Vietnamese titulky

← Leroy: The Coronavirus high-risk group speaks out.

Získať kód na vloženie
12 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 04/18/2020 od Linh Nguyễn Khánh.

 1. [Những nhóm người rủi ro của COVID 19
  trong quá trình cách li xã hội] [Leroy, California]
 2. [Cách li] Ừm, bạn biết đấy, những người
  khuyết tật đã luôn bị cách li. Tôi nghĩ
 3. đất nước bây giờ cuối cùng đã thức tỉnh
  để nhận ra cuộc sống thật sự của người
 4. khuyết tật. Chúng tôi phải làm việc
  tại nhà, bạn biết đấy. Rất nhiều người
 5. trong số chúng tôi phải làm việc trên
  giường. Chúng tôi đã làm việc từ xa
 6. ngay từ khi có sự xuất hiện của Internet.
  Nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi phần
 7. còn lại của thế giới cuối cùng cũng
  thức tỉnh nhận ra người tàn tật đã
 8. sống như thế nào ngay từ những ngày
  đầu tiên. Câu hỏi là: Sau tất cả, có phải
 9. chúng ta sẽ ngồi xuống và nhìn xem
  cách để chúng ta có thể triển khai
 10. một vài thứ để giúp đỡ người khuyết tật
  từ những ngày đầu. [Người bị mù màu]
 11. Tôi cho rằng giới truyền thông thật là
  ngu ngốc, bởi nếu bạn nhìn vào các
 12. vấn đề sức khỏe khác. Nó sẽ tác động đến
  người da nâu và da đen. Nếu bạn nhìn vào
 13. người mà đang làm việc tại cửa hàng
  tạp hóa, và người đang làm công việc
 14. cần thiết. Chị gái tôi làm việc cho FedEx
  và cô ấy phải đến công sở. Nên nó có lí
 15. khi người da nâu và người da đen
  sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi virus.
 16. Vấn đề là, chúng ta cần phải làm gì với
  nó như là một quốc gia?
 17. [Thể chế hóa nạn phân biệt chủng tộc]
  Tôi nghĩ thể chế hóa nạn phân biệt
 18. chủng tộc giết chết chúng ta liên tiếp,
  hàng ngày. Cùng với virus, nó hợp nhất.