Return to Video

Disavow links

 • 0:01 - 0:05
  Chào các bạn. Chúng tôi vừa mới ra mắt một công cụ mới, đó chính là disavow link tool,
 • 0:05 - 0:10
  công cụ này giúp bạn báo với Google những liên kết tới trang web mà bạn muốn bỏ qua. Để tôi cho
 • 0:10 - 0:15
  các bạn biết chi tiết hơn một chút, nói cho các bạn nó làm việc như thế nào, và đơn giản cho bạn biết thêm
 • 0:15 - 0:18
  thông tin về nó. Google đã ngày càng tốt hơn
 • 0:18 - 0:24
  trong việc đánh giá các backlink, có một vài người gần như muốn xoá sạch các backlink của họ
 • 0:24 - 0:29
  Có thể bạn đã và đang làm paid links, hoặc ai đó thay mặt bạn làm. Bạn có lẽ đang spam blog, spam bình luận, spam forum, spam phần lưu bút,
 • 0:29 - 0:36
  spam blog, spam bình luận, spam forum, spam phần lưu bút
 • 0:36 - 0:41
  trả tiền cho ai đó để viết vài chủ đề kém chất lượng và đăng chúng khắp mọi nơi bằng
 • 0:41 - 0:46
  những anchor text đầy những từ khoá cạnh tranh. Và có lẽ Google sẽ gửi cho bạn một tin nhắn rằng, "
 • 0:46 - 0:51
 • 0:51 - 0:55
 • 0:55 - 1:00
 • 1:00 - 1:06
 • 1:06 - 1:10
 • 1:10 - 1:14
 • 1:14 - 1:19
 • 1:19 - 1:25
 • 1:25 - 1:30
 • 1:30 - 1:34
 • 1:34 - 1:38
 • 1:38 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:46 - 1:51
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 2:00
 • 2:00 - 2:04
 • 2:04 - 2:08
 • 2:08 - 2:13
 • 2:13 - 2:18
 • 2:18 - 2:24
 • 2:24 - 2:28
 • 2:28 - 2:32
 • 2:32 - 2:37
 • 2:37 - 2:42
 • 2:42 - 2:45
 • 2:45 - 2:50
 • 2:50 - 2:54
 • 2:54 - 3:00
 • 3:00 - 3:05
 • 3:05 - 3:09
 • 3:09 - 3:14
 • 3:14 - 3:18
 • 3:18 - 3:23
 • 3:23 - 3:27
 • 3:27 - 3:31
 • 3:31 - 3:34
 • 3:34 - 3:39
 • 3:39 - 3:43
 • 3:43 - 3:48
 • 3:48 - 3:56
 • 3:56 - 4:03
 • 4:03 - 4:09
 • 4:09 - 4:16
 • 4:16 - 4:20
 • 4:20 - 4:25
 • 4:25 - 4:30
 • 4:30 - 4:34
 • 4:34 - 4:39
 • 4:39 - 4:44
 • 4:44 - 4:49
 • 4:49 - 4:54
 • 4:54 - 4:59
 • 4:59 - 5:04
 • 5:04 - 5:09
 • 5:09 - 5:13
 • 5:13 - 5:17
 • 5:17 - 5:21
 • 5:21 - 5:27
 • 5:27 - 5:34
 • 5:34 - 5:40
 • 5:40 - 5:46
 • 5:46 - 5:51
 • 5:51 - 5:54
 • 5:54 - 5:59
 • 5:59 - 6:03
 • 6:03 - 6:08
 • 6:08 - 6:14
 • 6:14 - 6:18
 • 6:18 - 6:23
 • 6:23 - 6:28
 • 6:28 - 6:33
 • 6:33 - 6:38
 • 6:38 - 6:42
 • 6:42 - 6:47
 • 6:47 - 6:51
 • 6:51 - 6:55
 • 6:55 - 6:59
 • 6:59 - 7:05
 • 7:05 - 7:11
 • 7:11 - 7:17
 • 7:17 - 7:21
 • 7:21 - 7:26
 • 7:26 - 7:31
 • 7:31 - 7:35
 • 7:35 - 7:38
 • 7:38 - 7:43
 • 7:43 - 7:48
 • 7:48 - 7:51
 • 7:51 - 7:55
 • 7:55 - 8:00
 • 8:00 - 8:04
 • 8:04 - 8:08
 • 8:08 - 8:13
 • 8:13 - 8:18
 • 8:18 - 8:22
 • 8:22 - 8:27
 • 8:27 - 8:32
 • 8:32 - 8:37
 • 8:37 - 8:42
 • 8:42 - 8:46
 • 8:46 - 8:50
 • 8:50 - 8:55
 • 8:55 - 9:02
 • 9:02 - 9:06
 • 9:06 - 9:09
Title:
Disavow links
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Google Webmasters
Projekt:
WebmasterHelp
Duration:
09:20

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revízie Compare revisions