Lisbeth Myhre - Arendalsuka

Titel:
Lisbeth Myhre - Arendalsuka
Beskrivning:

Lisbeth Myhre forteller kort om hvordan arbeidet med sjeldne diagnoser startet i Norge.

Lisbeth Myhre er en norsk organisasjons- og statstjenestekvinne. Hun er kjent for sitt arbeid for mennesker med sjeldne funksjonshemninger.[1]

Hun har arbeidet som fysiolog, vært amanuensis ved Institutt for farmakoterapi ved Universitetet i Oslo og avdelingssjef i Statens legemiddelkontroll.

I 2002 ble hun avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Hun var medstifter og første leder i Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta. Fra 1984 til 1987 var hun leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Myhre ble i 2012 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «betydelige innsats for mennesker med sjeldne funksjonshemninger.»

(fra Wikipedia).

more » « less
Video Language:
Norwegian Bokmal
Duration:
04:13
Format: Vimeo.com Primär Original

Undertext download

Completed subtitles (1)