Vietnamese titulky

← Will Google get a webspam team outside of the US?

Získať kód na vloženie
29 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 10/31/2014 od Duong Duc Anh.

 1. Hôm nay Abroke có một câu hỏi như sau
  "Châu Âu
 2. như vậy thì Google sẽ có đội webspam
 3. cho những thị trường nhỏ hơn?".
  Một câu hỏi rất tuyệt.
 4. Đúng là chúng tôi có đội ngũ webspam có trụ sở tại
 5. Châu Âu, đóng tại Dublin.
 6. Và họ đảm nhận nhiệm vụ webspam, và những báo cáo spam
 7. dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vì có hàng chục ngôn ngữ
 8. khác nhau nên có
 9. rất nhiều những người giỏi ở đó.
 10. Và trên cơ sở thực tế thì
  chúng tôi có rất nhiều người
 11. ở rất nhiều văn phòng trên khắp thế giới và
 12. kỹ sư tại Zurich, tại Hồng Công.
 13. Và như vậy có rất nhiều người có trải
  nghiệm bản xứ.
 14. Có những người nghĩ đến spam bằng tiếng Nga
  Nhưng cũng có
 15. nhiều người tại Dublin có thể thực hiện rất nhiều
  công việc tuyệt vời khi phải giải quyết
 16. với những lỗi về thuật toán. Họ luôn có mặt
 17. để tìm ra những spam.
 18. Họ hiểu vấn đề và ai là những "dân chơi"
 19. họ rất là chuyên nghiệp trong việc này.
 20. Ví dụ có một số những kiểu đường dẫn spam
  đặc biệt ở
 21. Hà Lan, sẽ có người ở đó
 22. giải quyết vấn đề.
 23. Và tôi cho rằng điều đặc biệt là
  Google không chỉ
 24. là một công ty trong phạm vi Mỹ và Châu Âu
 25. Chúng tôi muốn toàn cấu hóa
  chúng tôi muốn giái quyết vấn đề
 26. trên nhiều ngôn ngữ khác nhau
  Có thể có những tình huống
 27. chúng tôi không có đội ngũ webspam
  làm việc toàn thời gian để giải quyết một ngôn ngữ riêng lẻ
 28. Nhưng bạn có thể ngạc nhiên với con số mà
 29. đội webspam cùng nhau giải quyết.
 30. Có một đội gồm nhiều người đang cố gắng
  đảm bảo
 31. rằng người dùng có một trải nghiệm tìm kiếm
  tốt hơn