Return to Video

Will Google get a webspam team outside of the US?

 • 0:00 - 0:04
  Hôm nay Abroke có một câu hỏi như sau
  "Châu Âu
 • 0:04 - 0:07
  như vậy thì Google sẽ có đội webspam
 • 0:07 - 0:11
  cho những thị trường nhỏ hơn?".
  Một câu hỏi rất tuyệt.
 • 0:11 - 0:14
  Đúng là chúng tôi có đội ngũ webspam có trụ sở tại
 • 0:14 - 0:16
  Châu Âu, đóng tại Dublin.
 • 0:16 - 0:19
  Và họ đảm nhận nhiệm vụ webspam, và những báo cáo spam
 • 0:19 - 0:24
  dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì có hàng chục ngôn ngữ
 • 0:24 - 0:27
  khác nhau nên có
 • 0:27 - 0:29
  rất nhiều những người giỏi ở đó.
 • 0:29 - 0:32
  Và trên cơ sở thực tế thì
  chúng tôi có rất nhiều người
 • 0:32 - 0:36
  ở rất nhiều văn phòng trên khắp thế giới và
 • 0:36 - 0:39
  kỹ sư tại Zurich, tại Hồng Công.
 • 0:39 - 0:43
  Và như vậy có rất nhiều người có trải
  nghiệm bản xứ.
 • 0:43 - 0:47
  Có những người nghĩ đến spam bằng tiếng Nga
  Nhưng cũng có
 • 0:47 - 0:51
  nhiều người tại Dublin có thể thực hiện rất nhiều
  công việc tuyệt vời khi phải giải quyết
 • 0:51 - 0:53
  với những lỗi về thuật toán. Họ luôn có mặt
 • 0:53 - 0:54
  để tìm ra những spam.
 • 0:54 - 0:56
  Họ hiểu vấn đề và ai là những "dân chơi"
 • 0:56 - 0:59
  họ rất là chuyên nghiệp trong việc này.
 • 0:59 - 1:03
  Ví dụ có một số những kiểu đường dẫn spam
  đặc biệt ở
 • 1:03 - 1:07
  Hà Lan, sẽ có người ở đó
 • 1:07 - 1:09
  giải quyết vấn đề.
 • 1:09 - 1:13
  Và tôi cho rằng điều đặc biệt là
  Google không chỉ
 • 1:13 - 1:15
  là một công ty trong phạm vi Mỹ và Châu Âu
 • 1:15 - 1:18
  Chúng tôi muốn toàn cấu hóa
  chúng tôi muốn giái quyết vấn đề
 • 1:18 - 1:21
  trên nhiều ngôn ngữ khác nhau
  Có thể có những tình huống
 • 1:21 - 1:27
  chúng tôi không có đội ngũ webspam
  làm việc toàn thời gian để giải quyết một ngôn ngữ riêng lẻ
 • 1:27 - 1:30
  Nhưng bạn có thể ngạc nhiên với con số mà
 • 1:30 - 1:34
  đội webspam cùng nhau giải quyết.
 • 1:34 - 1:36
  Có một đội gồm nhiều người đang cố gắng
  đảm bảo
 • 1:36 - 1:39
  rằng người dùng có một trải nghiệm tìm kiếm
  tốt hơn
Title:
Will Google get a webspam team outside of the US?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Google Webmasters
Projekt:
WebmasterHelp
Duration:
01:47

Vietnamese subtitles

Revízie