Return to Video

Web 2.0 Expo NY: Gary Vaynerchuk (Wine Library), Building Personal Brand Within the Social Media Landscape

 • 0:03 - 0:07
  He's always entertaining and informative and we're so glad to have him here
 • 0:07 - 0:10
  please help me welcome Gary Vaynerchuck
 • 0:18 - 0:20
  Chào các bạn!
 • 0:20 - 0:23
  Trước tiên
 • 0:24 - 0:28
  Trước hết tôi rất muốn
 • 0:28 - 0:29
  Thật đúng là một sự xúc phạm
 • 0:29 - 0:31
  với mỗi người trong phòng này
 • 0:32 - 0:33
  khi các bạn đến đây
 • 0:33 - 0:36
  tôi không hề nghĩ rằng các bạn lại có ý định giết chết nó
 • 0:36 - 0:39
  Và đây là điều mà ngày hôm nay tôi muốn nói tới
 • 0:39 - 0:40
  p b
 • 0:40 - 0:42
  Tôi thật sự rất muốn nói về điều này
 • 0:42 - 0:45
  Lòng kiên nhẫn và niềm đam mê
 • 0:45 - 0:47
  hiện tại trong phòng này đang có rất rất là nhiều người
 • 0:47 - 0:49
  đang làm việc mà họ ghét
 • 0:49 - 0:52
  Làm ơn hãy dừng ngay lại!
 • 0:52 - 0:56
  hãy làm thế đi
 • 0:56 - 0:57
  Không có lí do gì mà tới năm 2008 rồi mà bạn còn phải làm cái công việc mà bạn ghét
 • 0:57 - 0:59
  Không!
 • 0:59 - 1:01
  Hứa với tôi là bạn sẽ không làm vậy đi!
 • 1:01 - 1:06
  Bởi vì bạn có thể mất tiền cho thứ hạnh phúc như địa ngục
 • 1:07 - 1:11
  Hãy vỗ tay vì điều đó thật sự đáng ghét nào
 • 1:12 - 1:16
  Thật ra thì tôi đã điều hành công ty của gia đình tôi mà đã kiếm được khoảng vài triệu đô một năm
 • 1:16 - 1:18
  trong vòng 7 năm tôi đã biến nó thành 1 công ty với giá 50 triệu đô la
Title:
Web 2.0 Expo NY: Gary Vaynerchuk (Wine Library), Building Personal Brand Within the Social Media Landscape
Description:

Building Personal Brand Within the Social Media Landscape. Note: This presentation contains adult language.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:27

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revízie Compare revisions