forside-gutenberg.mp4

Title:
forside-gutenberg.mp4
Video Language:
Norwegian Bokmal
Team:
WP Skolen
Duration:
13:26
Kristin Skjæringrud edited Norwegian Bokmal subtitles for forside-gutenberg.mp4
Kristin Skjæringrud edited Norwegian Bokmal subtitles for forside-gutenberg.mp4
Kristin Skjæringrud edited Norwegian Bokmal subtitles for forside-gutenberg.mp4
Kristin Skjæringrud moved forside-gutenberg.mp4 to WP Skolen
Kristin Skjæringrud added a video: forside-gutenberg.mp4
http://vimeo.com/307675314
Added by Kristin Skjæringrud
Format: Vimeo.com Primary Originál Synced
This video is part of the WP Skolen team.

Subtitles download

Completed subtitles (1)