Return to Video

Nếu tôi trích dẫn từ một nguồn khác, tôi có bị phạt vì sao chép nội dung không?

 • 0:00 - 0:01
 • 0:01 - 0:13
  Câu hỏi hôm nay của một bạn ở Hà Lan.
 • 0:02 - 0:03
  bị phạt vì bị coi là đã sao chép nội dung.
 • 0:05 - 0:06
  Liệu có thể trích dẫn và nêu nguồn ra được không?
 • 0:06 - 0:09
  Hãy xem xét một vài ví dụ
 • 0:09 - 0:13
  Cho ví dụ bạn là một blogger bình thường và chỉ muốn
 • 0:13 - 0:15
  trích dẫn một lời nói của một tác giả bạn thích hay ai đó
 • 0:13 - 0:24
  p3sn hỏi về cách trích dẫn tài liệu từ Google
 • 0:15 - 0:18
  mà bạn thấy có những ý tưởng hay.
 • 0:18 - 0:21
  Hãy cứ đưa những trích dẫn đó trong ngoặc kép và ghi lại và đường link dẫn tới
 • 0:21 - 0:24
  trang nguồn - thế là ổn.
 • 0:24 - 0:27
  Nếu bạn đang làm như vậy thì sẽ
 • 0:24 - 0:36
  Làm thế nào để trích dẫn một cách chính xác từ nhiều nguồn khác nhau mà không
 • 0:27 - 0:28
  không bao giờ phải lo rằng mình bị kêu là sao chép nội dung.
 • 0:28 - 0:30
  Chúng tôi có những cách hữu hiệu để tìm ra những vi phạm kiểu thế
 • 0:30 - 0:32
  một cách dễ dàng.
 • 0:32 - 0:36
  Tuy nhiên, nếu bạn định trích dẫn toàn bộ
 • 0:36 - 0:40
  một bài báo từ một trang nào đó hoặc thậm chí là nhiều
 • 0:40 - 0:42
  bài báo khác nhau mà không hề đưa ra một nội dung nào của riêng mình
 • 0:42 - 0:47
  thì điều ấy có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của trang thông tin của bạn
 • 0:47 - 0:50
  trong mắt chúng tôi.
 • 0:50 - 0:52
 • 0:52 - 0:54
 • 0:54 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
  Nhưng nếu bạn là một blogger bình thường,
 • 0:58 - 1:02
  bạn sẽ trích dẫn thông tin từ một trang nào đó
 • 1:02 - 1:02
  rồi thêm vào một vài điều giá trị vào bài viết.
 • 1:02 - 1:05
  Chứ không phải chỉ kiểu trích dẫn, trích dẫn, rồi lại trích dẫn nữa
 • 1:05 - 1:11
  mà chẳng hề thêm vào một chút nhận xét, cách nhìn, quan điểm
 • 1:11 - 1:13
  hay nghiên cứu gì cả.
 • 1:13 - 1:14
  Bạn không muốn ý của mình chỉ vẻn vẹn hai, ba từ
 • 1:14 - 1:15
  hay chỉ đại loại thế.
 • 1:15 - 1:17
  Nhưng nếu bạn viết một bài đăng trong Blog,
 • 1:17 - 1:19
  và có hình ảnh một biểu đồ
 • 1:19 - 1:23
  thì cần viết xuống đường lịnk
 • 1:23 - 1:24
  dẫn tới trang nguồn thông tin.
 • 1:24 - 1:25
  Rồi bạn sẽ nói về nó, và nêu tại sao
 • 1:25 - 1:26
  bạn đồng tình hay phản đối
 • 1:26 - 1:28
  nhiều trang rất là hay.
 • 1:28 - 1:31
  Techdirt là một trang web trích dẫn một nhận định nào đó nhưng
 • 1:31 - 1:32
  tiếp đó lại diễn giải theo cách của mình - nên nó rất độc đáo.
 • 1:32 - 1:35
  Vậy nên những điều này hoàn toàn hợp lệ và
 • 1:35 - 1:36
  rất ổn.
 • 1:36 - 1:37
  Không có gì phải quan ngại nếu cứ làm như vậy.
 • 1:37 - 1:41
Title:
Nếu tôi trích dẫn từ một nguồn khác, tôi có bị phạt vì sao chép nội dung không?
Description:

Trích dẫn trên Google thế nào cho đúng và hợp lệ. Phải trích dẫn thông tin từ một nguồn khác như thế nào để không bị phạt vì sao chép nội dung? Có thể trích dẫn rồi ghi nguồn ra được không?
p3sn, Hà Lan.
Bạn có câu hỏi? Hãy hỏi tại Webmaster Help Forum: http://groups.google.com/a/googleproductforums.com/forum/#!forum/webmasters
Muốn câu hỏi của bạn được trả lời trong một video như thế này? Hãy Theo dõi chúng tôi trên Twitter và chờ thông báo khi chúng tôi nhận một câu hỏi mới: http://twitter.com/googlewmc
Thêm videos: http://www.youtube.com/GoogleWebmasterHelp
Blog chính: http://googlewebmastercentral.blogspot.com/
Thêm nguồn của webmasters: http://www.google.com/webmasters

more » « less
Video Language:
English
Team:
Google Webmasters
Projekt:
WebmasterHelp
Duration:
01:44

Vietnamese subtitles

Revízie Compare revisions