Return to Video

קריאה מאת הועדה המייעצת של פטצר

 • 0:00 - 0:06
  [רונה הרטפלד) אנחנו קוראים כל האמנים בקהילת האמנויות הגלובלית להצטרף אלינו
 • 0:06 - 0:12
  כדי לחגוג, ולטפח את הערכים של אהבה ומחילה בעבודה שאנו עושים.
 • 0:12 - 0:18
  [ דוד קולסון ] כל אחד מאיתנו,בתחומים ובקהילות שלנו, רואה את הצורך לריפוי
 • 0:18 - 0:22
  את הצורך בתקשורת רגשית עמוקה יותר
 • 0:22 - 0:26
  [הרטפלד] ואת הצורך לשמש כמשואה בעולם מנותק
 • 0:26 - 0:33
  שבו כעס ועוינות לעתים קרובות מדי תפסו את מקומן של החמלה והאכפתיות לאחרים.
 • 0:33 - 0:37
  [קולסון] אנו מאמצים את המציאות של התלות ההדדית
 • 0:37 - 0:42
  את התפקיד המיוחד של היצירתיות, הדמיון וההשראה
 • 0:42 - 0:45
  יכולים לשחק למען אתגרים אלה.
 • 0:45 - 0:49
  [הרטפלד] האמנויות מרחיבות את האופקים שלנו, מאתגרות את הדעות הקדומות שלנו
 • 0:49 - 0:54
  ומאפשרות גם לאמן וגם לקהל להתעלות מעל מגבלות ומחסומים
 • 0:54 - 0:58
  של העבר שירשנו ושל חיי היומיום.
 • 0:58 - 1:04
  [קולסון] לאמן, לכן, יש אחריות מיוחדת להשמיע קריאה נמרצת
 • 1:04 - 1:08
  כדי לתאר על פי כישרונותיו או כשרונותיה את שינוי הלבבות והמחשבות.
 • 1:08 - 1:13
  [הרטפלד] ברוח האספה הכללית של פטצר באסיסי בספטמבר 2012,
 • 1:13 - 1:20
  אנו מבטאים בפומבי את התמיכה שלנו ברעיונות שהועלו באסיפה על מרכזיותן של האהבה והסליחה,
 • 1:20 - 1:22
  [קולסון] להביע את מחויבותנו לערכים אלה
 • 1:22 - 1:25
  [הרטפלד] ולדרבן אמנים אחרים להצטרף אלינו.
Title:
קריאה מאת הועדה המייעצת של פטצר
Description:

האמנים המובילים בתחומם מזמינים את חבריהם להצטרף אליהם כדי להוביל לעשייה בנושאי אהבה וסליחה במגזר שלהם.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Fetzer
Duration:
01:26
Zeeva Livshitz edited hebrejsky subtitles for Fetzer Advisory Council on the Arts Call Statement
Zeeva Livshitz added a translation

Hebrew subtitles

Revízie Compare revisions