exam study vlog | ôn thi cùng mình - tất cả những ngày còn lại | �

Titel:
exam study vlog | ôn thi cùng mình - tất cả những ngày còn lại | �
Beskrivning:

#study #may2022 #part3
Xin chào, mình là một quả Quýt gen Z sắp qua đầu 2 ��
Vì video ôn thi của mình quá dài nên mình sẽ chia làm 3 phần. Mình đã rất cố gắng để up video đúng hạn, hi vọng nếu mọi người thích video lần này thì hãy like, comment và subcribe kênh của mình nha. Còn nếu như có thiếu sót gì thì hãy góp ý với mình để mình cố gắng chỉnh sửa trong những video sau, cảm ơn mọi người rất nhiều �

Âm nhạc trong video của mình thuộc về kênh youtube của Oneul-nim, mình tải xuống từ video này: https://youtu.be/jGdGPi5SmiY

Mình quay phim bằng điện thoại Samsung Galaxy M02 và chỉnh sửa bằng app Capcut.
Ghé thăm và trò chuyện với mình tại đây nhé: https://linktr.ee/tangerine6031

����������

#study #may2022 #part2
Hello, I'm Yuji ��
Because my exam study vlog is too long, I will divide it into three parts. I have tried very hard to upload the video on time, so I hope if you like my video, please like, comment and subscribe to my channel. If there are any mistakes, please advise me so that I can try to correct them in the following videos, thank you very much �

The pieces of music in my video belong to the youtube channel of Oneul-nim (@오늘의 일기 Oneul ), I download them from this video: https://youtu.be/jGdGPi5SmiY.
Oneul-nim, your musics that you make are very cute and beautiful, thank you.

I filmed with my phone Samsung Galaxy M02 and edited it with the Capcut app.
You can visit and talk to me here: https://linktr.ee/tangerine6031

more » « less
Video Language:
Vietnamese
Duration:
12:58
Format: Youtube Primär Original
This video is part of Amara Public.