Hebrew titulky

קריאה מאת הועדה המייעצת של פטצר

האמנים המובילים בתחומם מזמינים את חבריהם להצטרף אליהם כדי להוביל לעשייה בנושאי אהבה וסליחה במגזר שלהם.

Získať kód na vloženie
3 Languages

Titulky preložené z anglicky Ukazujem Revíziu 2 vytvorenú 11/05/2012 od Zeeva Livshitz.

 1. [רונה הרטפלד) אנחנו קוראים כל האמנים בקהילת האמנויות הגלובלית להצטרף אלינו
 2. כדי לחגוג, ולטפח את הערכים של אהבה ומחילה בעבודה שאנו עושים.
 3. [ דוד קולסון ] כל אחד מאיתנו,בתחומים ובקהילות שלנו, רואה את הצורך לריפוי
 4. את הצורך בתקשורת רגשית עמוקה יותר
 5. [הרטפלד] ואת הצורך לשמש כמשואה בעולם מנותק
 6. שבו כעס ועוינות לעתים קרובות מדי תפסו את מקומן של החמלה והאכפתיות לאחרים.
 7. [קולסון] אנו מאמצים את המציאות של התלות ההדדית
 8. את התפקיד המיוחד של היצירתיות, הדמיון וההשראה
 9. יכולים לשחק למען אתגרים אלה.
 10. [הרטפלד] האמנויות מרחיבות את האופקים שלנו, מאתגרות את הדעות הקדומות שלנו
 11. ומאפשרות גם לאמן וגם לקהל להתעלות מעל מגבלות ומחסומים
 12. של העבר שירשנו ושל חיי היומיום.
 13. [קולסון] לאמן, לכן, יש אחריות מיוחדת להשמיע קריאה נמרצת
 14. כדי לתאר על פי כישרונותיו או כשרונותיה את שינוי הלבבות והמחשבות.
 15. [הרטפלד] ברוח האספה הכללית של פטצר באסיסי בספטמבר 2012,
 16. אנו מבטאים בפומבי את התמיכה שלנו ברעיונות שהועלו באסיפה על מרכזיותן של האהבה והסליחה,
 17. [קולסון] להביע את מחויבותנו לערכים אלה
 18. [הרטפלד] ולדרבן אמנים אחרים להצטרף אלינו.