Marathi titulky

← Leroy: The Coronavirus high-risk group speaks out.

Získať kód na vloženie
12 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 06/06/2020 od Arvind Patil.

 1. तुम्ही जाणतां अपंग
 2. एकाकी असतात
 3. आता देश जागा झाला आहे
 4. देवांगाचे दुःख वास्तव जाणण्यास
 5. आपल्या पैकी अनेक वर्क फ्रॉम होम करतात
 6. सर्व काम आरामात करतात बेडवरुन
 7. आपण टेली मार्केटिंग सुरु केलेइंटरनेटच्या आरंभापासून
 8. मला आनंद झाला
 9. जगाला जागव आली
 10. पण देवांग
 11. हे आधीपासून करीत आहेत