Persian titulky

قابلیت همکاری رویت (با مکس) - قسمت ۰۶ - بهینه سازی نرده ها

Získať kód na vloženie
2 Languages

Ukazujem Revíziu 8 vytvorenú 12/02/2018 od Hajar Almasi.

 1. در این ویدئوی آموزشی برای سبکتر و ساده تر کردن شکل و هندسه کلی کار و
  کاهش تعدادچندوجهی ها ،یاد می گیرید نرده ها را بهینه سازی کنید.( optimize)
 2. با همان فایل خودتان از فیلم قبلی ادامه دهید و یا اینکه از
  فایل آماده شده 03-Museum_railings.rvt استفاده کنید.
 3. انواع مختلفی نرده در این پروژه برای اصلاح وجود دارد و
 4. به عنوان مثال، نرده های اطراف تراس سقف ، ترکیبی از
  ستونکهای نرده ای و پانل های شیشه ای ساخته شده .
 5. اینها خوبند و کارشون نداشته باشید.