Return to Video

Beyoncé - If I Were A Boy

 • 0:02 - 0:03
  אינטימיות
 • 0:06 - 0:07
  כנות
 • 0:09 - 0:11
  מחויבות
 • 0:12 - 0:13
  אתה,
 • 0:15 - 0:15
  אני
 • 0:18 - 0:19
  אנחנו
 • 0:20 - 0:24
  אם הייתי בן
 • 0:24 - 0:29
  אפילו רק ליום אחד
 • 0:31 - 0:34
  הייתי מתגלגלת מהמיטה בבוקר
 • 0:34 - 0:39
  וזורקת על עצמי מה שאני רוצה ויוצאת
 • 0:41 - 0:44
  שותה בירה עם החבר'ה
 • 0:46 - 0:50
  ורודפת אחרי בנות
 • 0:53 - 0:56
  הייתי מבלה עם מי שאני רוצה
 • 0:56 - 0:59
  מבלי שיתעמתו איתי.
 • 0:59 - 1:02
  כי מגנים עליי.
 • 1:02 - 1:06
  אם הייתי בן
 • 1:07 - 1:11
  אני חושבת שיכולתי להבין
 • 1:14 - 1:17
  איך זה מרגיש לאהוב בחורה
 • 1:17 - 1:24
  אני נשבעת שהייתי גבר טוב יותר.
 • 1:24 - 1:28
  הייתי מקשיבה לה
 • 1:28 - 1:34
  כי אני יודעת כמה זה כואב
 • 1:35 - 1:38
  כשאת מאבדת את האחד שרצית
 • 1:38 - 1:41
  כי הוא לקח אותך כמובן מאליו
 • 1:41 - 1:45
  וכל מה שהיה לך, נהרס.
 • 1:45 - 1:49
  אם הייתי בן
 • 1:50 - 1:54
  הייתי מכבה את הטלפון
 • 1:57 - 2:00
  אומרת לכולם שהוא שבור
 • 2:00 - 2:04
  כדי שיחשבו שאני ישנה לבד
 • 2:07 - 2:10
  הייתי שמה את עצמי ראשונה
 • 2:11 - 2:15
  וממציאה את החוקים תוך כדי
 • 2:18 - 2:21
  כי אני יודעת שהיא נאמנה
 • 2:21 - 2:26
  מחכה לי שאשוב הביתה
 • 2:26 - 2:28
  שאשוב הביתה..
 • 2:28 - 2:32
  אם הייתי בן
 • 2:33 - 2:40
  אני חושבת שיכולתי להבין
 • 2:40 - 2:43
  איך זה מרגיש לאהוב בחורה
 • 2:43 - 2:48
  אני נשבעת שהייתי גבר טוב יותר.
 • 2:49 - 2:52
  הייתי מקשיבה לה
 • 2:54 - 2:58
  כי אני יודעת כמה זה כואב
 • 3:01 - 3:04
  כשאת מאבדת את האחד שרצית
 • 3:04 - 3:07
  כי הוא לקח אותך כמובן מאליו
 • 3:07 - 3:13
  וכל מה שהיה לך, נהרס.
 • 3:13 - 3:18
  זה מאוחר מדי בשביל שתחזור בחזרה
 • 3:18 - 3:20
  אומר שזאת רק טעות
 • 3:20 - 3:23
  חושב שסתם ככה אסלח לך.
 • 3:23 - 3:27
  אם חשבת שאחכה לך
 • 3:27 - 3:31
  טעית!
 • 3:35 - 3:38
  את יודעת, כשאת מתנהגת ככה
 • 3:38 - 3:41
  אני חושב שאת לא מבינה איך זה גורם לי להיראות
 • 3:41 - 3:42
  או להרגיש..
 • 3:42 - 3:47
  מתנהגת איך? למה אתה כל כך מקנא? זה לא שאני שוכבת עם הבחור
 • 3:47 - 3:49
  מה?
 • 3:49 - 3:51
  מה?
 • 4:01 - 4:06
  שאלתי, למה את כל כך מקנאה? זה לא שאני שוכב עם הבחורה
 • 4:10 - 4:13
  אבל אתה רק בן.
 • 4:16 - 4:18
  אתה לא מבין
 • 4:18 - 4:21
  ואתה לא תבין..
 • 4:22 - 4:25
  איך זה מרגיש לאהוב בחורה
 • 4:25 - 4:31
  יום אחד, תבקש להיות גבר טוב יותר.
 • 4:32 - 4:36
  אתה לא מקשיב לה
 • 4:37 - 4:41
  לא אכפת לך מכמה שזה כואב
 • 4:43 - 4:46
  עד שתאבד את האחת שרצית
 • 4:46 - 4:49
  כי לקחת אותה כמובן מאליו
 • 4:49 - 4:54
  וכל מה שהיה לך, נהרס.
 • 4:56 - 5:00
  אבל, אתה רק בן..
Title:
Beyoncé - If I Were A Boy
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Music Captioning
Projekt:
MusicEnglish
Duration:
05:05
רונית לונה edited hebrejsky subtitles for Beyoncé - If I Were A Boy

Hebrew subtitles

Revízie