Η χάρη του Αγίου Πνεύματος || π. Βαρνάβας Γιάγκου

Titel:
Η χάρη του Αγίου Πνεύματος || π. Βαρνάβας Γιάγκου
Beskrivning:

Εάν δεν εμπνευστήκαμε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δε ζούμε εν Πνεύματι Αγίου είμαστε νεκροί, είμαστε πεθαμένοι, είμαστε ανύπαρκτοι.
Αυτό που μας δίνει ζωή, αυτό που ζωοποιεί τα πάντα, που ζωοποιεί όλη την κτήση, είναι το Άγιο Πνεύμα.

Watch also other videos from this channel:

➡➡➡ https://bit.ly/3mKJjtg
➡➡➡ https://bit.ly/39p4gXu
➡➡➡ https://bit.ly/3Hi7Sr1

What you hear in this video is taken from the kerygma of Fr. Barnabas Giagkou at the Holy Church of Virgin Mary Laodegetria (Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας) on June 12, 2022.

The audio is a live recording from the Church, while the video is produced by the Eastern Orthodox Phronema team.

Video copyright:
Eastern Orthodox Phronema

If there are any issues with copyright content in this video, please contact us:
easternorthodoxphronema@gmail.com

more » « less
Video Language:
Greek
Duration:
03:47
Format: Youtube Primär Original
This video is part of Amara Public.