Return to Video

ជួយក្មេងៗដែលប្រព័ន្ធអប់រំមិនបានអើពើនិងមើលរំលង​ (មានចំណងជើងរងជាភាសាខ្មែរ)

 • 0:01 - 0:03
  ជាងមួយទស្សវត្សកន្លងមកហើយ
 • 0:03 - 0:08
  ខ្ញុំបានសិក្សាពីក្មេងៗត្រូវគេបណ្តេញចេញពីសាលា
 • 0:08 - 0:10
  ឬហៅថាក្មេងបោះបង់ការសិក្សា
 • 0:10 - 0:14
  ទីបំផុតពួកគេបរាជ័យដោយសារប្រព័ន្ធអប់រំ
 • 0:14 - 0:17
  ក្លាយជាក្មេងតាមចិញ្ចើមផ្លូវ រងអំពើហឹង្សា
 • 0:17 - 0:19
  ការបំពានពីប៉ូលីស
 • 0:19 - 0:20
  ការធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅ
 • 0:20 - 0:23
  និងការចាប់ដាក់គុក
 • 0:23 - 0:27
  ខ្ញុំតាមដានក្មេងទាំងនេះជាច្រើនឆ្នាំ
 • 0:27 - 0:29
  នៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា
 • 0:29 - 0:35
  ដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្វីដែលយើងហៅថា “រុញចេញពីសាលា ចូលគុក”
 • 0:37 - 0:39
  ពេលអ្នកមើលឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះ
 • 0:39 - 0:41
  របស់ក្មេងៗក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំ
 • 0:43 - 0:45
  អ្នកអាចនឹងឃើញបញ្ហា
 • 0:45 - 0:49
  ក្មេងប្រុសម្នាក់មានកាន់ដបស្រាក្នុងដៃ
 • 0:49 - 0:51
  គាត់អាយុប្រមាណ១៤ឆ្នាំ
 • 0:51 - 0:53
  ហើយថ្ងៃនោះជាថ្ងៃសិក្សា
 • 0:53 - 0:56
  អ្នកដទៃនៅពេលឃើញទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹង
 • 0:56 - 0:58
  មើលឃើញជាក្រុមក្មេងពាល
 • 0:58 - 1:00
  ក្រុមវ៉ៃតប់
 • 1:00 - 1:01
  ក្រុមឧក្រិដ្ឋជន
 • 1:02 - 1:04
  ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរូបភាពខុសពីហ្នឹង
 • 1:04 - 1:07
  ខ្ញុំឃើញក្មេងៗទាំងនេះតាមរបៀបមួយ
 • 1:08 - 1:12
  ដែលពួកគេអាចនាំនូវតំលៃដល់ប្រព័ន្ធអប់រំ
 • 1:12 - 1:17
  តើអ្នកនឹងចូលរួមជាមួយខ្ញុំប្តូររបៀបយើងដាក់ងារក្មេងៗ
 • 1:18 - 1:22
  ពី “បង្កគ្រោះថ្នាក់” ទៅ “ពេញដោយសក្ដានុពល” ?
 • 1:22 - 1:24
  (សំលេងទះដៃ)
 • 1:30 - 1:32
  តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាថាក្មេងៗទាំងនេះ
 • 1:32 - 1:35
  មានសក្តានុពល និងតាំងចិត្តផ្លាស់ប្តូរ?
 • 1:35 - 1:38
  ខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំជាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះ
 • 1:39 - 1:43
  ដឹងទេ ខ្ញុំធំឡើងក្នុងទីក្រុងជាមួយភាពក្រីក្រ
 • 1:43 - 1:44
  ដោយគ្មានឪពុក
 • 1:44 - 1:47
  គាត់បោះបង់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់កើតម្ល៉េះ
 • 1:47 - 1:49
  យើងរស់នៅដោយពិឹងលើជំនួយ
 • 1:49 - 1:50
  ពេលខ្លះគ្មានជំរក
 • 1:50 - 1:53
  អត់ឃ្លានជាច្រើនលើកច្រើនគ្រា
 • 1:53 - 1:55
  ពេលខ្ញុំអាយុ១៥ឆ្នាំ
 • 1:55 - 2:00
  ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ដាក់ឃុំ៣ដង ពីបទល្មើស៣
 • 2:00 - 2:03
  មិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេសំលាប់
 • 2:04 - 2:05
  ហើយមិនយូរប៉ុន្មាន
 • 2:05 - 2:08
  ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងឈរក្បែរពូខ្ញុំ
 • 2:08 - 2:09
  គាត់ត្រូវបានគេបាញ់
 • 2:10 - 2:12
  ខណះកំពុងរង់ចាំរថយន្តសង្គ្រោះ
 • 2:12 - 2:14
  ជាងមួយម៉ោង
 • 2:16 - 2:20
  គាត់ហូរឈាមច្រើន ស្លាប់លើចញ្ចើមផ្លូវ
 • 2:21 - 2:24
  ខ្ញុំបានបាត់បង់ជំនឿចិត្ត និងក្តីសង្ឃឹមក្នុងលោក
 • 2:24 - 2:28
  ហើយខ្ញុំឈប់ជឿអ្វីទាំងអស់ ព្រោះសង្គមនេះធ្វើអោយខ្ញុំបរាជ័យ។
 • 2:29 - 2:31
  ខ្ញុំគ្មានអ្វីផ្តល់អោយនរណាម្នាក់
 • 2:31 - 2:35
  ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ផ្តល់អ្វីៗអោយខ្ញុំដែរ។
 • 2:35 - 2:37
  ខ្ញុំជឿថានេះជាវាសនារបស់ខ្ញុំ
 • 2:37 - 2:40
  ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងគ្មានជីវិតរស់ដល់អាយុ១៨ឆ្នាំផង
 • 2:40 - 2:43
  មូលហេតុខ្ញុំមកទីនេះថ្ងៃនេះ
 • 2:43 - 2:47
  គឺព្រោះតែគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំ
 • 2:47 - 2:50
  និងជួយដាស់សតិខ្ញុំរហូតមក
 • 2:51 - 2:52
  គ្រូបង្រៀនម្នាក់នេះ
 • 2:52 - 2:55
  គឺអ្នកស្រី រូស
 • 2:56 - 3:00
  គាត់គឺជាគ្រូម្នាក់ដែលចូលចិត្តឈឺឆ្អាលរឿងកូនសិស្ស
 • 3:00 - 3:01
  (សំលេងសើច)
 • 3:02 - 3:04
  គាត់គឺជាគ្រូដែលតែងតែនិយាយថា៖
 • 3:04 - 3:08
  វិចទ័រ ខ្ញុំនៅទីនេះ ពេលណាទើបអ្នកត្រូវការខ្ញុំ...
 • 3:08 - 3:09
  (សំលេងសើច)
 • 3:10 - 3:12
  តែខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួច
 • 3:12 - 3:16
  ប៉ុន្តែគាត់យល់ពីគោលការណ៍គ្រឹះមួយអំពីក្មេងដូចខ្ញុំ
 • 3:16 - 3:18
  ពួកយើងគឺដូចជាអ័យស្ទ័រអញ្ចឹង
 • 3:18 - 3:20
  យើងបើកគំរបឡើង នៅពេលយើងត្រៀមខ្លួនរួចប៉ុណ្ណោះ
 • 3:21 - 3:24
  ហើយប្រសិនបើអ្នកមិននៅទីនោះក្បែរយើងទេ
 • 3:24 - 3:26
  យើងនឹងបិទគំរបរបស់យើងវិញភ្លាម
 • 3:26 - 3:28
  អ្នកស្រី រូស នៅទីនោះក្បែរខ្ញុំ
 • 3:28 - 3:30
  គាត់ដាក់ខ្ឡួនចូលជិតពួកយើង
 • 3:30 - 3:34
  គាត់គោរពសហគមន៍ខ្ញុំ សាច់ញាតិខ្ញុំ និងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ
 • 3:34 - 3:38
  ខ្ញុំប្រាប់គាត់ពីរឿងលោកពូ រ៉ូបេន
 • 3:38 - 3:41
  គាត់យកខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយគាត់ព្រោះខ្ញុំគ្មានលុយ
 • 3:41 - 3:43
  ហើយគាត់ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំត្រូវការលុយចាយ
 • 3:43 - 3:46
  គាត់រើសអេតចាយសំរាប់ចិញ្ចឹមជីវិត
 • 3:47 - 3:48
  ម៉ោង៤ភ្លឺមុនទៅសាលា
 • 3:48 - 3:51
  ខ្ញុំជញ្ជូនសំបកដបបោះចូលឡានគាត់
 • 3:52 - 3:53
  ធ្វើអោយសំបកដបបែក
 • 3:54 - 3:56
  មុតដៃហូរឈាម
 • 3:56 - 4:00
  ជោគខោនិងស្បែកជើងកីឡារបស់ខ្ញុំ
 • 4:00 - 4:04
  ខ្ញុំតក់ស្លុត ឈឺយ៉ាងខ្លាំង ក៏សំរាក
 • 4:05 - 4:08
  ពូសម្លឹងមុខខ្ញុំ ហើយគាត់និយាយថា
 • 4:08 - 4:10
  "Mijo,
 • 4:10 - 4:12
  estamos buscando vida."
 • 4:13 - 4:15
  "ពួកយើងកំពុងស្វែងរកជីវិតដ៏ប្រសើរមួយ
 • 4:16 - 4:20
  យើងកំពុងព្យាយាមបងើ្កតអ្វីៗ ពីបាតដៃទទេ"។
 • 4:21 - 4:24
  អ្នកស្រី រូស ស្តាប់រឿងខ្ញុំ
 • 4:24 - 4:26
  ចង់អោយខ្ញុំនិយាយរឿងនេះក្នុងថ្នាក់ ហើយគាត់និយាយថា
 • 4:26 - 4:29
  “វិចទ័រ នេះគឺជាអំណាចរបស់អ្នក
 • 4:29 - 4:31
  នេះជាសក្កានុពលរបស់អ្នក
 • 4:31 - 4:36
  គ្រួសារ វប្បធម៍ សហគមន៍ បានបង្រៀននិងលុតដំអ្នកអោយចេះតស៊ូ
 • 4:36 - 4:41
  អ្នកនឹងប្រើវាជាប្រយោជន៍ក្នុងការរៀនសូត្រ
 • 4:42 - 4:46
  ដើម្បីអាចត្រឡប់មកជួយអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍របស់អ្នក។”
 • 4:47 - 4:48
  ជាមួយការជួយរបស់អ្នកស្រី រូស
 • 4:48 - 4:51
  ខ្ញុំត្រឡប់មកចូលរៀនវិញ។
 • 4:51 - 4:54
  លទ្ធផលរៀនក៏បានល្អ
 • 4:55 - 4:58
  ហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាដូចគេឯង។
 • 4:58 - 4:59
  (សំលេងទះដៃ)
 • 5:06 - 5:08
  ប៉ុន្តែអ្នកស្រី រូស និយាយមកខ្ញុំមុនថ្ងៃបិទវគ្គថា
 • 5:08 - 5:11
  វិចទ័រអ្នកគ្រូមានមោទនភាពចំពោះកូនណាស់
 • 5:12 - 5:14
  អ្នកគ្រូដឹងច្បាស់ថាកូនអាចធ្វើបាន
 • 5:14 - 5:17
  ឥឡូវដល់ពេលចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យហើយ
 • 5:17 - 5:18
  (សំលេងសើច)
 • 5:19 - 5:21
  មហាវិទ្យាល័យ? ខ្ញុំហ្នឹង?
 • 5:21 - 5:24
  អូយ អ្នកគ្រូនិយាយស្អីហ្នឹង ខ្ញុំហ្នឹងចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យ?
 • 5:24 - 5:29
  ក្រោយមកខ្ញុំបានដាក់ពាក្យចូលរៀន ដោយមានការណែនាំ និងជ្រំុជ្រែងពីគាត់
 • 5:29 - 5:31
  ខ្ញុំទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតិអោយចូលរៀន
 • 5:31 - 5:33
  ប៉ុន្តែឋិតក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌមួយសរសេរថា
 • 5:33 - 5:37
  "អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយចូលរៀនសាកល្បងសិន។"
 • 5:37 - 5:40
  “ស្អីគេ... សាកល្បងសិន”? ខ្ញុំកំពុងតែសាកល្បងស្រាប់ហើយហ្នឹង
 • 5:40 - 5:41
  គ្មានបញ្ហា?"
 • 5:41 - 5:42
  (សំលេងសើច)
 • 5:42 - 5:46
  វាគឺការសាកល្បងផ្នែកអប់រំ មិនមែនផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌទេ។
 • 5:47 - 5:51
  តើគ្រូដូចអ្នកស្រីរូស បានធ្វើអ្វីខ្លះទើបបានជោគជ័យនឹងក្មេងៗ
 • 5:51 - 5:53
  ដូចក្មេងៗឋិតក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំ?
 • 5:53 - 5:55
  ខ្ញុំសូមស្នើយុទ្ធសាស្រ្តចំនួនបី
 • 5:55 - 5:56
  ទីមួយ៖
 • 5:57 - 6:01
  បោះចោលទស្សនៈអន់ថយក្នុងវិស័យអប់រំ
 • 6:01 - 6:03
  ក្មេងទាំងនេះមកពីកន្លែងដែលប្រើហឹង្សា
 • 6:03 - 6:04
  ក្រុមអ្នកក្រីក្រ
 • 6:04 - 6:07
  ក្មេងទាំងនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ជាសិស្សគេចសាលា។
 • 6:07 - 6:12
  ក្មេងទាំងនេះបង្រៀនយ៉ាងណាក៏មិនចេះដែរ។
 • 6:13 - 6:15
  បើពួកគេមានបញ្ហា
 • 6:15 - 6:17
  យើងមានដំណោះស្រាយ”
 • 6:18 - 6:19
  ទីពីរ៖
 • 6:20 - 6:25
  សូមអោយតំលៃរឿងរ៉ាវ ដែលពួកគេនាំមកសាលា។
 • 6:26 - 6:31
  រឿងរ៉ាវជូរច៉ត់ពួកគេបានឆ្លងកាត់គឺអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់។
 • 6:31 - 6:36
  ហើយខ្ញុំដឹងថា អ្នកដឹងរឿងទាំងនេះខ្លះដែរ។
 • 6:37 - 6:40
  រឿងរ៉ាវ និងបទពិសោធន៍ជូរច៉ត់ទាំងនេះ
 • 6:40 - 6:45
  បង្ហាញនូវភាពរឹងមាំ ចរឹតលក្ខណៈ និងភាពអត់ធន់។
 • 6:46 - 6:49
  តោះជួយក្មេងៗធ្វើអោយរឿងរបស់គេកាន់តែប្រណិត។
 • 6:49 - 6:51
  លើកទឹកចិត្តពួកគេអោយមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯង
 • 6:51 - 6:55
  ពីព្រោះប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងស្វាគមន៍ ក្រុមគ្រួសារ វប្បធម៌
 • 6:55 - 6:56
  សហគមន៍របស់គេ
 • 6:56 - 6:59
  និងជំនាញដែលគេបានរៀនដើម្បីរស់។
 • 7:00 - 7:04
  យ៉ាងណាមិញ យុទ្ធសាស្រ្តទីបីដែលជាយុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់បំផុត
 • 7:04 - 7:05
  គឺធនធានទំនុបបំរុង។
 • 7:05 - 7:09
  យើងត្រូវផ្តល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេ
 • 7:10 - 7:13
  ភាពក្លាហានតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
 • 7:14 - 7:16
  អ្នកអាចអង្គុយចាំមើលហើយប្រាប់ខ្ញុំថា៖
 • 7:16 - 7:19
  "នែប្អូនប្រុស រៀនចេះជួយខ្លួនឯងនឹងអ្វីដែលប្អូនមាន។"
 • 7:19 - 7:22
  ប៉ុន្តែតើខ្ញុំជួយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េច បើកើតមកគ្មានអ្វីផងហ្នឹង?
 • 7:23 - 7:24
  (សំលេងសើច)
 • 7:24 - 7:25
  ជួយប្រាប់ផង តើខ្ញុំគួរជួយខ្លួនឯងដោយរបៀបណា?
 • 7:26 - 7:26
  (សំលេងទះដៃ)
 • 7:34 - 7:35
  ការបណ្តុះបណ្តាលការងារ
 • 7:35 - 7:36
  ការអប់រំណែនាំ
 • 7:36 - 7:38
  ការប្រឹក្សាយោបល់។ល។
 • 7:38 - 7:40
  គឺបង្រៀនក្មេងៗអោយចេះរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួន
 • 7:40 - 7:42
  ជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេ
 • 7:42 - 7:46
  និងបណ្តេញចេញពីសាលាដូចសត្វធាតុ។
 • 7:47 - 7:49
  ចុះបើធ្វើដូច្នេះវិញតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ?
 • 7:49 - 7:54
  ខ្ញុំសំណូមពរអោយមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ស្តារសប្បទា នៅគ្រប់វិទ្យាល័យទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។
 • 7:54 - 7:57
  (សំលេងទះដៃ)
 • 8:01 - 8:07
  យើងបានធ្វើតេស្តគំនិតទាំងនេះក្នុងសហគមន៍វ៉តក្នុងទីក្រុងអីលអេ
 • 8:07 - 8:10
  ជាមួយក្មេងៗចំនួន៤០នាក់ដែលបានបណ្តេញចេញពីសាលា
 • 8:10 - 8:12
  វីលៀមគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ចំណោមនោះ។
 • 8:13 - 8:17
  គាត់ត្រូវបានគេដាក់ងារមិនល្អជាច្រើន។
 • 8:17 - 8:20
  គាត់បោះបង់ការសិក្សា គាត់ជាសមាជិកក្មេងពាល
 • 8:20 - 8:22
  ជាឧក្រិដ្ឋជន។
 • 8:22 - 8:25
  ពេលពួកយើងជួបគាត់ គាត់បានបដិសេធន៍យើង។
 • 8:25 - 8:27
  ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំពាក្យអ្នកស្រី រូស ធ្លាប់និយាយថា
 • 8:27 - 8:31
  “ហេ ខ្ញុំនៅទីនេះចាំជួយអ្នកជានិច្ច ពេលអ្នកត្រូវការសូមមករកខ្ញុំចោះ”។
 • 8:31 - 8:32
  (សំលេងសើច)
 • 8:32 - 8:33
  មួយរយៈក្រោយ
 • 8:34 - 8:37
  ក្រោយមកគាត់ចាប់ផ្តើមបើកចិត្ត
 • 8:37 - 8:40
  ហើយខ្ញុំនៅចាំទិដ្ឋភាពថ្ងៃមួយដែលគាត់បានផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងតាមរយៈការជួយក្មេងស្រីម្នាក់។
 • 8:40 - 8:42
  ពួកយើងស្ថិតក្នុងក្រុមធំមួយ
 • 8:42 - 8:45
  មានក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយំយ៉ាងខ្លាំង
 • 8:45 - 8:47
  នាងបានប្រាប់ពួកយើងពីរឿងកំសត់របស់នាង
 • 8:49 - 8:53
  ដែលឪពុករបស់នាងត្រូវបានគេសំលាប់
 • 8:53 - 8:57
  ហើយសាកសពគាត់ត្រូវគេចុះផ្សាយលើទំព័រកាសែតនៅថ្ងៃបន្ទាប់។
 • 9:00 - 9:02
  ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវលួងនាងដោយរបៀបណា
 • 9:02 - 9:04
  បានត្រឹមទុកពេលអោយនាងរំងាប់ចិត្តបន្តិចសិន
 • 9:04 - 9:06
  តែវីលៀមមានទឹកចិត្តណាស់
 • 9:07 - 9:10
  គាត់បានទះតុហើយស្រែកថា
 • 9:10 - 9:14
  “តោះពួកយើងអោបគ្នាទាំងអស់គ្នា។”
 • 9:16 - 9:18
  (សំលេងទះដៃ)
 • 9:23 - 9:29
  ក្មេងស្រីនោះបានប្រែពីការស្រក់ទឹកភ្នែកឈឺចាប់ទៅជាញញឹមឡើងវិញ ហើយសំណើចក្នុងក្រុមបន្លឺឡើង
 • 9:29 - 9:34
  ជាសញ្ញាប្រាប់នាងថាសហគមន៍របស់នាងនឹងគាំទ្រនាង
 • 9:34 - 9:39
  ពេលនោះវីលៀមចាប់ផ្តើមយល់ពីគោលបំណងនៃការរស់នៅ
 • 9:39 - 9:44
  គឺដើម្បីជួយមនុស្សក្នុងសហគមន៍របស់គាត់។
 • 9:45 - 9:46
  គាត់ប្រាប់ពួកយើងពីរឿងរបស់គាត់។
 • 9:46 - 9:48
  យើងធ្វើអោយរឿងគាត់កាន់តែប្រណិត
 • 9:48 - 9:53
  ពីរឿងគួរអោយអាណិតទៅជារឿងគួរអោយស្ញើចសរសើរ
 • 9:53 - 9:55
  ដែលបានយកឈ្នះស្ថានភាពអាក្រក់បំផុត។
 • 9:55 - 9:57
  យើងអោយតំលៃខ្ពស់លើរឿងនេះ។
 • 9:58 - 10:01
  វីលៀមក៏បន្តការសិក្សារហូតបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ
 • 10:02 - 10:07
  និងទទួលបានវិញ្ញាប័នប័ត្របញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសន្តិសុខ
 • 10:07 - 10:11
  ហើយឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការអោយសាលាមួយ។
 • 10:11 - 10:12
  (សំលេងទះដៃ)
 • 10:20 - 10:21
  ធម៌របស់អ្នកស្រីរូស
 • 10:21 - 10:24
  គឺថា
 • 10:24 - 10:28
  ពេលយើងបង្រៀនដោយបេះដូង ចិត្តក៏នឹងទៅជាមួយដែរ
 • 10:31 - 10:35
  អ្នកនិពន្ធល្បីម្នាក់ ឈ្មោះខាលី ជីប្រាណ ពោលថា៖
 • 10:35 - 10:40
  “ចាកផុតពីទុក្ខវេទនា កើតមានវិញ្ញាណដ៏អស្ចារ្យ
 • 10:40 - 10:45
  កំពូលវីរជនមានស្នាមពេញខ្លួន"។
 • 10:46 - 10:52
  ខ្ញុំជឿថាដើម្បីបដិវត្តន៍ប្រព័ន្ធអប់រំដែលយើងកំពុងនិយាយនេះ
 • 10:52 - 10:57
  យើងត្រូវការក្មេងៗមកធ្វើការជាមួយយើង
 • 10:57 - 10:59
  ពេលពួកគេប្រែជាល្អប្រណិត
 • 10:59 - 11:02
  ស្គាល់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិ ភាពអត់ធន់ និង ភាពក្លាហានរបស់ខ្លួន
 • 11:02 - 11:05
  ដែលបានអភិវឌ្ឍន៍កន្លងមក
 • 11:05 - 11:09
  ការសិក្សារបស់ពួកគេនឹងប្រសើរទៅតាមហ្នឹងដែរ។
 • 11:11 - 11:14
  សូមមានភាពជឿជាក់លើក្មេងៗរបស់យើង។
 • 11:14 - 11:17
  សូមផ្តល់ធនធានទំនុបបំរុងពួកគេអោយបានត្រឹមត្រូវ។
 • 11:17 - 11:20
  ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីអ្វីដែលអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានផ្តល់ដល់ខ្ញុំ។
 • 11:20 - 11:22
  គាត់ជឿជាក់លើខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំង
 • 11:23 - 11:27
  ដែលការជឿជាក់របស់គាត់ធ្វើអោយខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងដែរ។
 • 11:27 - 11:28
  សូមអរគុណ។
 • 11:28 - 11:30
  (សំលេងទះដៃ)
Title:
ជួយក្មេងៗដែលប្រព័ន្ធអប់រំមិនបានអើពើនិងមើលរំលង​ (មានចំណងជើងរងជាភាសាខ្មែរ)
Description:

more » « less
Duration:
11:41

Khmer subtitles

Revisions