Return to Video

Softvér ovplyvňuje spoločnosť. Slobodný softvér ju vylepšuje.

 • 0:00 - 0:02
  Nezisková organizácia
  Free Software Foundation Europe (FSFE)
 • 0:02 - 0:06
  umožňuje ľuďom používať slobodný softvér
  podľa vlastných predstáv
 • 0:06 - 0:08
  a slobodne
  od roku 2001.
 • 0:08 - 0:11
  Na začiatku išlo o záujem
  iba niekoľkých ľudí.
 • 0:11 - 0:14
  Dnes už ide
  o rozšírenú tému,
 • 0:14 - 0:17
  pretože digitalizácia zasahuje
  do životov ľudí viac a viac.
 • 0:17 - 0:21
  Tiež ovplyvňuje spoločnosti, organizácie
  a štátnu správu.
 • 0:21 - 0:25
  Stále viac pôsobí na naše osobné prostredie
  a celkovo na spoločnosť.
 • 0:25 - 0:30
  Sila softvéru tiež rastie.
  Môžu uniknúť osobné údaje a
 • 0:30 - 0:33
  softvér môže rozhodnúť,
  čo môžeme a nemôžeme urobiť.
 • 0:33 - 0:36
  Môžeme tak stratiť
  našu slobodu,
 • 0:36 - 0:38
  alebo aj naše životy.
 • 0:38 - 0:42
  Preto obhajujeme obmedzenie sily
  neslobodného softvéru
 • 0:42 - 0:46
  a namiesto toho chceme rozdeliť
  moc a prístup čo najširšie
 • 0:46 - 0:50
  použitím slobodného softvéru, tiež známeho
  ako softvér s otvoreným zdrojovým kódom.
 • 0:50 - 0:54
  Mnoho ľudí pozná slobodný softvér
  ako užitočné programy a aplikácie,
 • 0:54 - 0:57
  no myšlienka slobodného softvéru
  je oveľa významnejšia
 • 0:57 - 0:59
  a obstála v skúške časom.
 • 0:59 - 1:03
  Poháňa systémy, ktoré tvoria
  základ nášho digitálneho sveta.
 • 1:03 - 1:06
  Rozdiel medzi slobodným
  a neslobodným softvérom je,
 • 1:06 - 1:10
  že slobodný softvér nám vždy
  zaručuje 4 základné práva:
 • 1:10 - 1:17
  Ktokoľvek môže softvér slobodne
  použiť, študovať, zdieľať a vylepšiť.
 • 1:17 - 1:20
  Ak je softvér vyvinutý
  pod slobodnou licenciou,
 • 1:20 - 1:24
  ktokoľvek ho môže použiť
  bez obmedzení kedykoľvek a kdekoľvek.
 • 1:24 - 1:31
  Zdrojový kód môže čítať ktokoľvek, čo môže
  viesť k lepšej transparentnosti a bezpečnosti.
 • 1:31 - 1:35
  Ľudia z celého sveta môžu spolupracovať
  na problémoch, ktoré ovplyvňujú ľudstvo.
 • 1:35 - 1:39
  Softvér môžu zdieľať, diskutovať o ňom
  a vylepšovať ho spoločne.
 • 1:40 - 1:46
  Tento prístup je známy už mnoho dekád
  a hnutie sa stále zväčšuje a vyvíja.
 • 1:46 - 1:51
  Niektorí ľudia a spoločnosti však používajú
  vedomosti a nástroje na dosiahnutie cieľov,
 • 1:51 - 1:57
  ktoré jednotlivci, FSFE a iné organizácie
  vnímajú kriticky.
 • 1:58 - 2:03
  Preto prebieha debata o tom,
  či by sa mali 4 práva obmedziť,
 • 2:03 - 2:06
  aby sme si mohli lepšie uctiť naše
  hodnoty a presvedčenia,
 • 2:06 - 2:09
  alebo ochrániť
  obchodné modely.
 • 2:09 - 2:14
  Veríme, že softvérová sloboda
  a vyrovnávanie softvérových rozdielov
 • 2:14 - 2:15
  sú nevyhnutné
  pre demokraciu.
 • 2:15 - 2:20
  Avšak, nejde vždy o správny nástroj
  na všetky problémy okolo nás.
 • 2:22 - 2:25
  Chceme slobodný softvér, aby mohli
  ľudia po celom svete
 • 2:25 - 2:29
  spoločne tvoriť technológie
  v nezávislom prostredí
 • 2:29 - 2:33
  a zlepšiť tak demokratické zapojenie
  do digitálnej doby.
 • 2:33 - 2:37
  Nechceme to oslabiť
  novými obmedzeniami.
 • 2:37 - 2:40
  Slobodný softvér
  používa stále viac ľudí.
 • 2:40 - 2:42
  Sú stále rozmanitejší.
 • 2:42 - 2:47
  Aby sa proces utvárania technológií
  stal čo najviac inkluzívnym,
 • 2:47 - 2:49
  potrebujeme sa viac rešpektovať.
 • 2:49 - 2:54
  Zároveň, ako hnutie, musíme pamätať
  na naše 4 základné hodnoty:
 • 2:54 - 3:00
  Používať, študovať, zdieľať, vylepšovať.
  Pre všetkých.
 • 3:03 - 3:13
  Mimochodom, toto video bolo tiež vytvorené
  pomocou slobodného softvéru.
 • 3:13 - 3:16
  fsfe.org/freesoftware
 • 3:16 - 3:21
  fsfe.org/contribute
Title:
Softvér ovplyvňuje spoločnosť. Slobodný softvér ju vylepšuje.
Description:

Hľadali ste video, ktoré vysvetľuje hodnoty slobodného softvéru do 3 minút? Práve ste ho našli.

Toto video sme vytvorili k príležitosti nášho 20. výročia, aby sa viac ľudí dozvedelo, čo znamená slobodný softvér. Ak chcete viac informácií, pozrite si prejav z konferencie FOSDEM 2020 od Matthiasa Kirschnera, prezidenta neziskovej organizácie Free Software Foundation Europe (FSFE). Zamýšľa sa nad hodnotami softvérovej slobody a žiada viac rešpektu a rozmanitosti v komunitách slobodného softvéru. https://www.youtube.com/watch?v=tCDE3gNAP08

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:23

Slovak subtitles

Revízie Compare revisions