YouTube

Har du ett Youtubekonto?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Lisbeth Myhre - Arendalsuka

Få inbäddningskod
1 Språk

Lisbeth Myhre forteller kort om hvordan arbeidet med sjeldne diagnoser startet i Norge.

Lisbeth Myhre er en norsk organisasjons- og statstjenestekvinne. Hun er kjent for sitt arbeid for mennesker med sjeldne funksjonshemninger.[1]

Hun har arbeidet som fysiolog, vært amanuensis ved Institutt for farmakoterapi ved Universitetet i Oslo og avdelingssjef i Statens legemiddelkontroll.

I 2002 ble hun avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Hun var medstifter og første leder i Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta. Fra 1984 til 1987 var hun leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Myhre ble i 2012 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «betydelige innsats for mennesker med sjeldne funksjonshemninger.»

(fra Wikipedia).