Vietnamese titulky

← Tại sao số kết quả ước tính thay đổi khi đi từ trang 1 sang trang 2?

Získať kód na vloženie
40 Languages

Ukazujem Revíziu 3 vytvorenú 05/02/2013 od Nghia Huynh Trong.

 1. Câu hỏi hôm nay đến từ San Francisco, California.
 2. Blind Five Year Old hỏi "Độ tin cậy của câu truy vấn site:
 3. và tại sao thỉnh thoảng tổng số lại chuyển từ
 4. trang 1 sang trang 2?"
 5. Tôi không thực sự muốn đặt nó vào cái khái niệm
 6. câu truy vấn site:
 7. Thay vào đó , tôi muốn xoay quanh và tập trung
 8. vào kết quả đánh giá.
 9. Có vài thứ bạn cần biết.
 10. Thứ nhất, nếu bạn nhận biết được, bạn nên chú ý.
 11. rằng các kết quả đánh giá chỉ chính xác đối với 3
 12. con số đáng kể
 13. Vây, chúng mang tính tương đối.
 14. Cũng như chúng ta đang tìm kiếm những câu hỏi, tại một số điều chúng tôi nói, được, chúng ta
 15. có đủ điều kiện để tạo nên trang đầu tiên, và chúng ta thấy khoảng cách bao xa
 16. để chúng ta đi qua hết danh sách các tin bài--
 17. lượng dữ liệu chúng ta có--
 18. vì vậy, chúng ta có thể ước tính được rằng còn bao nhiêu
 19. kết quả nữa.
 20. Giờ đây khi bạn nhấn từ trang 1 sang trang 2, đột nhiên
 21. bạn sẽ đi sâu hơn.
 22. Và có được ước đoán tốt hơn hay có
 23. ước đoán khác nhỉnh hơn, bởi bạn không chỉ
 24. xem sơ sơ qua toàn bộ
 25. đống tài liệu, bạn thực sự bắt đầu muốn
 26. đi sâu hơn nữa.
 27. Vì thế đó là điểm tương đối chung chung với kết quả ước tính của chúng tôi
 28. để thay đổi đi từ trang 1 sang trang 2, cụ thể là trở nên
 29. chính xác hơn.
 30. Vì thế nó không phải là nhân tố của câu truy vấn site:
 31. Nó thường là nhân tố để chúng ta đào sâu hơn
 32. dữ liệu, và kết quả là, chúng ta có một
 33. ít nhất là một ước tính tốt hơn hoặc khác biệt về số kết quả mà chúng ta thu được.