annet privat
  initiativ
 16. Frambu
 17. Som den gangen arbeidet
  med ulike grupper funksjonshemmede
 18. Og hvor lederen, Odd Kjus,
  så at disse menneskene med
 19. sjeldne tilstander, som også
  var blant de større gruppene
 20. at de trengte noe mer enn
  det de store gruppene som
 21. revmatikere og psykisk
  utviklingshemmende fikk.
 22. Det førte til enda mer aktivitet
  rundt det sjeldne området.
 23. Det ble et samarbeid med de
  nordiske landene.
 24. Blant annet gjennom et
  initiativ i nordisk ministerråd
 25. og som førte til at den "nordiske nämden
  for handikapp frågor"
 26. også satte igang et eget prosjekt
  for sjeldne diagnoser
 27. Alle snakket den gangen om
  sjeldne funksjonshemninger
 28. og om smågruppene.
 29. Sjeldne funksjonshemninger var
  et godt begrep i veldig mange år
 30. og tydeliggjorde behovet for
  tverretatlig tiltak.
 31. At det ikke kun var medisinske
  spørsmål det handlet om
 32. men det handlet om å kunne leve
  et godt liv
 33. med sine sjeldne funksjonshemninger
 34. FN var også på ballen og hadde det
  internasjonale året for funksjonshemninger
 35. i 1981.
 36. Og i Norge kom det en offentlig utredning
  på bakgrunn av det internasjonale året.
 37. Og den offentlige utredningen laget
  handlingsplanen for 80-årene.
 38. Men en handlingsplan er
  ikke gjort på 1-2-3
 39. Og det kom ikke noen handlingsplan
  for 80-årene før regjeringen satte i gang
 40. et arbeid på slutten av 80-tallet og som
  førte til regjeringens handlingsplan
 41. for funksjonshemmede i 1990-94
  og 1994-97.
 42. Og der, der skjedde det noe.
 43. Der kom det øremerkede midler
  til å sette i gang utviklingen av
 44. nasjonale tilbud for mennesker med
  sjeldne funksjonshemninger.
 45. Det arbeidet mener jeg kanskje var det
  aller viktigste som skjedde
 46. og som har gjort at Norge har fått flere
  nasjonale kompetansesentre for de
 47. ulike diagnosegruppene.
 48. Heldigvis så hørte myndighetene
  på brukerorganisasjonene.
 49. Stortinget hørte på brukerorganisasjonene,
  og sentrene som ble utviklet gjennom
 50. handlingsplanen fikk alle sammen lov
  til å leve videre med statlig finansiering.
 51. Nå kom de sjeldne på dagsorden
  også økonomisk og fremtiden så
 52. ganske lys ut for de som hadde fått
  et nasjonalt kompetansesenter.