Return to Video

vimeo.com/.../268450675

 • 0:04 - 0:09
  मी नेस एकतीस
  वर्षापासून मी अपंगाचे जिणे जगत आहे.
 • 0:09 - 0:13
  १०८७ मध्ये कार अपघात झाला
 • 0:13 - 0:17
  मी चित्रपटनिर्निमिती व संपादन करतो.
  चित्रपट निर्मितीत महत्वाचा वाटा असतो .
 • 0:17 - 0:21
 • 0:21 - 0:25
 • 0:25 - 0:29
 • 0:29 - 0:33
 • 0:33 - 0:37
 • 0:37 - 0:41
 • 0:41 - 0:46
 • 0:46 - 0:50
 • 0:50 - 0:54
 • 0:54 - 0:58
 • 0:58 - 1:02
 • 1:02 - 1:06
 • 1:06 - 1:10
 • 1:10 - 1:14
 • 1:14 - 1:18
 • 1:18 - 1:22
 • 1:22 - 1:26
 • 1:26 - 1:30
 • 1:30 - 1:35
 • 1:35 - 1:39
 • 1:39 - 1:43
 • 1:43 - 1:47
 • 1:47 - 1:51
 • 1:51 - 1:55
 • 1:55 - 1:59
 • 1:59 - 2:03
 • 2:03 - 2:07
 • 2:07 - 2:11
 • 2:11 - 2:16
 • 2:16 - 2:20
 • 2:20 - 2:24
 • 2:24 - 2:28
 • 2:28 - 2:32
 • 2:32 - 2:36
 • 2:36 - 2:51
Title:
vimeo.com/.../268450675
Video Language:
English
Team:
ABILITY Magazine
Duration:
02:51

Marathi subtitles

Incomplete

Revízie Compare revisions