Return to Video

Kako privući i zadržati radnika sa invaliditetom

 • 0:03 - 0:04
  Zovem se Šon Merihju
 • 0:04 - 0:07
  i radim za Majkrosoft.
  Ja sam razvojni inženjer
 • 0:07 - 0:09
  u takozvanoj Podršci za
  osobe sa invaliditetom.
 • 0:09 - 0:11
  U pitanju je besplatna
  tehnička podrška
 • 0:11 - 0:12
  za korisnike sa invaliditetom.
 • 0:12 - 0:15
  Ja sam Džin Hodžson.
 • 0:15 - 0:16
  Radim za PROVAIL.
 • 0:16 - 0:18
  To je neprofitna organizacija
 • 0:18 - 0:21
  koja podržava osobe sa invaliditetom.
 • 0:21 - 0:25
  Pomažemo im da nađu poslove
  u svim oblastima na tržistu,
 • 0:25 - 0:28
  sve vrste poslova
  u radu sa Amerikancima,
 • 0:28 - 0:31
  na svim radnim poljima.
 • 0:31 - 0:33
  Ja sam Sem Sepa.
 • 0:33 - 0:36
  Radim u kadrovskoj službi
  i radio sam
 • 0:36 - 0:40
  za niz tek kompanija
  tokom zadnjih 10 godina.
 • 0:40 - 0:44
  Trenutno se bavim zapošljavanjem
  softverskih inženjera.
 • 0:46 - 0:50
  Ja sam Suzan Sirs
  i radim za univerzitet u Ilinoisu,
 • 0:50 - 0:54
  u kancelariji za resurse
  i obrazovanje za osobe sa invaliditetom.
 • 0:54 - 0:56
  Ja sam Majk Forehand.
 • 0:56 - 0:58
  Radim u kadrovskoj službi
 • 0:58 - 1:03
  koja se bavi stvaranjem diverziteta
 • 1:03 - 1:05
  i uključenja osoba sa invaliditetom.
 • 1:06 - 1:08
  Zovem se Toni Bejlis.
 • 1:08 - 1:12
  Radim u nacionalnoj laboratoriji
  Lorens Livermor
 • 1:12 - 1:14
  u Livermoru, u Kaliforniji.
 • 1:14 - 1:18
  To je jedna od 17 laboratorija
  Ministarstva za energetiku.
 • 1:18 - 1:20
  Naš fokus je nacionalna bezbednost.
 • 1:20 - 1:21
  (muzika)
 • 1:27 - 1:28
  Osobe sa invaliditetom
 • 1:28 - 1:32
  su uglavnom nezastupljene
  u dosta oblasti.
 • 1:32 - 1:37
  Rad na računarima je definitivno
  jedna od tih oblasti.
 • 1:37 - 1:40
  Veoma je bitno da se svi,
  posebno studenti,
 • 1:40 - 1:43
  osete ohrabrenim i sposobnim
  da se bave računarstvom
 • 1:43 - 1:46
  jer mislim da mogu utrti put
 • 1:46 - 1:48
  ka boljoj tehnologiji za sve.
 • 1:49 - 1:52
  Kako ćemo rešiti probleme
  u društvu
 • 1:52 - 1:56
  ako ne predstavljamo celokupno društvo?
 • 1:56 - 2:00
  U tom smislu, treba da uključimo
 • 2:00 - 2:05
  osobe za koje radimo a to je
  cela populacija.
 • 2:05 - 2:10
  Ako imate 2 milijarde ljudi
  sa invaliditetom,
 • 2:10 - 2:11
  kako ih možete ignorisati?
 • 2:11 - 2:17
  Zašto ih ne uključiti u diskusiju?
 • 2:19 - 2:21
  Kandidati sa invaliditetom
 • 2:21 - 2:24
  doprinose firmi jedinstvenim
  načinom razmišljanja.
 • 2:24 - 2:27
  Zemlja nam je puna različitosti te i
  tržište treba da privuče
 • 2:27 - 2:29
  dosta različitih ljudi koji će
 • 2:29 - 2:33
  koristiti proizvode koje prodajemo ili
  usluge koje pružamo.
 • 2:33 - 2:40
  Kada je zemlja puna različitosti,
  i tim treba da bude isti,
 • 2:40 - 2:45
  da odslikava demografiju naše zemlje.
 • 2:46 - 2:48
  Kao članovi tima,
 • 2:48 - 2:52
  zalažu se sa istom strašću
 • 2:52 - 2:57
  i deo su šireg tima kao svi ostali,
 • 2:57 - 3:00
  jedina je razlika u njihovom pogledu
  svet.
 • 3:00 - 3:03
  Drugačije rešavaju probleme i
  drugačije se nose sa njima
 • 3:03 - 3:05
  te tako pronalaze i drugačija rešenja.
 • 3:05 - 3:07
  Smatram da
 • 3:07 - 3:11
  jedna osoba sa invaliditetom ne razume
  svačiji invaliditet.
 • 3:11 - 3:13
  Ali smatram da unose izvestan
  stepen empatije u firmu
 • 3:13 - 3:16
  i razumevanje da ljudi imaju
  različita iskustva,
 • 3:16 - 3:19
  a ako imate pripravnike i zaposlene
  sa invaliditetom
 • 3:19 - 3:22
  mislim da dobijate tu perspektivu.
 • 3:22 - 3:26
  Mislim da kada imate osobe sa
  invaliditetom u sklopu vaše kulture
 • 3:26 - 3:30
  ljudi bolje razumeju
 • 3:30 - 3:33
  kulturološke razlike, razlike u učenju,
 • 3:33 - 3:37
  kako imati različite perspektive.
 • 3:38 - 3:39
  Potrebno je više senzibiliteta
 • 3:39 - 3:43
  kada govorimo o intervjuisanju
  ovih kandidata.
 • 3:43 - 3:46
  Treba da razmislite unapred o podršci
  koja će im trebati
 • 3:46 - 3:49
  tokom intervjua.
 • 3:49 - 3:50
  I potreban je prost,
  konkretan proces
 • 3:50 - 3:54
  koji će pomoći kandidatima da se osete
  dobrodošlim od samog početka intervjua
 • 3:54 - 3:57
  da bi se osetili dobrodošlim u tim.
 • 3:57 - 3:59
  Znaju šta se mora desiti tokom
 • 3:59 - 4:01
  procesa intervjua.
 • 4:01 - 4:03
  Pruža im samopouzdanje i
  dopušta
 • 4:03 - 4:06
  da se desi magija tokom intervjua.
 • 4:07 - 4:10
  Trenutno sarađujemo
  sa Majkrosoftom
 • 4:10 - 4:12
  na programu zaposlenja osoba sa autizmom.
 • 4:12 - 4:17
  Pomažemo im da ih regrutuju,
  pomažemo im da pronađu dosta osoba
 • 4:17 - 4:20
  koje bi želeli da uključe u program
  zapošljavanja.
 • 4:20 - 4:23
  Pripremamo osobe koje će voditi
  intervjue,
 • 4:23 - 4:25
  pripremamo one koji će biti intervjuisani.
 • 4:25 - 4:28
  Pomažemo im u nekim težim oblastima
 • 4:28 - 4:30
  kao što je skeniranje telefona,
 • 4:30 - 4:34
  ublažavamo sam proces intervjua
 • 4:34 - 4:37
  kako bi se otkrile prave veštine osobe
 • 4:37 - 4:41
  i da li su te veštine ono što se traži
  na tom poslu.
 • 4:42 - 4:45
  Pročitao sam jednu studiju
  koja me je inspirisala
 • 4:45 - 4:52
  u kojoj su pitali korisnike na tržištu
 • 4:52 - 4:58
  da li znaju da firma zapošljava
  osobe sa invaliditetom.
 • 4:58 - 5:01
  Otkrili su da korisnici kada saznaju
  taj podatak o firmama
 • 5:01 - 5:04
  postaju skloniji kupovini proizvoda
  i usluga te firme.
 • 5:04 - 5:06
  A to je zato što korisnici više poštuju
 • 5:06 - 5:08
  takve biznise
 • 5:08 - 5:11
  ne samo zato što je to ispravno
 • 5:11 - 5:15
  nego zato što su stvarno odgovorni.
 • 5:15 - 5:18
  Zato što su posvećeni diverzitetu
  i raznolikoj radnoj snazi,
 • 5:18 - 5:20
  uključuju osobe sa invaliditetom.
 • 5:21 - 5:27
  Kad god je inkluzija deo cilja,
  svi imaju koristi.
 • 5:27 - 5:30
  Čak i kada je u pitanju
  inkluzivna tehnologija,
 • 5:30 - 5:32
  poput snimaka sa titlovima
 • 5:32 - 5:40
  ili sajtova koji su prigodni za osobe
  sa bilo kojom vrstom poteškoća,
 • 5:40 - 5:42
  imamo prostraniju publiku,
 • 5:42 - 5:45
  više je mogućnosti za profit.
 • 5:46 - 5:49
  Mislim da ulažemo u
  svačiju budućnost
 • 5:49 - 5:54
  kada stvaramo i dizajniramo projekte
  koji su svima dostupni
 • 5:54 - 5:56
  od samog starta.
 • 5:56 - 5:58
  To je investicija u budućnost svih nas,
 • 5:58 - 6:02
  ne samo osoba sa invaliditetom.
 • 6:02 - 6:07
  Niko od nas ne zna šta nas čeka sutra.
 • 6:07 - 6:09
  U jednoj sekundi, život ti se promeni
 • 6:09 - 6:12
  i možeš postati član zajednice
  sa invaliditetom
 • 6:12 - 6:14
  i mogu ti trebati ovi ustupci,
 • 6:14 - 6:18
  tako da nije samo o zapošljavanju ljudi,
 • 6:18 - 6:20
  već je u pitanju investicija za sve nas.
 • 6:21 - 6:23
  Mislim da nam predstoji izazov,
 • 6:23 - 6:28
  ali da bismo uključili osobe
  sa invaliditetom
 • 6:28 - 6:33
  treba da počnemo sa oslobađanjem
  od predrasuda uopšte,
 • 6:33 - 6:36
  svih implicitnih i nesvesnih predrasuda
 • 6:36 - 6:39
  a to važi i za osobe sa invaliditetom.
 • 6:39 - 6:42
  Mislim da nas, nažalost, sve čeka
  jedan dug put,
 • 6:42 - 6:47
  ali na kojem možemo raditi zajedno.
 • 6:47 - 6:49
  Mislim da su nam potrebne organizacije
  i firme
 • 6:49 - 6:51
  koje će sarađivati na ovom polju.
 • 6:51 - 6:53
  U sredini gde se
 • 6:53 - 6:59
  industrija zasniva na saradnji
  između kultura
 • 6:59 - 7:02
  i gde se sve postiže timskim radom,
 • 7:02 - 7:08
  različita mišljenja su veoma bitna.
 • 7:09 - 7:12
  Kada sagledamo perspektive,
 • 7:12 - 7:14
  ili bar uzmemo u obzir perspektive drugih,
 • 7:14 - 7:17
  mislim da možemo stvoriti
  inkluzivnije proizvode,
 • 7:17 - 7:20
  našu kulturu, naša radna mesta,
 • 7:20 - 7:22
  možemo ih učiniti inkluzivnijim i
  boljim mestima.
 • 7:23 - 7:24
  Uistinu,
 • 7:24 - 7:30
  pristupačnost da se izmeni lični stav
  je najbitnija za inkluzivnost.
 • 7:30 - 7:33
  Nije fizički pristup. Nego pristupačnost
  izmeni stava.
 • 7:33 - 7:39
  Treba da utičemo na kulturu i znam da je
  za to potrebno vremena
 • 7:39 - 7:41
  i da će biti izazova
 • 7:41 - 7:45
  ali smatram da treba početi sa malim
  i jedan dobar uspeh
 • 7:45 - 7:48
  je izvrstan početak da se izgradi
  zamah.
 • 7:51 - 7:55
  Uključite se u AccessComputing za razvoj
  strategija za zapošljavanje, obuku i
 • 7:55 - 7:59
  zadržavanje radnika sa invaliditetom.
 • 8:01 - 8:06
  Za više informacija o AccessComputing,
  posetite uw.edu/accesscomputing
 • 8:10 - 8:14
  AccessComputing predstavlja saradnju sa
  DO-IT, smerom za informatiku i građevinu,
 • 8:14 - 8:19
  i sa školom informatike univerziteta
  u Vašingtonu.
 • 8:22 - 8:27
  Nacionalna Fondacija za Nauku je
  finansirala ovaj snimak i druge aspekte
 • 8:27 - 8:32
  ovog projekta u sastavu programa za
  širenje učešća u računarstvu
 • 8:32 - 8:41
  Direktorata za računarstvo, informatiku i
  građevinu (CISE), broj granta CNS-1539179.
 • 8:45 - 8:49
  Sva mišljenja, pronalasci, zaključci ili
  preporuke u ovom videu pripadaju autoru
 • 8:49 - 8:55
  i nisu apsolutan odraz mišljenja
  Nacionalne Fondacije za Nauku.
 • 9:01 - 9:06
  Kopiranje ovog materijala je dozvoljeno u
  obrazovne nekomercijalne svrhe,
 • 9:06 - 9:11
  pod uslovom da je izvor pomenut.
Title:
Kako privući i zadržati radnika sa invaliditetom
Description:

Ovaj snimak predstavlja radnike sa invaliditetom i poslodavce u diskusiji o prednostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom i šta su konkretno uradili da bi uposlili i zadržali radnike sa invaliditetom. Takođe dostupno u audio verziji https://youtu.be/AWxSS9-CvkA

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
09:14

Serbian subtitles

Revízie Compare revisions