Marathi titulky

← vimeo.com/.../268450675

Získať kód na vloženie
16 Languages

Ukazujem Revíziu 2 vytvorenú 11/09/2019 od Arvind Patil.

  1. मी नेस एकतीस
    वर्षापासून मी अपंगाचे जिणे जगत आहे.
  2. १०८७ मध्ये कार अपघात झाला
  3. मी चित्रपटनिर्निमिती व संपादन करतो.
    चित्रपट निर्मितीत महत्वाचा वाटा असतो .